Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

23 lutego 2011 r.Rekordowa konferencja w Łodzi nt. studentów zagranicznych PDF Drukuj

Ponad 180 osób z prawie 70 uczelni weźmie udział w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2011”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 24-25 lutego br. Jest ona organizowana w ramach programu „Study in Poland” przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Partnerem konferencji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Program konferencji obejmuje wszystkie gorące tematy związane z umiędzynarodowieniem naszego szkolnictwa wyższego: promocję polskich uczelni za granicą, rekrutację obcokrajowców, rozwój studiów w języku angielskim, zwiększanie skuteczności naszego udziału w programach unijnych oraz utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi absolwentami polskich szkół wyższych. Podczas konferencji zostaną także ogłoszone wyniki konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Więcej…
 
Wspólne stoisko polskich uczelni pod hasłem „Study in Poland” na konferencjach NAFSA w Vancouver i EAIE w Kopenhadze PDF Drukuj

Fundacji Edukacyjna "Perspektywy", koordynująca prowadzony wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) program Study in Poland, oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), działająca wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęły działania mające na celu umożliwienie polskim uczelniom udział we wspólnym polskim stoisku na dorocznych konferencjach: NAFSA (Vancouver) oraz EAIE (Kopenhaga), którym towarzyszą networkingowe targi edukacyjne. Podobne wspólne stoiska pod hasłem „Study in Poland” współorganizowane były na konferencji NAFSA 2008 w Waszyngtonie (wspólnie z MNiSW) oraz NAFSA 2009 w Los Angeles (wspólnie z FRSE). Zainteresowanym uczelniom przekazujemy wstępne informacje organizacyjne uzgodnione przez Perspektywy i FRSE:

Więcej…
 
Francja i Niemcy Gośćmi Honorowymi Salonu PERSPEKTYWY 2011 PDF Drukuj

Kilkadziesiąt francuskich i niemieckich uczelni przedstawi swoją ofertę w czasie tegorocznego XV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2011 (3-5 marca, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie). W czasie spotkań przygotowanych przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz CampusFrance będzie także można dowiedzieć się, jak aplikować o stypendia i wybrać odpowiednie kursy językowe w Instytucie Francuskim i Instytucie Goethego.

Więcej…
 
Polski styczeń w Paryżu PDF Drukuj

Polsko-francuskie seminarium akademickie „Współpraca uczelni Polski i Francji w zakresie rozwoju wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych oraz mobilności pracowników naukowych i studentów, które odbyło się 27 stycznia 2011 roku w Instytucie Polskim w Paryżu zgromadziło rekordową liczbę uczestników. Wzięli w nim udział przedstawiciele 16 uczelni polskich oraz 42 uczelni francuskich z całego kraju. Seminarium – zorganizowane w ramach programu „Study in Poland” – przygotowane zostało wspólnie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Ambasadę RP w Paryżu ze strony polskiej oraz agencję CampusFrance i Ambasadę Francji w Warszawie ze strony francuskiej.

Więcej…
 
Inauguracja Youth on the move na Salonie PERSPEKTYW 2011 PDF Drukuj

„Mobilna młodzież” to jedna z siedmiu flagowych inicjatyw strategii Europa 2020 - nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej. Jej polska inauguracja odbędzie się podczas konferencji na XV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2011 w dniu 4 marca br. Konferencja dotyczyć będzie mobilności młodych ludzi, w tym wykorzystywania doświadczeń nabytych za granicą w karierze zawodowej oraz przyszłych reform edukacji. W dyskusji głos zabiorą: Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej, Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz ambasadorowie inicjatywy „Mobilna młodzież”: Jan Mela i Marta Sziłajtis-Obiegło.

Więcej…
 
Witamy trzy nowe uczelnie w „Study in Poland”! PDF Drukuj

Jest nam bardzo miło powitać wśród uczestników programu „Study in Poland” trzy nowe uczelnie: Uniwersytet Szczeciński, Akademię Teatralną im . A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Ich zróżnicowana, mocno sprofilowana oferta rozszerza w znaczący sposób spectrum programowe uczelni do tej pory tworzących projekt „Study in Poland”.

Więcej…
 
EHEF w Tokio PDF Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-13 maja br. w Tokio, odbędą się pierwsze Europejskie Targi Edukacyjne EHEF w Japonii. Impreza przygotowywana jest przez Delegację UE w Japonii we współpracy z British Council, Campus France, DAAD i Meiji University. Zadaniem EHEF jest m.in. promocja Erasmus Mundus i innych programów współpracy z uczelniami w Europie wśród japońskich studentów i uczelni. Organizatorzy rozpoczęli rejestrację uczelni europejskich chcących zaprezentować swoje oferty współpracy japońskim uczelniom i studentom.

Więcej…
 
Prof. Więckowski doktorem honoris cause Politechniki Lwowskiej PDF Drukuj

Senat Politechniki Lwowskiej nadał tytuł doktora honoris causa rektorowi Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeuszowi Więckowskiemu. Uroczystość wręczenia odbyła się 22 lutego we Lwowie. Prof. Tadeusz Więckowski jest profesorem zwyczajnym, specjalistą w dziedzinie telekomunikacji, teleinformatyki i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Laureat (wraz z zespołem) dwóch nagród Prezesa Rady Ministrów - za całokształt prac związanych z badaniami naukowymi i za wdrożenie układu antenowego Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim oraz laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.

Więcej…