Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

3 czerwca 2011 r.Uczelnie polskie na targach uniwersyteckich w Chicago PDF Drukuj

W dniach 6-8 maja w Hotelu Marriott Chicago-Schaumburg odbyły się „Pierwsze Targi Uniwersytetów Polskich w USA”. Swoje delegacje wysłało 15 renomowanych polskich uczelni, a 5 kolejnych przesłało specjalnie przygotowane materiały promocyjne. Otwierając Targi Kathy Puchala – przedstawicielka Gubernatora Stanu Illinois (studentka nota bene polskiej uczelni) – odczytała list gratulacyjny Gubernatora Pata Quinna. Podkreśliła też, że podnoszenie poziomu edukacji jest priorytetem władz Illinois, więc impreza organizowana przez Stowarzyszenie International Center for Education Abroad USA we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy znakomicie wpisuje się w politykę stanową ułatwiając zainteresowanym znalezienie optymalnej szkoły wyższej.

Więcej…
 
Co piszczy w world class university? - doroczna konferencja ACA PDF Drukuj

Czy wiecie, co to takiego: „Każdy chce to mieć, nikt nie wie, co to jest i nikt nie wie, jak to stworzyć”? Tak właśnie Phillip Altbach, szef bostońskiego Center for International Hugher Education, na swój ironiczny sposób zdefiniował „world class university” – uniwersytet światowej klasy. Jest to koncept aktualnie gorąco dyskutowany podczas najważniejszych światowym spotkań nt. edukacji i nauki. Dorocznej konferencja Academic Cooperation Association (ACA) odbyła się w dniach 23-24 maja w Wiedniu pod znaczącym tytułem: „Imperatyw doskonałości: ambicje światowej klasy a potrzeby świata realnego”.

Więcej…
 
UW i UJ najlepszymi polskimi uczelniami 2011 PDF Drukuj

Z udziałem elity polskich rektorów i przedstawicieli najwyższych władz naszego kraju odbyło się 19 maja w Warszawie uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Szkósł Wyższych 2011 przygotowanego przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitę”. – Ta prowadzona od kilkunastu lat coroczna klasyfikacja wyższych uczelni cieszy się uznaniem nie tylko w środowisku akademickim. Darzą ją również zaufaniem przyszli studenci, dla których jest cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji związanych z wyborem kierunku studiów i uczelni” - napisał w specjalnym liście do uczestników spotkania prezydent Bronisław Komorowski.

Więcej…
 
Jak mierzymy umiędzynarodowienie PDF Drukuj

Choć na początku tego roku dwaj badacze – Uwe Brandenburg i Hans De Witt – ogłosili koniec internacjonalizacji szkolnictwa wyższego - nie skłoniło nas to do usunięcia tego kryterium z naszego menu Rankingu Szkół Wyższych 2011. Co więcej, wciąż uważamy je za jeden z kluczowych pryzmatów, przez który chcemy patrzeć na polskie uczelnie. Aby oddychać i rozwijać się, uczelnia musi istnieć w kontekście międzynarodowym. Nie ma dobrej uczelni bez studentów z innych krajów, których spojrzenie otwiera nowe perspektywy, nie ma dobrej uczelni, bez mobilności, bez programów anglojęzycznych i bez budowania strategii jak najskuteczniejszego istnienia w światowym obiegu myśli naukowej.

Więcej…
 
Liderzy umiędzynarodowienia 2011 PDF Drukuj

Uniwersytet Warszawski – lider Rankingu Szkół Wyższych 2011 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” okazał się także najlepiej umiedzynarodowioną polską uczelnią.To nie przypadek, że kolejność czterech pierwszych uczelni w minirankingu umiędzynarodowienia dokładnie pokrywa się z kolejnością rankingu głównego. Bo dobre umiędzynarodowienie stanowi najdobitniej o tym, że ci najlepsi myślą do przodu.

Więcej…
 
Strategie umiędzynarodowienia w polskich uczelniach PDF Drukuj

Strategia jest zapisem pewnej wizji – ważnym aktem artykulacji tego, jak wspólnota akademicka wyobraża sobie przyszłość danej instytucji – na różnych polach. Nie powinna być jednak listą pobożnych życzeń, ale zestawieniem mierzalnych celów wraz z katalogiem ścieżek wykonawczych. Do Rankingu Szkół Wyższych 2011 przeprowadziliśmy dodatkowe mini-badanie kwestii strategiii umiędzynarodowienia polskich uczelni. Doświadczenie z zakresy benchmarkingu pokazuje, że uczelnie nastawione najbardziej prointernacjonalizacyjnie mają zazwyczaj specjalną, osobną strategię w tym zakresie.

Więcej…
 
Zapraszamy na Seminarium Rankingowe PDF Drukuj

Kapituła Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” - dbając o jakość rankingu i dążąc do szerokich konsultacji wprowadzanych zmian – postanowiła zorganizować w tym roku dwa seminaria rankingowe poświęcone jego zasadom i metodologii. Będzie to również okazja do wysłuchania uwag przedstawicieli uczelni odnośnie edycji 2011. Kierownikiem naukowym seminarium jest prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski.

Więcej…
 
Politechnika Łódzka rozwija współpracę z Chińczykami PDF Drukuj

Za dwa lata na Politechnice Łódzkiej powitamy dużą grupę chińskich studentów. Politechnika Łódzka i Cang Zhou Vocational College - chińska uczelnia położona 200 km od Pekinu w prowincji Hebei - uzgodniły szczegóły współpracy w ramach programu, nazywanego roboczo, 2+2. Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią w Polsce, która będzie prowadzić program zaakceptowany przez chiński rząd.

Więcej…
 
Gdzie są najlepsze studia MBA w Polsce? PDF Drukuj

Master of Business Administration, w skrócie MBA, to najdroższe studia specjalistyczne na świecie i w Polsce. Kosztują u nas nawet 20 tysięcy Euro rocznie, ale też dają gwarancję, że posiadacz dyplomu z tymi trzema magicznymi literkami będzie zarabiał o wiele więcej. Która polska uczelnia prowadzi najlepsze programy MBA? Już wkrótce udzielimy odpowiedzi na to pytanie. W środę 8 czerwca Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosi wyniki Rankingu MBA Perspektywy 2011 - przygotowywanego z myślą o ułatwieniu wyboru osobom pragnącym poszerzać swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania.

Więcej…