Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

14 Lipca 2011 r.Konkluzje konferencji "Wschodni wymiar mobilności" PDF Drukuj

Jak sygnalizowaliśmy w Newsletterze nr 7/2011, w dniach 6-7 lipca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Wschodni Wymiar Mobilności", którą zorganizowały wspólnie polska prezydencja w Radzie UE oraz Komisja Europejska. Konferencja poświęcona była wzmacnianiu mobilności, w tym zagadnieniom szerszego dostępu uczestników z szściu krajów objętych Partnerstwem Wschodnim do unijnych programów w obszarze: młodzież, edukacja, nauka, kultura i sport. Obecnie opublikowany został oficjalny komunikat konferencji, zawierający ważne postulaty dotyczące rozwoju relacji UE z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Więcej…
 
Anglia: pieniądz pójdzie za studentem PDF Drukuj

Uniwersytety w Anglii będą musiały konkurować ze sobą, aby przyciągnąć do siebie studentów – taki wniosek płynie z długo oczekiwanej propozycji reformy szkolnictwa wyższego przedstawionej przez rząd brytyjski w postaci Białej Księgi na początku lipca. Propozycje rządowe obejmują uwolnienie 85.000 studenckich miejsc na uczelniach spod rządowej kontroli i pozwalają na konkurowanie uczelni o najlepszych absolwentów szkół średnich (A-level), odpowiedników polskich maturzystów.

Więcej…
 
Rosja: 10 000 osób na studia zagraniczne PDF Drukuj

Władze Rosji przygotowują ambitny plan wysłania na studia na uniwersytetach amerykańskich, europejskich i australijskich od 2000 studentów w roku 2012 do 10 000 studentów w roku 2015. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia nie będzie tanie. Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej oblicza, że studia doktoranckie będą kosztowały 120 tys. dolarów rocznie na jednego studenta, MBA 80 tys. dolarów, a magisterskie 15-20 tys. dolarów plus 40 tys. dolarów rocznie na koszty utrzymania jednego studenta.

Więcej…
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na NAFSA w Vancouver PDF Drukuj

W uzupełnieniu poprzedniej korespondencji na temat konferencji NAFSA (Newsletter 7/2011) prezentujemy szerzej aktywność delegacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas tego wydarzenia. UEK rezprezentowany był przez Agnieszkę Nawrocką, Sylwię Rutkowską oraz Łukasza Salwarowskiego, którzy odbyli w sumie około 50 spotkań z obecnymi i przyszłymi partnerami zagranicznymi uczelni.

Więcej…
 
Wyniki rekrutacji na bezpłatne studia dla cudzoziemców na PW PDF Drukuj

Politechnika Warszawska zakończyła rekrutację na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia (licencjackie i inżynierskie) w języku polskim dla cudzoziemców. Na podstawie wyników, egzaminów które przeprowadzone zostały w Kijowie i Warszawie, na Politechnikę Warszawską dostało sie 12 uczniów z Ukrainy, 7 z Białorusi i dwoje z Mongolii.

Więcej…