Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 10/2011

29 Września 2011 r.Strategia modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego PDF Drukuj

20 września br. komisarz Androula Vassiliou ogłosiła w Brukseli, w imieniu Komisji Europejskiej, od dawna zapowiadany komunikat "Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems". Stanowi on element nowej strategii „Europe 2020” (zakładającej, że do końca dziesięciolecia 40% młodych Europejczyków będzie posiadać wyższe wykształcenie), następczyni niezrealizowanej „Strategii Lizbońskiej” z 2000 roku. Główne cele sformułowane w komunikacie to: zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych, poprawa jakości nauczania oraz efektywniejsze wykorzystanie szkolnictwa wyższego do wzmocnienia europejskiej gospodarki po kryzysie.

Więcej…
 
Ministrowie za poszerzeniem programu Erasmus o Partnerstwo Wschodnie PDF Drukuj

Ministrowie nauki i szkolnictwa z krajów UE oraz organizacje studenckie postulują poszerzenie programów międzynarodowej wymiany studentów i naukowców takich jak Erasmus o kraje Partnerstwa Wschodniego. 28 września w Białymstoku podczas konferencji "Go East, Erasmus!" zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach polskiej prezydencji rozmawiali o tym ministrowie i przedstawiciele ministrów z dziewięciu krajów UE i Partnerstwa Wschodniego oraz władze organizacji studentów i doktorantów. Jak powiedziała na konferencji prasowej, prof. Barbara Kudrycka, ministrom zależy na rozszerzeniu programów mobilności akademickiej. - Ze względu na to, że mamy wspólną część historii, sami byliśmy wspierani poprzez programy pomocowe instytucji UE jeszcze przed integracją, mamy więc doświadczenia jak to realizować.

Więcej…
 
Kierunek: Moskwa – targi „Obrazowanije i kariera” PDF Drukuj

W listopadzie 2011 "Study in Poland" wybiera się do Moskwy! Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Obrazowanie i Kariera” w Moskwie. Odbędą się one w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2011 r. w Centrum „Gostinny Dvor” (ul. Ilinki, 4). Będzie to już szósta prezentacja oferty programu „Study in Poland” na tej prestiżowej imprezie.

Więcej…
 
Kierunek: Kijów – targi „Osvita ta’ karera” PDF Drukuj

Ukraina jest priorytetowym kierunkiem promocji polskich uczelni zrzeszonych w programie Study in Poland, dlatego rekrutujemy tam studentów kilka razy w roku. Zaczynamy jesienią, od Międzynarodowych Targów Edukacyjnych Osvita i Karjera - największego wydarzenia tego typu na Ukrainie, która odwiedza ok. 15 tysięcy uczniów klas maturalnych, studentów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych. Program Study in Poland bierze w nich udział po raz ósmy.

Więcej…
 
Kierunek: Szanghaj – targi China Education Expo PDF Drukuj

Pielęgnując naszą coroczną już tradycję, również rok akademicki 2011/2012 rozpoczynamy targami edukacyjnymi w Szanghaju. China Education Expo 2011 odbędzie się sześciu chińskich miastach: Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai, Chengdu and Kunming. „Study in Poland” spotka się z Państwem w Szanghaju, który z roku na rok przyciąga największą liczbę zwiedzających.

Więcej…
 
Kierunek Sao Paulo, czyli brazylijskie otwarcie PDF Drukuj

Jednym z nowych kierunków promocji polskich uczelni w ramach programu „Study in Poland” jest Ameryka Południowa wraz z jej wschodzącymi gospodarkami. Zapraszamy do udziału w pierwszych stricte europejskich targach edukacyjnych w Brazylii - EHEF oraz Sympozjum Akademickim Dialog Europe-Brazil. Będą one okazją do zdobycia unikalnej wiedzy o nowym, obiecującym rynku edukacyjnym a także nawiązania i pogłębienia akademickich kontaktów.

Więcej…
 
Nowa edycja Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011 PDF Drukuj

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w konkursie Scopus-Perspektywy Young Researcher Award, przeznaczonym dla młodych naukowców, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczący sukces badawczy albo uczestniczyli w zespole naukowym, który zrealizował istotny dla nauki projekt w jednej z dziesięciu dyscyplin. Organizatorami konkursu są międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. z siedzibą w Holandii wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”.

Więcej…
 
Nagrody Genius Universitatis przyznane PDF Drukuj

Podczas XV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2011 poznaliśmy wyniki pierwszego w Polsce konkursu na kreatywne działania rekrutacyjne. Zorganizowało go wydawnictwo Perspektywy Press przy wsparciu magazynu marketingu i sprzedaży Brief oraz portalu Brief.pl. Grand Prix przypadły Uniwersytetowi Warszawskiemu za reklamę prasową,Uniwersytetowi Jagiellońskiemu za serię broszur rekrutacyjnych, Politechnice Łódzkiej za gadżet promocyjny. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie odebrał aż dwie statuetki Grand Prix w kategoriach najlepszy film promocyjny i za e-marketing oraz nagrodę specjalną za wyjątkową spójność prowadzonych działań marketingowych.

Więcej…
 
Media a szkolnictwo wyższe na świecie PDF Drukuj

Co dzieje się w światowych mediach edukacyjnych? - to główny temat konferencji „Worldviews conference on media and higher education”, która odbyła się w dniach 16-18 czerwca w Toronto (Kanada). Po raz pierwszy zebrali się redaktorzy najważniejszych mediów światowych zajmujących się szkolnictwem wyższym, dziennikarze reprezentujące media wyspecjalizowane i mediów klasycznych (mainstream), teoretycy mediów, przedstawiciele szkolnictwa wyższego oraz inne osoby i instytucje zaangażowane w budowanie obiegu wiedzy w tym zakresie.

Więcej…
 
Liderzy umiędzynarodowienia 2011 PDF Drukuj

Uniwersytet Warszawski – lider Rankingu Szkół Wyższych 2011 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” okazał się także najlepiej umiedzynarodowioną polską uczelnią.To nie przypadek, że kolejność czterech pierwszych uczelni w minirankingu umiędzynarodowienia dokładnie pokrywa się z kolejnością rankingu głównego. Bo dobre umiędzynarodowienie stanowi najdobitniej o tym, że ci najlepsi myślą do przodu.

Więcej…
 
Konkluzje konferencji "Wschodni wymiar mobilności" PDF Drukuj

Jak sygnalizowaliśmy w Newsletterze nr 7/2011, w dniach 6-7 lipca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Wschodni Wymiar Mobilności", którą zorganizowały wspólnie polska prezydencja w Radzie UE oraz Komisja Europejska. Konferencja poświęcona była wzmacnianiu mobilności, w tym zagadnieniom szerszego dostępu uczestników z szściu krajów objętych Partnerstwem Wschodnim do unijnych programów w obszarze: młodzież, edukacja, nauka, kultura i sport. Obecnie opublikowany został oficjalny komunikat konferencji, zawierający ważne postulaty dotyczące rozwoju relacji UE z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Więcej…
 
Konferencja: Wschodni Wymiar Mobilności PDF Drukuj

- Mobilność, w tym studiowanie za granicą, to bardzo ważne doświadczenie dla młodych ludzi, dlatego zajmuje ona ważne miejsce w polityce Unii Europejskiej - podkreśliła komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou (na zdjęciu), podsumowując dwudniową konferencję "Wschodni wymiar mobilności", która odbyła się 6-7 lipca br. w Warszawie. Konferencja, zorganizowana w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE, poświęcona była kwestiom mobilności w obszarze edukacji, młodzieży, nauki, kultury i sportu pomiędzy Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan i Białoruś).

Więcej…
 
Konferencja: prywatne szkolnictwo wyższe w Europie i na świecie PDF Drukuj

Drogi rozwoju prywatnego szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie, w zmieniającym się otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, będą głównym tematem międzynarodowej konferencji w Warszawie organizowanej 23 września br. z okazji 20-lecia niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Oprócz naukowców i rektorów z Polski, w konferencyjnych debatach wezmą udział badacze, rektorzy i politycy z USA, Wielkiej Brytanii, Chin, Węgier, Rosji, Ukrainy oraz organizacji międzynarodowych.

Więcej…
 
Jak mierzymy umiędzynarodowienie PDF Drukuj

Choć na początku tego roku dwaj badacze – Uwe Brandenburg i Hans De Witt – ogłosili koniec internacjonalizacji szkolnictwa wyższego - nie skłoniło nas to do usunięcia tego kryterium z naszego menu Rankingu Szkół Wyższych 2011. Co więcej, wciąż uważamy je za jeden z kluczowych pryzmatów, przez który chcemy patrzeć na polskie uczelnie. Aby oddychać i rozwijać się, uczelnia musi istnieć w kontekście międzynarodowym. Nie ma dobrej uczelni bez studentów z innych krajów, których spojrzenie otwiera nowe perspektywy, nie ma dobrej uczelni, bez mobilności, bez programów anglojęzycznych i bez budowania strategii jak najskuteczniejszego istnienia w światowym obiegu myśli naukowej.

Więcej…