Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 11/2011

27 Października 2011 r.OECD: już 3,7 mln studentów zagranicznych na świecie PDF Drukuj

Na świecie jest w tej chwili już 3,7 miliona studentów zagranicznych – obwieściło OECD w najnowszym raporcie o stanie światowej edukacji Education at a Glance. Ta imponująca liczba stanowi wzrost o 77% w stosunku do roku 2000 i potwierdza globalność i masowość zjawiska migracji w celach edukacyjnych.

Więcej…
 
Polskie uczelnie w światowych rankingach - inni biegną szybciej! PDF Drukuj

Wyniki głównych tegorocznych światowych rankingów uniwersytetów są dla polskich uczelni raczej mało optymistyczne. Generalnie biorąc, nasi liderzy (UW, UJ, PW) wśród Top 500 najlepszych uczelni świata spadli o kilkadziesiąt pozycji. Na pytanie, co się stało, czy winne są polskie uczelnie, czy też niedoskonałe rankingi, odpowiedź jest dosyć prosta. Nie są winne uczelnie, bo w istniejących polskich warunkach i tak należy uznać za sukces, że dwie z nich trzymają się jeszcze w czwartej setce. Nie są też winne rankingi, bo przy wszystkich swoich słabościach nieźle odzwierciedlają światowe realia uniwersyteckie. Po prostu: inni biegną szybciej! Bo stworzono im lepsze warunki, ale mają też chyba więcej serca do walki.

Więcej…
 
SGGW w międzynarodowym wymiarze PDF Drukuj

W trakcie inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego obok ważnego wystąpienia politycznego Jana Truszczyńskiego (które przywołujemy powyżej) mówiono dużo o internacjonalizacji uczelni i europejskim kontekście jej działalności. Rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański krótko opisał osiągnięcia ostatnich lat w tym zakresie.

Więcej…
 
Sopocka konferencja o europejskich uniwersytetach PDF Drukuj

W ramach wydarzeń polskiej prezydencji w dniach 24-25 października w Sopocie odbyła się konferencja poświęcona modernizacji szkolnictwa wyższego w Europie. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat najważniejszych wyzwań w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego: zatrudnialności absolwentów, zbliżenia programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, współpracy nauki z gospodarką i konkurencyjności europejskich badań naukowych. Omawiane były także rozwiązania, jakie kraje UE powinny wprowadzić, by możliwa była realizacja postanowień Strategii Europa 2020.

Więcej…
 
Gdański Uniwersytet Medyczny dołączył do programu "Study in Poland" PDF Drukuj

Witamy serdecznie kolejnych medyków w programie Study in Poland! Akces ten cieszy nas tym bardziej, że Gdański Uniwersytet Medyczny jest uczelnią bardzo aktywną na polu internacjonalizacji. Od 2002 roku prowadzi się tu studia otwarte dla kandydatów z całego świata. W chwili obecnej w ramach tutejszej English Division studiuje 671 studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady, Indii i Nigerii, co stawia GUMed w czołówce polskich uczelni pod kątem umiędzynarodowienia.

Więcej…
 
Uniwersytet Szczeciński zacieśnia partnerstwo z uczelnią w Guangdong PDF Drukuj

Gubernator chińskiej prowincji Guangdong Huang Huahua i marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wzięli udział w uroczystości podpisania aneksu do umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim i Guandong University of Foreign Studies. Uroczystość odbyła się 24 października na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

Więcej…
 
Zaproszenie do Brazylii PDF Drukuj

Zapraszamy do udziału w misji edukacyjnej do Sao Paulo w dniach 17-20 listopada 2011.

Brazylia to nowy i zarazem jeden z najbardziej interesujących kierunków promocji oferty europejskiego szkolnictwa wyższego, a także ważny partner do budowania współpracy naukowej. Dynamiczny rozwój gospodarki Brazylii (w tej chwili ósma gospodarka na świecie), rozbudzenie aspiracji edukacyjnych młodego pokolenia, za którymi z trudem nadąża rodzimy system szkolnictwa wyższego, a także rządowe programy dofinansowywania studiów za granicą decydują o obecnym i przyszłościowym potencjale tego kraju i współpracy z nim. Brazylia, należąca do grupy najszybciej rozwijających się państw, otwiera się na świat. Według prognoz ekonomistów i banków inwestycyjnych, takich jak Goldman Sachs, do połowy XXI wieku będzie ona jedną z potęg globalnych. Warto być obecnym przy tym rozwoju.

Więcej…
 
Ameryka Łacińska nowym graczem edukacyjnym PDF Drukuj

Ameryka Łacińska ma szansę stać się jednym z kluczowych graczy edukacyjnych biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost ekonomiczny w krajach takich jak Brazylia, wzrost liczby uczelni prywatnych, ekspansję naukową i masyfikację zapotrzebowania na szkolnictwo wyższe w całym regionie – pisze Paul Rigg dla University World News. W ciągu ostatniej dekady trzykrotnie wzrosła liczba studentów w Brazylii, wykształciły się tam również nieliczne uniwersytety na poziomie world class.

Więcej…
 
Spotkanie konsultacyjne prorektorów z uczelni "Study in Poland" PDF Drukuj

Narada prorektorówTradycyjnie w listopadzie odbędzie się doroczne spotkanie konsultacyjne prorektorów uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”. Głównym celem spotkania jest refleksja nad aktualnym stanem umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, ocena projektu „Study in Poland” w poprzednim roku akademickim i omówienie kierunków działań w najbliższych latach.

Więcej…
 
Kierunek: Kijów – targi „Osvita ta’ karera” PDF Drukuj

Ukraina jest priorytetowym kierunkiem promocji polskich uczelni zrzeszonych w programie Study in Poland, dlatego rekrutujemy tam studentów kilka razy w roku. Zaczynamy jesienią, od Międzynarodowych Targów Edukacyjnych Osvita i Karjera - największego wydarzenia tego typu na Ukrainie, która odwiedza ok. 15 tysięcy uczniów klas maturalnych, studentów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych. Program Study in Poland bierze w nich udział po raz ósmy.

Więcej…
 
Kierunek: Moskwa – targi „Obrazowanije i kariera” PDF Drukuj

W listopadzie 2011 "Study in Poland" prezentować będzie ofertę uczelni programu w Moskwie!! Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Obrazowanie i Kariera” w Moskwie. Odbędą się one w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2011 r. w Centrum „Gostinny Dvor” (ul. Ilinki, 4). Będzie to już szósta prezentacja oferty programu „Study in Poland” na tej prestiżowej imprezie.

Więcej…
 
Gala Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011 PDF Drukuj

Zakończył się czas nadsyłania zgłoszeń na konkurs Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011. Ogłoszenie wyników oraz uroczysta Gala wręczenia nagród odbędą się 23 listopada w Warszawie. Konkursie Scopus-Perspektywy Young Researcher Award, przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczący sukces badawczy albo uczestniczyli w zespole naukowym, który zrealizował istotny dla nauki projekt w jednej z dziesięciu dyscyplin.

Więcej…
 
University World News o prywatnych uczelniach w Polsce PDF Drukuj

W przedostatnim wydaniu prestiżowego tygodnika University World News ukazał się komentarz Bianki Siwińskiej nt.  dylematów przed jakimi stoi polskie niepubliczne szkolnictwo wyższe. Tekst stawia tezę, że obok niesprzyjającej sytuacji demograficznej, największym problemem uczelni niepublicznych jest traktowanie ich nie fair przez państwo.

Więcej…