Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Marketing on demand
Powierz to specjalistom PDF Drukuj

Marketing on DemandUsługi marketingowe on demand - czyli „skrojone na miarę” przeznaczone są dla uczelni zainteresowanych zbudowaniem profesjonalnej strategii marketingowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Polegają na serii konsultacji owocujących opracowaniem całościowej, długofalowej, zindywidualizowanej strategii budowania marki, pozycjonowania na wybranych rynkach zagranicznych, obejmującej profilowanie oferty edukacyjnej i usługowej, opracowanie profesjonalnych materiałów informacyjno-promocyjnych, obecności w Internecie, obecności w mediach, PR. W zależności od potrzeb korzystać można także z wybranych usług on demand, takich jak zintensyfikowana, sfokusowana promocja na wybranym rynku dla konkretnej grupy odbiorców (np. przyszli studenci, studenci zainteresowani programami MA, doktoranci, post-docs itd.), organizowanie techniczne i merytoryczne wizyt studyjnych i promocyjnych, mejlingi, raporty i analizy rynków edukacyjnych oraz schematów mobilności studentów.

„Audyt umiędzynarodowienia”
Celem tego innowacyjnej usługi jest ustalenie obecnego stanu internacjonalizacji uczelni i wyznaczenie dalszych dróg jej rozwoju w tym aspekcie poprzez wypracowywanie jej unikalnego, międzynarodowego profilu. Sedno „Audytu” stanowi dobrowolna, niezależna i wieloetapowa analiza narzędzi prointernacjonalizacyjnych wdrażanych na uczelni, zbadanie ich wydajności i zaprojektowanie nowych. „Audyt” przeprowadzany jest przez współpracujących z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” ekspertów w zakresie umiędzynarodowienia – krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji: Wojciech Marchwica, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.