Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Książki


"Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni" PDF Drukuj

Książka pt. "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni" analizuje doświadczenia, stan obecny i przyszłość umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. Jej redaktorami są dr Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i dr Marek Zimnak ze Stowarzyszenia PRom. Została ona opublikowana przez wydawnictwo naukowe Elipsa w Warszawie. Książka zawiera artykuły 25 specjalistów, którzy rekrutacją i edukacją studentów obcokrajowców zajmują się w Polsce od lat. Ich wiedza i doświadczenie, wsparte refleksją o charakterze naukowym, prawnym i organizacyjnym,  złożyły się na zawartość tej pozycji.

Więcej…
 
Książka Les Universités en Europe Centrale, 20 ans après / Universities in Central Europe, 20 years after PDF Drukuj

Universities in Central EuropeVolume 1: Transformations et enjeux / Volume 1 : Transformations and stakes zestawia różnorodne: historyczne, socjologiczne i polityczne opinie, jak również analizy zmian instytucjonalnych uczelni w krajach, które są zaangażowane w podnoszenie poziomu edukacji i tworzenie społeczeństwa europejskiego. Konfrontacja systemów wyższego wykształcenia w Europie Centralnej z jej sąsiadami umożliwia wymusza stopniową ewolucję uniwersytetów. Wymusza również nowe podejście do edukacji jako do sfery usług publicznych. Książka jest zapisem dyskusji prowadzonej podczas konferencji na Uniwersytecie Mateja Bela w 2009 roku.

Artykuł dr Wojciecha Marchwicy przedstawia polskie osiągnięcia w unowocześnianiu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

pobierz .pdf

 
Dostępne PDF Drukuj

Bianka Siwińska: Education goes global! – Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego

Education goes global!

Pierwsza w Polsce publikacja, w której proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego został ujęty w perspektywie globalnej.

Publikacja autorstwa Bianki Siwińskiej jest pierwszą pozycją z  serii Biblioteczka Study in Poland, w której, w kolejnych odsłonach, prezentować będziemy opracowania związane z międzynarodowym marketingiem uczelni oraz innymi praktycznymi, politycznymi i strategicznymi aspektami internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w perspektywie zarówno polskiej, jak i globalnej.

Więcej…