Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 02/2009
 2 lutego 2009


Co słychać w Brukseli? PDF Drukuj

W Brukseli odbyło się 30 stycznia seminarium o tym jakich decyzji w najbliższym czasie można się spodziewać ze strony Komisji Europejskiej w kwestiach związanych ze szkolnictwem wyższym. Tradycyjnie seminarium What’s New in Brussels? Recent Developments in European Policies and Programmes zorganizowało Academic Cooperation Association (ACA) dla przedstawicieli uczelni i organizacji zajmujących się szkolnictwem wyższym by mogli z pierwszej ręki uzyskać informacje, które mogą mieć praktyczne znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o umiędzynarodowienie europejskiego szkolnictwa wyższego.

Więcej…
 
Groźba chińskiego kataklizmu na rynku edukacyjnym PDF Drukuj

Jeżeli Chiny wpadną w recesję, to globalny rynek edukacyjny czeka kataklizm, ostrzegał profesor Malcom Gillies, prorektor City University z Londynu podczas seminarium poświęconego globalizacji, i zapowiedział, że na światowym rynku edukacyjnym sytuacja znacznie się pogorszy.
Czesne płacone przez studentów z Azji w dużym stopniu zasila budżet uczelni brytyjskich, ale prosperity zbliża się ku końcowi. Na seminarium w Higher Education Policy Institute padały stwierdzenia, że okres, w którym liczba studentów zagranicznych rosła, należy już do przeszłości.

Więcej…
 
W Austrii sp. z o.o. promuje szkolnictwo wyższe PDF Drukuj
Utworzona przez austriackie uniwersytety w roku 1961 agencja do spraw wymiany  studenckiej i akademickiej ÖAD została przekształcona w spółkę prawa handlowego OeAD GmbH  (Austriacka Agencja ds. Wymiany Międzynarodowej w dziedzinie Edukacji i Badań). Szefem nowo utworzonej spółki, został dotychczasowy prezes ÖAD prof. Hubert Dürrstein. W kwietniu ubiegłego roku prof. Dürrstein uczestniczył w organizowanej przez Perspektywy Poland International Education Conference WARSAW 2008. Celem nowej agencji – według jej szefa – ma być utworzenie silnej centralnej austriackiej platformy dla umiędzynarodowienia i mobilności.
 
Więcej informacji: www.oead.at
 
Zapraszamy do Kalifornii na konferencję NAFSA PDF Drukuj
Podczas dorocznej konferencji NAFSA, która odbywać się będzie w Los Angeles w dniach  24-29 maja 2009 r., polskie uczelnie promowane będą (podobnie jak w ubiegłym roku podczas konferencji NAFSA w Waszyngtonie) na narodowym stoisku  „Study in Poland” (nr 1151) przygotowywanym wspólnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy. Podczas konferencji zostanie poprowadzona prezentacja wykazująca atrakcyjność polskich uczelni dla amerykańskich studentów („Making higher education a priority in the U.S. Polish relations” - czwartek 28 maja, godz. 13.00-14.30, session 1135PS180).
Więcej…
 
Wyjazd do Kazachstanu, interesującego rynku edukacyjnego PDF Drukuj

Przygotowywany jest wyjazd misji edukacyjnej polskich uczelni do Kazachstanu. Celem tego przedsięwzięcia jest nawiązanie stałych kontaktów, pod kątem współpracy akademickiej oraz pozyskiwania przez polskie uczelnie studentów z Kazachstanu.

Kazachstan oceniany jest jako coraz bardziej interesujący rynek edukacyjny. Wpływy z eksploatacji bogatych zasobów surowcowych pozwalają dużej liczbie młodych obywateli Kazachstanu podejmować studia za granicą. Władze wspierają aktywnie te dążenia, finansując kilku tysiącom młodych Kazachów studia na uczelniach zagranicznych.
Stąd też wspólna inicjatywa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Ambasady Kazachstanu w Polsce, aby - w ramach programu „Study in Poland” – wiosną br. zorganizować w stolicy Kazachstanu, Astanie oficjalne spotkanie rektorów polskich uczelni z przedstawicielami władz edukacyjnych i uczelni Kazachstanu.

Więcej…