Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 03/2009
 17 lutego 2009 r.


Witamy nowe uczelnie! PDF Drukuj
Z ogromną radością zawiadamiamy, że dwie kolejne znakomite uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Częstochowska przystąpiły do programu "Study in Poland". Wspólną promocję za granicą w ramach "Study in Poland" prowadzi już 35 uczelni, w tym wszystkie najbardziej zaawansowane w dziedzinie umiędzynarodowienia.
Więcej…
 
Wystartował portal "Study in Krakow" PDF Drukuj

W styczniu 2009 oficjalnie uruchomiono portal "Study in Krakow". Projekt anglojęzycznej strony o studiowaniu w Krakowie jest wynikiem podpisanej w styczniu 2008 roku umowy o współpracy dziewięciu krakowskich uczelni z Gminą Miejską Kraków w zakresie promocji tzw. Krakowskiego Ośrodka Akademickiego (pisaliśmy o niej w Newsletterze 02/2008.)

Więcej…
 
DAAD uruchomiło nową stronę internetową po polsku PDF Drukuj

Przedstawicielstwo DAAD Polsce, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, przygotowało nową stronę internetową. Zawiera ona poszerzoną ofertę informacyjną, jest bardziej przejrzysta i przyjazna dla odbiorców. Nowa strona internetowa jest dostępna pod adresem www.daad.pl.

Więcej…
 
Telemost między Kazachstanem a Polską PDF Drukuj

Między Kazachstanem a Polską zorganizowany został naukowy telemost "Szkoła - Uczelnia: perspektywy rozwoju współpracy", który na żywo (on-line) połączył kazachskie miasta Ałmaty, Aktobe, Karaganda i Taraz z Krakowem – podaje Ambasada Kazachstanu w Polsce. Głównymi organizatorami kazachsko-polskiego telemostu naukowego były Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Ałmatyńska Akademia Gospodarki i Statystyki. Obie uczelnie odpowiadały za przygotowanie połączenia i programu konferencji prowadzonej w czterech językach: kazachskim, polskim, angielskim i rosyjskim.

Więcej…
 
Na Erasmusa, Panie Psorze! PDF Drukuj

Philippe Perchoc, prezydent organizacji Nouvelle Europe, w obliczu kryzysu programu wymiany Erasmus, przedstawia propozycję, dzięki której być może uda się zapobiec na dłuższą metę ograniczeniu mobilności w europejskim świecie akademickim.
Wychodząc z założenia, że horyzonty przyszłych studentów w znacznym stopniu rozwijają się podczas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, warto już wtedy zaszczepiać w nich żyłkę podróżnika-odkrywcy, niezbędną studentowi zagranicznemu. A zrobić to mogą ich nauczyciele, pod warunkiem, że sami posmakują życia Erasmusa.

Więcej…
 
Pod górkę z Erasmusem PDF Drukuj

Jeden, dwa semestry na zagranicznym uniwersytecie, dodatkowo imprezy, flirty i przygody – co może być piękniejszego? Jednak w wielu krajach zachwyt programem wymiany Erasmus wygasa, bo europejskim studentom brakuje czasu i pieniędzy – informuje Spiegel.

Więcej…