Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 04/2009
 27 lutego 2009 r.


Konferencja „Język francuski w Polsce, Europie i na świecie” PDF Drukuj

W dniach 4 i 5 marca 2009 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Warszawie organizują konferencję na temat miejsca języka francuskiego w Polsce, w Europie i na Świecie. Odbędzie się ona równolegle z Forum na rzecz zatrudnienia, organizowanym przez Francuska Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce. Forum to odbędzie się po raz trzeci z kolei, z udziałem 40 wystawców.

Więcej…
 
Promujemy mobilność i studiowanie w językach obcych PDF Drukuj

Na XI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2009, który odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 marca 2009, swoją ofertę studiów będzie promować ponad 50 zagranicznych uczelni i instytucji zajmujących się edukacją wyższą z 19 krajów: Anglii, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Hongkongu, Kanady, Niemiec, Rosji, Singapuru, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Włoch. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" przygotowała specjalną ofertę dla maturzystów pod hasłem "Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby studiować po ANGIELSKU!". Na specjalnym stoisku pod hasłem "Study in Poland" będziemy promować programy w języku angielskim prowadzone przez polskie uczelnie uczestniczące w programie "Study in Poland". 

Więcej…
 
Mniej pieniędzy, więcej studentów PDF Drukuj
Według danych Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) liczba osób starających się o przyjęcie na brytyjskie uczelnie wzrosła w stosunku do 2008 roku o 7,8%. Anthony McClaran, prezes UCAS, podkreśla, że popyt na edukację wyższą, pomimo globalnego kryzysu finansowego, wciąż rośnie, a profesor Steve Smith, prorektor z Exeter University w ogólnoświatowej recesji widzi bezpośrednią przyczynę wzrostu liczby aplikantów. Wygląda na to, że wzrost liczby aplikacji jest powiązany z kryzysem. Tak działo się we wcześniejszych okresach dotkniętych recesją, więc spodziewaliśmy się tego. Problem polega na tym, że w obliczu 7,8% wzrost w liczbie aplikacji liczba przyjętych nie może się zwiększyć – komentuje prof. Smith.
Więcej…
 
Odwrót Polaków z brytyjskich uczelni PDF Drukuj

O prawie 10% względem roku 2008 zmniejszyła się liczba aplikacji złożonych przez polskich studentów na uczelnie brytyjskie w roku 2009/2010– wynika z ostatnich statystyk opublikowanych przez Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). Polska i Norwegia (ze spadkiem 4,7%) to jedyne państwa, z których w 2009 r. mniej młodych ludzi stara się o przyjęcie na uczelnie brytyjskie niż w roku 2008. Do rekordzistów pod względem wzrostu liczby aplikacji należą oczywiście nowe kraje Unii (Rumunia + 82%, Bułgaria +58%) oraz kraje azjatyckie (Singapur +21,8%, Korea Południowa +20,5%, Indie +15,8%, Pakistan +13%).

Więcej…
 
Zapraszamy do Kalifornii na konferencję NAFSA! PDF Drukuj
Przypominamy o możliwości zaprezentowania uczelni na stoisku narodowym Study in Poland podczas dorocznej konferencji NAFSA, która odbywać się będzie w Los Angeles w dniach  24-29 maja 2009 r. Stoisko (nr 1151) będzie przygotowane wspólnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy. Podczas konferencji zostanie poprowadzona prezentacja wykazująca atrakcyjność polskich uczelni dla amerykańskich studentów („Making higher education a priority in the U.S. Polish relations” - czwartek 28 maja, godz. 13.00-14.30, session 1135PS180).
Więcej…
 
Konferencja "Bądź mobilny!" na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2009 PDF Drukuj

"Bądź mobilny!" to konferencja promująca udział w międzynarodowych programach edukacyjnych, adresowana do studentów, maturzystów, dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz pracowników uczelni. Organizatorami konferencji są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja odbędzie się 7 marca w sobotę (godziny: 10.00 -15.00) podczas XI Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2009. Swój udział zapowiedziała prof. Maria Orłowska, sekretarz stanu z MNiSW. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Tomasz Saryusz-Wolski.

Więcej…
 
900 mln zł na lepsze studia PDF Drukuj
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło trzy konkursy, adresowane do uczelni publicznych i niepublicznych. Uczelnie zaangażowane w proces internacjonalizacji z pewnością zainteresowane będą szczególnie konkursem "Poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym", w którym, jak wyjaśnia minister nauki Barbara Kudrycka chodzi o podniesienie potencjału dydaktycznego uczelni. Zależy nam na tym, aby uczelnie rozszerzyły i wzbogaciły swoją ofertę edukacyjną i poprawiły jakość kształcenia (...); ważne tutaj będą interesujące programy dydaktyczne, interdyscyplinarne kierunki studiów, studia prowadzone w języku angielskim .
Więcej…
 
"Study in Poland" na targach "Education Abroad" w Kijowie PDF Drukuj
W dniach 3-5 kwietnia w Kijowie odbędą się międzynarodowe targi edukacyjne „Education abroad” and „Education and Career” organizowane przez ukraińskie Ministerstwo Nauki i Edukacji we współpracy ze stowarzyszeniem „Znannya”. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” będzie promować ofertę edukacyjną polskich uczelni i program "Study in Poland" na polskim stoisku narodowym.
Więcej…
 
Konferencja ACA – zniżka dla uczestników z Polski! PDF Drukuj

Serdecznie zapraszamy na konferencję Innowacyjność przez umiędzynarodowienie (Innovation through internationalisation), która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2009 na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencja jest organizowana przez Academic Cooperation Association we współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” oraz Uniwersytetem Warszawskim. Coroczne konferencje ACA to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie środowiska zajmującego się internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. Biorą w nich udział przedstawiciele uczelni i organizacji z całego świata takich jak British Council, CampusFrance, DAAD, Nuffic i IIE.

Więcej…
 
Prezentacje Polskich Uczelni KAZACHSTAN 2009 PDF Drukuj
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy, kontynuując projekt "Study in Poland", prowadzony wspólnie z KRASP i KRZaSP, zaprasza do udziału w Prezentacjach Polskich Uczelni KAZACHSTAN 2009. Odbędą się one w dwóch głównych miastach Kazachstanu - Almaty i Astanie (nowej stolicy kraju) w dniach 5-8 kwietnia 2009 r. Prezentacje mają na celu zainaugurowanie długoletniego programu współpracy akademickiej uczelni obu krajów, a także rozpoczęcie szerszego niż dotychczas pozyskiwania przez polskie szkoły wyższe studentów z Kazachstanu. Na czele delegacji polskich uczelni stoi prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRUW i członek Prezydium KRASP. Merytoryczny program pobytu delegacji polskich uczelni w Kazachstanie przygotowany został w ścisłej współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu w Polsce.

Więcej…