Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 09/2009
13 lipca 2009 r.


Posiedzenie Rady Fundacji Perspektywy PDF Drukuj
Na początku lipca br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, które rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu za rok 2008 i zapoznało się z nowymi projektami podejmowanymi przez Fundację. Obrady prowadził przewodniczący Rady – prof. dr hab. Tomasz Borecki (na zdjęciu obok). Rada przyjęła Sprawozdanie Fundacji zarówno w części merytorycznej, jak i finansowej. Podkreślono zarazem, że przy minimalnych kosztach własnych (nie zatrudniając nikogo na etacie!) w  roku 2008 zrealizowano imponujący zestaw działań wspierających edukację i szkolnictwo wyższe. Za szczególny sukces uznano rozwój programu Study in Poland realizowanego wspólnie z KRASP i innymi partnerami. Program ten został w 2008 roku uhonorowany prestiżową nagrodą ProSTUDENT, przyznawaną przez Parlament Studentów RP.
Więcej…
 
Konferencja IREG-4 w Astanie: rośnie znacznie rankingów PDF Drukuj
Czwarta światowa konferencja na temat rankingów, IREG-4, potwierdziła, że rankingi stały się obecnie jednym z największych fenomenów szkolnictwa wyższego w epoce globalizacji. Konferencja odbyła się w dniach 13-17 czerwca 2009 r. w Astanie, stolicy Kazachstanu. Wzięło w niej udział ponad 150 uczestników z 30 krajów świata. Podczas konferencji wybrano nowe władze IREG Observatory. Prezydentem został ponownie dr Jan Sadlak – dyrektor UNESCO-CEPES, a wiceprezydentami: prof. Nian Cai Liu z Jiao Tong University w Szanghaju (twórca słynnego Rankingu Szanghajskiego), dr Gero Federkeil z Centre for Higher Education Development w Niemczech (obecnie jeden z głównych wykonawców Globalnego Rankingu Uniwersytetów zamówionego przez Komisję Europejską) oraz Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy (inicjator i animator rankingów Perspektyw).
Więcej…
 
Zaproszenie na Prezentacje Polskich Uczelni PEKIN 2009 PDF Drukuj
 
W połowie października 2009 r. rozpoczyna się w Pekinie cykl imprez promujących polskie szkolnictwo wyższe w Chinach, którego finałem będzie szeroki udział naszych uczelni w Wystawie Światowej EXPO 2010 organizowanej wiosną i latem przyszłego roku w Szanghaju. Edukacja uznana bowiem została - obok gospodarki i turystyki - za jeden z trzech głównych wątków tematycznych polskiego uczestnictwa w tej wystawie. Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Biuro Komisarza Generalnego Polskiej Sekcji EXPO 2010 zapraszają polskie uczelnie do udziału w międzynarodowych targach edukacyjnych China Education Expo, które odbędą się w dniach 17-18 października br. w Pekinie. Polska oferta edukacyjna prezentowana będzie na imponującym stoisku narodowym pod hasłem Study in Poland o powierzchni 30 metrów kwadratowych.
Więcej…
 
Zgromadzenie Plenarne KRASP: Program Study in Poland należy kontynuować i rozwijać PDF Drukuj
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich podczas swojego posiedzenia plenarnego, które odbyło się na początku czerwca br. w Częstochowie, podsumowała dotychczasową realizację programu Study in Poland prowadzonego od 2005 roku wspólnie z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. Zgromadzenie Plenarne KRASP – w skład którego wchodzą rektorzy wszystkich uczelni akademickich w Polsce – oceniło dotychczasowe działania w ramach Study in Poland pozytywnie i uznało, że należy ten program kontynuować i rozwijać. Bardzo nas cieszy, że ta szczegółowa ocena, przeprowadzona przez zespół pod kierownictwem prof. Karola Musioła, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarazem przewodniczącego Komisji Międzynarodowej KRASP wypadła pozytywnie!
Więcej…
 
INTERSTUDENT – wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce! PDF Drukuj
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyło Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zorganizowanie konkursu na najlepszego studenta zagranicznego studiującego w Polsce INTERSTUDENT. W wyniku konkursu, który potrwa do listopada 2009, wyłonieni zostaną zwycięzcy w trzech kategoriach: na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim. Poznamy najlepszych studentów zagranicznych studiujących zarówno w polskich uczelniach publicznych, jak i niepublicznych; na studiach w języku polskim, jak i w języku angielskim lub francuskim – osoby, których działalność wzbogaca środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Czekamy na zgłoszenia kandydatów!
Więcej…
 
Perspektywy w składzie zwycięskiego konsorcjum IMPI PDF Drukuj

Konsorcjum IMPI składające się z: CHE Consult z Niemiec, Academic Cooperation Association (ACA) z Brukseli, CampusFrance, Nuffic z Holandii, SIU z Norwegii i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” wygrało konkurs w ramach programu "LLP-ERASMUS Modernisation of higher Education" i uzyskało sfinansownie przez Unię Europejską projektu dotyczącego opracowania zestawu wskaźników umiędzynarodowienia uczelni (Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation). W trakcie realizacji projektu konsorcjum współpracować będzie również z DAAD oraz kilkoma uczelniami, w tym m.in. z Politechniką Warszawską. Prace nad projektem, na który Unia Europejska przeznaczyła 300 tys. Euro prowadzone będą w latach 2010 - 2011 zaś jego zakończenie i ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2012 r.

Więcej…
 
Zapraszamy polskie uczelnie na EHEF Bangkok 2009 PDF Drukuj
 
Tajlandia jest uznawana za kraj niskiego ryzyka emigracyjnego. Dlatego wszędzie na świecie młodzi Tajowie są mile widzianymi studentami. Za granicą, głównie w USA, Australii i Nowej Zelandii studiuje ich w tej chwili ok. 30 tysięcy – niewiele jak na kraj liczący prawie 70 mln mieszkańców. Dlatego właśnie Komisja Europejska organizuje na przełomie października i listopada br. w Bangkoku jedno z głównych wydarzeń w ramach nowego programu promocji europejskiego szkolnictwa wyższego w Azji: EU-Asia Higher Education Platform. Realizację tego programu zlecono konsorcjum kierowanemu przez European University Association (EUA) z udziałem DAAD i Nuffic. Fundacji Edukacyjnej Perspektywy powierzono funkcję koordynatora (National Coordinating Structure) polskiego uczestnictwa w tym programie.
Więcej…
 
Powstała platforma współpracy europejskich politechnik PDF Drukuj
W dniu 19 czerwca 2009 r. w Berlinie powołano Platformę Współpracy Metropolitalnych Uniwersytetów Technicznych Regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of Technology). Członkostwo w niej zadeklarowały uniwersytety techniczne Berlina, Budapesztu, Pragi, Kijowa, Trondheim, Petersburga, Bratysławy, Wiednia, Wilna i Warszawy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierz Kurnik.
Więcej…