Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 10/2009

7 sierpnia 2009 r.EHEF Bangkok 2009 - ostatnia chwila na zgłoszenie udziału PDF Drukuj

Przypominamy, że mija ostatni moment na zgłoszenie udziału w EHEF Bangkok 2009 - wydarzeniu niezwykle ważnym dla przyszłości zarówno europejskiego, jak i polskiego szkolnictwa wyższego. Jest to jedno z głównych działań w ramach nowego programu promocji europejskiego szkolnictwa wyższego w Azji: EU-Asia Higher Education Platform podejmowanych przez Komisję Europejską. Realizację tego programu zlecono konsorcjum kierowanemu przez European University Association (EUA) z udziałem DAAD i Nuffic. Fundacji Edukacyjnej Perspektywy powierzono funkcję koordynatora (National Coordinating Structure) polskiego uczestnictwa w tym programie.

Więcej…
 
Konferencja EAIE z mocnym polskim akcentem PDF Drukuj
 
  
Trwa rejestracja na 21st Annual EAIE Conference – coroczną konferencję European Association for International Education, największą konferencję poświęconom zagadnieniom internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Europie. Z Polski zarejestrowało się do dzisiaj 37 uczestników, reprezentantów uczelni wyższych i instytucji zaangażowanych w proces internacjonalizacji edukacji z całego kraju. To nie jedyny polski akcent tego ogromnego przedsięwzięcia – z radością zawiadamiamy, że red. Bianka Siwińska naczelna miesięcznika "Perspektywy", przedstawicielka Fundacji Edukacyjnej Perspektywy poprowadzi jedną z sesji konferencji, zatytułowaną How media reflect and affect internationalisation of higher education.
Więcej…
 
Nowe uczelnie w Study in Poland PDF Drukuj

Nowy rok pracy w ramach programu Study in Poland rozpoczynamy od dobrej nowiny: do grona 36 najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce dołączają kolejne. Cieszymy się z ich decyzji, bo oznacza  to, że reprezentacja uczelni polskich, które na szeroką skalę promują swoją ofertę edukacyjną za granicą, będzie silniejsza. Spośród nowych uczestników programu "Study in Poland" przedstawiamy w tym Newsletterze dwie znakomite uczelnie: Politechnikę Gdańską i Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W następnych wydaniach będziemy prezentować kolejne uczelnie.

Więcej…
 
DAAD rośnie w siłę PDF Drukuj
W 2008 roku 57 514 studentów, pracowników naukowych, artystów i instytucji otrzymało wsparcie finansowe w ramach programów i stypendiów DAAD (German Academic Exchange Service) – wynika z ostatniego raportu rocznego. Tak wielka liczba to między innymi pokłosie zwiększenia się budżetu DAAD o 23 miliony euro, który w tym roku wniósł łącznie 303,9 miliona euro (sic!).
Więcej…
 
Jak Francuzi dbają o studentów zagranicznych PDF Drukuj
Jak podaje Academic Cooperation Association (ACA) w swoim biuletynie, CampusFrance, aby zwiększyć atrakcyjność Francji jako miejsca studiowania, tworzy sieć partnerskich punktów informacyjnych uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości dla miejsc (akademików mieszkań) przeznaczonych dla studentów zagranicznych. Punkty te zostaną zlokalizowane na uczelniach i w innych ośrodkach akademickich Francji. Ich zadaniem będzie między innymi pomaganie studentom zagranicznym w procedurach administracyjnych i znalezieniu zakwaterowania
Więcej…
 
Japoński konkurs na najlepszy esej 2009 PDF Drukuj

Pragniemy poinformować o kolejnej edycji konkursu organizowanego corocznie przez Japońską Radę Handlu Zagranicznego (JFTC) na najciekawszy esej 2009 roku pt. How should Global Capitalism be Corrected – Japan’s Role and Mission (o poprzedniej edycji konkursu pisaliśmy w Newsltterze 11/2008). Konkurs skierowany jest do młodych studentów, naukowców oraz biznesmenów chętnych do podzielenia się z szerszą publicznością własnymi opiniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi tematów o międzynarodowym znaczeniu.

Więcej…