Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 11/2009

27 sierpnia 2009 r.Zaproszenie do Pekinu i Harbinu PDF Drukuj

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz Biuro Komisarza Generalnego Polskiej Sekcji EXPO 2010 przygotowały wspólnie – pod hasłem „Study in Poland” - cykl imprez promujących polskie szkolnictwo wyższe w Chinach, którego finałem będzie szeroki udział naszych uczelni w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Edukacja i nauka uznane zostały - obok gospodarki i turystyki - za jeden z trzech głównych wątków tematycznych polskiego uczestnictwa w tej wystawie. W ramach tego programu w październiku br. odbędzie się prezentacja polskich uczelni na międzynarodowych targach edukacyjnych China Education Expo w Pekinie (17-18 października br.) oraz podczas „Dnia Polskiego” w Harbinie (20 października br.).
Więcej…
 
Polskie uniwersytety medyczne ofiarą swojego sukcesu PDF Drukuj
Już od dawna w polskich uczelniach medycznych kształci się wielu cudzoziemców, wśród nich coraz więcej jest studentów z Tajwanu. Chińczyków przyciąga do Polski nie tylko względnie niskie czesne, ale też wysoki poziom studiów. Podczas egzaminu uprawniającego do praktykowania zawodu lekarza na Tajwanie absolwenci polskich uczelni medycznych zajęli w lutym 2008 r. miejsca 1., 3. i 8. a na egzaminie, który odbył się w lipcu 2008 r miejsca 2. i 4. Naturalną konsekwencją dobrych wyników jest to, że młodzi lekarze wykształceni w Polsce przyjmowani są do pracy przez najlepsze szpitale na Tajwanie.  I na tym tle powstał konflikt.
Więcej…
 
Polonistyka na Uniwersytecie w Harbinie PDF Drukuj
Uniwersytet Gdański współpracuje z Uniwersytetem w Harbinie już od dłuższego czasu. W maju br. JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek oraz Przewodniczący Senatu Harbin Normal University prof. Zhang Shaojie podpisali umowę w sprawie powołania polonistyki na Uniwersytecie w Harbinie. Na mocy umowy uruchomiono polonistykę na poziomie licencjatu, na Wydziale Filologii Słowiańskiej Harbin Normal Uniwersity (HNU).
Więcej…
 
Szwajcarzy zapraszają polskich uczonych do współpracy PDF Drukuj
W ramach „Projektu Wymiany Naukowej pomiędzy Szwajcarią i Nowymi Członkami Unii Europejskiej” (Scientific Exchange Programme between Switzerland and the New Member States of the European Union” (Sciex-NMSch) Szwajcarska Konferencja Rektorów we współpracy z Uniwersytetem we Fribourgu zaprasza naukowców z Polski do włączenia się we wspólne projekty badawcze.
Więcej…
 
Promocja Polskich Uczelni KIJÓW – CHARKÓW 2009 PDF Drukuj

Promocja uczelni polskich na Ukrainie jest jednym z priorytetów programu Study in Poland. Studenci z Ukrainy stanowią obecnie największą grupę wśród studentów zagranicznych w Polsce. Wielu z nich studiuje w języku polskim, ale coraz więcej młodych Ukraińców chce uczestniczyć w programach prowadzonych w j. angielskim. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zaprasza zainteresowane uczelnie do udziału w Promocji Polskich Uczelni KIJÓW – CHARKÓW 2009, które odbędą się w ramach targów „Education abroad” i ”Education and career” w dniach 12-14 listopada br. w Kijowie oraz 16 listopada br. w Charkowie.

Więcej…
 
Najlepsze uczelnie świata w tarapatach PDF Drukuj
Uniwersytet Kalifornijski, najlepsza publiczna uczelnia świata (zajmuje trzecie miejsce wg Rankingu Szanghajskiego 2008, po prywatnych uniwersytetach Harvard i Stanford)  być może już niedługo będzie musiała ustąpić z pozycji lidera. Chylimy się ku upadkowi i nie da się temu zapobiec – mówi Sandra Faber, profesor astrofizyki z Uniwersytetu Kalifornijskiego. By zbudować doskonałość uniwersytecką potrzeba dziesiątek lat, by ją zniweczyć – zaledwie roku. A wszystkiemu winien kryzys finansowy, który skutecznie przetrzebił fundusze przeznaczone na rozwój i działalność uczelni.
Więcej…
 
EHEF Bangkok - przedłużenie terminu rejestracji PDF Drukuj
Informujemy, że na prośbę wielu europejskich uczelni (okres urlopowy) organizatorzy EHEF Bangkok 2009 przedłużyli termin rejestracji do 1 września 2009 r. EHEF Bangkok to jedno z głównych działań w ramach nowego programu promocji europejskiego szkolnictwa wyższego w Azji: EU-Asia Higher Education Platform podejmowanych przez Komisję Europejską. Realizację tego programu zlecono konsorcjum kierowanemu przez European University Association (EUA) z udziałem DAAD i Nuffic. Fundacji Edukacyjnej Perspektywy powierzono funkcję koordynatora (National Coordinating Structure) polskiego uczestnictwa w tym programie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!


Więcej informacji na temat EHEF Bangkok znajdą Państwo w ostatnim wydaniu Newslettera Study in Poland.

 
Jesienna konferencja EUA nt. internacjonalizacji PDF Drukuj
European University Association (EUA) zaprasza na konferencję poświęconą współpracy uczelni europejskich z partnerami z całego świata Internationalisation beyond Europe’s frontiers: enhancing attractiveness through global Partnership and Cooperation. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie w Giessen w dniach 8-10 października 2009. Uczestnicy, którzy zarejestrują się do 10 września, skorzystają z atrakcyjnych zniżek. Konferencja EUA stwarza znakomitą okazję do spotkań z przedstawicielami uczelni z Europy i świata.

Więcej…
 
Niemieckie stypendia DAAD dla Polaków PDF Drukuj

Studenci, absolwenci i młodzi naukowcy z Polski mogą skorzystać z oferty stypendialnej przygotowanej przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o stypendia na rok akademicki 2010/2011.  W roku akademickim 2008/2009 wsparcie finansowe na pobyt w Niemczech otrzymało blisko dwa tysiące Polaków i ponad 800 Niemców podejmujących studia lub prowadzących badania naukowe w Polsce.

Więcej…
 
Konkurs INTERSTUDENT - czekamy na zgłoszenia PDF Drukuj

Trwa nabór wniosków do pierwszej edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego studiującego w Polsce. W wyniku konkursu, który potrwa do listopada 2009, wyłonieni zostaną zwycięzcy w trzech kategoriach: na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim. Poznamy najlepszych studentów zagranicznych studiujących zarówno w polskich uczelniach publicznych, jak i niepublicznych; na studiach w języku polskim, jak i w języku angielskim lub francuskim – osoby, których działalność wzbogaca środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami.

Więcej…
 
Witamy kolejne uczelnie w programie Study in Poland PDF Drukuj

W dzisiejszym wydaniu Newslettera prezentujemy kolejne dwie znakomite uczelnie, które przystąpiły do programu "Study in Poland": Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Cieszy nas także, że również dotychczasowi uczestnicy programu pragną przez kolejny rok akademicki kontynuować proces internacjonalizacji swoich uczelni pod szyldem "Study in Poland".

Więcej…