Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 13/2009

21 października 2009 r.Zapraszamy na Polsko-Ukraińskie Forum Akademickie PDF Drukuj
 
Władze uczelni i wydziałów zainteresowanych rozwijaniem lub nawiązaniem kontaktów naukowo-dydaktycznych z uczelniami ukraińskimi serdecznie zapraszamy do udziału w Polsko-Ukraińskim Forum Akademickim, które odbędzie się 12-13 listopada w Kijowie. Dominującym nurtem debat prowadzonych podczas Forum będzie analiza możliwości wspólnego udziału  uczelni polskich i ukraińskich w europejskich programach naukowych w zakresie badań naukowych oraz mobilności studenckiej i akademickiej. Jeden z wykładów wprowadzających  na ten temat wygłosi dr Jan Krzysztof Frąckowiak, były wieloletni wiceminister nauki, obecnie dyrektor Polish Science Contact Agency "PolSCA" w Brukseli.  
Więcej…
 
Raport „Studenci zagraniczni w Warszawie 2009” PDF Drukuj
15 października br. na Politechnice Warszawskiej obyła się uroczysta prezentacja raportu „Studenci zagraniczni w Warszawie 2009”. Gospodarzem prezentacji był prof. Włodzimierz Kurnik, rektor PW i przewodniczący KRUW. Miasto reprezentował Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta, a Fundację Edukacyjną Perspektywy prezes Waldemar Siwiński. Specjalnymi gośćmi spotkania byli obcokrajowcy studiujący na stołecznych uczelniach, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z pobytu w Warszawie.  Prezentacja raportu była jednym z elementów program „Study in Warsaw”, podjętego wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawa, Konferencję Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w marcu 2008 roku.
Więcej…
 
Doktorat hc dla prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow PDF Drukuj

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, odebrała 14 października br. doktorat honoris causa, przyznany przez Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (Universitat Autonoma de Barcelona). O przyznaniu tytułu Senat UAB zdecydował już w lipcu ubiegłego roku na wniosek Wydziału Nauk Biologicznych (Facultat de Biociencies) i Nauk Ścisłych (Facultat de Ciencies). Podczas ceremonii laudację na cześć prof. Chałasińskiej-Macukow wygłosiła prof. Maria Josefa Yzuel. Następnie doktor honoris causa wygłosiła wykład na temat niebezpieczeństwa spowodowanego spadkiem prywatności.

Więcej…
 
Światowe stowarzyszenie rankingowych ekspertów PDF Drukuj
12 października w biurze notarialnym w Brukseli miał miejsce akt założycielski międzynarodowego stowarzyszenia IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Stowarzyszenie stawia sobie za cel monitorowanie jakości międzynarodowych, regionalnych i narodowych rankingów uczelni oraz działanie na rzecz jakości szkolnictwa wyższego.

IREG Observatory założyło dziewięć organizacji zajmujących się rankingami i jakością szkolnictwa wyższego w Europie, Ameryce i Azji, a w śród nich: CHE-Centre for Education Development (Niemcy); Shanghai Ranking Consultancy – autorzy tzw „Szanghajskiego Swiatowego Rankingu” i US News & Word Report (USA); Polskę reprezentuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Więcej…
 
Nagrody SCOPUS-Perspektywy czekają PDF Drukuj
Prestiżowe międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. z siedzibą w Holandii wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” organizują konkurs dla młodych naukowców, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczący sukces badawczy albo uczestniczyli w zespole naukowym, który zrealizował istotny dla nauki projekt w jednej z dziesięciu dyscyplin: Medycyna; Technologia; Biochemia, genetyka i biologia molekularna; Fizyka i astronomia; Chemia; Inżynieria materiałowa; Rolnictwo i biologia; Nauki społeczne; Nauka o środowisku; Informatyka. Wśród 10 finalistów wyróżnionych zostanie trzech laureatów, z których każdy dostanie 10.000 zł. Pieniądze te przeznaczone są na sfinansowanie udziału w zagranicznej konferencji naukowej, przy czym organizatorzy pozostawiają zwycięzcom pełną swobodę w wyborze tematu i miejsca konferencji.
Więcej…
 
Konkurs INTERSTUDENT - ostatnie dni zgłoszeń! PDF Drukuj
Kto zostanie najlepszym studentem zagranicznym studiującym w Polsce? Trwa zgłaszanie kandydatów do tego tytułu, ostateczny termin upływa 19 października. W wyniku konkursu INTERSTUDENT, który organizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zostanie wyłonionych trzech laureatów w kategoriach - na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim. Konkurs dofinansowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego na 2009 rok pod nazwą: organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.
Więcej…
 
EUA: internacjonalizacja to imperatyw moralny PDF Drukuj
- Internacjonalizacja w obszarze szkolnictwa wyższego i badań naukowych stała się w ostatnim czasie dla europejskich uczelni i instytucji naukowych tematem absolutnie centralnym. Dlatego też forsowanie rozwiązań ją wspierających jest jednym z najważniejszych zadań politycznych European Universities Association –  mówił w trakcie otwarcia konferencji „Internationalisation beyond Europe’s frontiers: enhancing attractiveness through global Partnership and Cooperation” prof. Jean-Marc Rapp, prezydent EUA.
Więcej…