Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 03/2007Case study: AUSTRALIA PDF Drukuj
Szczególnie skuteczną promocją swojego szkolnictwa wyższego wykazuje się Australia. W roku akad. 2005/2006 studiowało tam ponad 380 tys. cudzoziemców, co stanowi ponad 20% ogółu studentów i daje najwyższy wskaźnik wśród krajów OECD. W Australii szkolnictwo wyższe traktowane jest jako jeden z czołowych towarów eksportowych (roczne przychody ponad 7 mld dol. australijskich) i dlatego promowane jest zarówno przez struktury państwa, jaki przez same uczelnie. W imieniu Ministerstwa Edukacji promocją szkolnictwa zajmuje się rządowa agencja Australian Education International (http://aei.dest.gov.au). Skalę zaangażowania władz australijskich w promocję szkolnictwa najlepiej ilustruje fakt, że w latach 2003-2007 przeznaczyły one na ten cel ponad 70 milionów Euro. Równolegle z działaniami władz profesjonalną promocją studiów w Australii zajmuje się na całym świecie prywatna spółka, która w gruncie rzeczy zadecydowała o sukcesie strategii eksportu australijskich usług edukacyjnych. Jest nią IDP Education Ltd. (www.idp.com) - spółka założona przez 38 prestiżowych australijskich uczelni i do niedawna w 100% przez te uczelnie kontrolowana (w 2006 roku spółka odsprzedała 50% swoich akcji, za 36 mln dolarów australijskich, firmie e-learningowej SEEK Learning Ltd.).
Więcej…
 
KRZaSP aktywnie promuje polskie uczelnie PDF Drukuj
Podczas odbywającego się w dniach 15-16 marca br. w Krynicy Górskiej trzeciego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) przedyskutowane zostaną kwestie związane z udziałem uczelni zawodowych w projekcie Study in Poland, mającym na celu międzynarodową promocję polskiego szkolnictwa wyższego.
Więcej…
 
Trwa konkurs na promotorów "Study in Poland" za granicą PDF Drukuj
Przypominamy, że 5 kwietnia mija termin zgłoszeń w otwartym konkursie dla osób, które chciałyby w 2007 i 2008 roku wyjechać jako obsługa polskich stoisk narodowych, organizowanych w ramach projektu? Study in Poland? na targach EHEF (European Higher Education Fairs) w Kuala Lumpur, Pekinie, Hanoi, Manili i Dżakarcie, a także podczas promocji polskich uczelni w Meksyku, Moskwie, Kairze, Bangkoku i New Delhi. Konkurs adresowany jest do pracowników biur promocji i współpracy międzynarodowej uczelni akademickich i zawodowych zrzeszonych w KRASP i KRZaSP. Koszty wyjazdu i pobytu tych osób za granicą pokryją "Perspektywy".
Więcej…
 
Polskie uczelnie w Madrycie PDF Drukuj
Prezentacja polskich szkół wyższych na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych AULA, wizyty w dwóch znakomitych madryckich uczelniach (połączone z seminariami prezentującymi nasze szkoły wyższe), merytoryczne spotkanie w ambasadzie RP, rozmowy w Izbie Gospodarczej Polsko-Hiszpańskiej - tak, w największym skrócie, przebiegała wizyta studyjna delegacji polskich szkół wyższych Madrycie, zorganizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i KRASP, która odbyła się w dniach 7-11 marca 2007 r. w ramach projektu "Study in Poland".
Więcej…
 
Sukces konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2007" PDF Drukuj
Takiej konferencji na temat umiędzynarodowienia naszego szkolnictwa wyższego jeszcze w Polsce nie było! Na zaproszenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i gościnnej Politechniki Łódzkiej przyjechało w dniach 22-24 lutego br. do Łodzi aż 165 osób reprezentujących 81 uczelni akademickich i zawodowych zainteresowanych szerszą obecnością na rynku międzynarodowym. Byli rektorzy, prorektorzy ds. międzynarodowych i promocji oraz dyrektorzy i kierownicy tych działów. Przybyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Byli goście zagraniczni: ambasador Chin i przedstawiciel DAAD. I była wielka wspólna wola wykonania zdecydowanego przyspieszenia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.
Więcej…