Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 10/2007Życzenia PDF Drukuj

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych, radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku, składa

Waldemar Siwiński
i zespół Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

 
Teraz Ukraina! PDF Drukuj
Delegacja rektorów polskich uczelni (uczestników programu "Study in Poland" szczególnie zainteresowanych rynkiem ukraińskim) spotkała się 13 grudnia w Kijowie z grupą ponad 50. prezydentów ukraińskich miast - członków Klubu Merów średnich Miast Ukrainy. Tematem 3-godzinnego spotkania było zaprezentowanie partnerom zza naszej wschodniej granicy możliwości studiów w polskich uczelniach akademickich i zawodowych. Swoje propozycje stypendialne oraz oferty odpłatnych studiów licencjackich i magisterskich w języku polskim i angielskim przedstawiły następujące uczelnie: Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku.
Więcej…
 
"Education Goes Global" - pierwsza pozycja z serii Biblioteczka "Study in Poland" PDF Drukuj
Ukazała się właśnie pierwsza w Polsce publikacja, w której proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego został ujęty w perspektywie globalnej. Autorka porównuje doświadczenia różnych krajów, sięga do korzeni przemian oraz systematyzuje wiedzę i porządkuje najważniejsze fakty dotyczące tego zagadnienia. Dużo miejsca poświęca również praktycznym aspektom międzynarodowego marketingu uczelnianego.
Więcej…
 
Seminarium ACA i CRUS. Poszukiwany młody, zdolny naukowiec - ale co z mężem i dzieckiem? PDF Drukuj
Unia Europejska chce rozwijać badania naukowe, tworzy Europejski Obszar Badawczy (European Research Area) i właśnie do tego potrzebuje młodych naukowców, nie tylko z Europy.
4 grudnia odbyła się w Zurichu konferencja zorganizowana przez ACA, poświęcona praktycznym problemom mobilności młodych naukowców "Mobile Young Researchers. Policies and Instruments in the European Research Area". Uczestnicy konferencji wskazywali na to, że z jednej strony istnieją programy zachęcające do przemieszczania się młodych naukowców do miejsc i uczelni, w których znajdą oni najlepsze warunki do rozwoju, lecz z drugiej strony, w praktyce, istnieje wiele czynników ograniczających ich mobilność.
Więcej…
 
NAFSA rejonu Nowy Jork PDF Drukuj
Delegacja Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" uczestniczyła w regionalnej konferencji NAFSA w dniach 11-13 listopada, informując o możliwościach i warunkach studiowania w Polsce. W konferencji, która miała miejsce w Brooklynie, uczestniczyło ok. 400 przedstawicieli uczelni z miasta i stanu Nowy Jork oraz stanu New Jersey. Główny referat wygłosił Allan Goodman, prezes IIE (Institute International Education). Przedstawił w nim założenia planu mającego doprowadzić do kilkakrotnego zwiększenia liczby amerykańskich studentów wyjeżdżających za granicę. Goodman poinformował, że ustawa, której jest inicjatorem, dotycząca wsparcia finansowego wyjazdów na zagraniczne studia, znajduje się już w Kongresie.

NAFSA to amerykańskie stowarzyszenie zajmujące się międzynarodową wymianą studentów. Więcej informacji na www.nafsa.org
 
Jesienna Konferencja "Study in Poland" PDF Drukuj
28 i 29 listopada 2007 r. odbyła się w Warszawie (w siedzibie Fundacji "Perspektywy") Jesienna Konferencja "Study in Poland" obradująca pod hasłem "Praktyczne aspekty umiędzynarodowienia uczelni". Uczestniczyło w niej 97 rektorów, prorektorów oraz dyrektorów i pracowników biur współpracy międzynarodowej oraz biur promocji reprezentujących 62 uczelnie z całego kraju. Podczas konferencji poruszono między innymi takie tematy jak: sprawdzanie znajomości języka angielskiego u zagranicznych studentów, narzędzia internetowe w promocji polskich uczelni za granicą, wpływ Porozumienia z Schengen na procedury przyznawania wiz zagranicznym kandydatom na studia w Polsce.
Więcej…
 
Polska krajem miesiąca w USA PDF Drukuj
Jak już wcześniej informowaliśmy, dzięki staraniom Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Polska jest w grudniu krajem miesiąca "Poland - Destination of the Month" w ramach programu prowadzonego przez IIE (Institute of International Education). IIE rozesłał do kilku tysięcy uczelni w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach informację o polskim szkolnictwie wyższym i czołowych polskich uczelniach oraz zamieszcza tę informację na swojej stronie internetowej: http://www.iiepassport.org.
http://info.iiepassport.org/country/poland.html
 
Zapraszamy studentów zza oceanu! PDF Drukuj
Institute of International Education przygotował kilkanaście dobrych i prestiżowych stypendiów dla amerykańskich studentów nauk ścisłych i technicznych na letnie studia w 2008 r. na uczelniach centralnej Europy (Niemcy, Czechy, Węgry, Polska, Austria i Słowacja). O stypendia te mogą się również ubiegać studenci z tzw. "zieloną kartą", kształcący się na amerykańskich uczelniach. W ubiegłym roku nikt w ramach tego programu nie przyjechał do Polski. Jeżeli jesteście Państwo w kontakcie ze studentami kierunków technicznych w USA, którzy gotowi byliby przyjechać do Państwa uczelni, to warto poinformować ich o takiej możliwości.
Wszelkie niezbędne informacje o NSF Central Europe Summer Research Institute for U.S. Science Students dostępne są na stronie: www.iie.org/cesri