Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 04/2008Życzenia PDF Drukuj


Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych, radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności, składa

Waldemar Siwiński
i zespół Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
 
Jak przyśpieszyć internacjonalizację polskich uczelni? PDF Drukuj

- konferencja na UW (16-18 kwietnia br.)

Przed głównym wejściem na UWTu trzeba być! - już za miesiąc na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona w całości procesom internacjonalizacji szkolnictwa wyższego „Poland International Education Conference WARSAW 2008". Jest to kontynuacja cyklu corocznych konferencji organizowanych w ramach programu „Study in Poland”. Poprzednie konferencje odbyły się w marcu 2006 w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz w lutym 2007 na Politechnice Łódzkiej. Gromadziły one z roku na rok coraz większą liczbę uczestników. Biorąc pod uwagę, że umiędzynarodowienie staje się kluczowym wyzwaniem dla wszystkich uczelni w Polsce i Europie, organizatorzy zakładają, że w konferencji uczestniczyć będzie ponad 300 osób z Polski i ok. 100 osób z zagranicy.

Więcej…
 
Wystartował program „Study in Warsaw” PDF Drukuj

7 marca br. wystartował oficjalnie program „Study in Warsaw” podjęty wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawę, Konferencję Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Uroczyste podpisanie trójporozumienia w tej sprawie – przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, rektora Tomasza Boreckiego i prezesa Waldemara Siwińskiego - odbyło się na zakończenie specjalnego posiedzenia KRUW poświęconego współpracy władz Warszawy ze środowiskiem akademickim stolicy.
Podczas posiedzenia zaprezentowany został pierwszy w historii Warszawy folder pod tytułem „Study in Warsaw”, wydany w języku angielskim i prezentujący w atrakcyjny sposób 22 stołeczne uczelnie akademickie zrzeszone w KRUW.

Więcej…
 
„Okrągły stół” rektorów Polski i Ukrainy PDF Drukuj
Polsko-ukraiński Ukraina była gościem honorowym IX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2008, którzy odbył się 7-8 marca br. w Warszawie. Stało się to znakomitą okazją do zorganizowania polsko-ukraińskiego „Okrągłego stołu”, w którym wzięło udziału prawie 100 rektorów i prorektorów uczelni Polski i Ukrainy.
W obradach wzięły również udział oficjalne delegacje ministerstw edukacji obu krajów, na czele z Oleksandrem Grebielnikiem – I zastępcą ministra oświaty i nauki Ukrainy, Jerzym Muszyńskim – wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz Krzysztofem Stanowskim – wiceministrem edukacji narodowej. Z członkami ukraińskiej delegacji oficjalnej na Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2008 spotkała się również Katarzyna Hall – minister edukacji narodowej oraz Maria Elżbieta Orłowska – sekretarz stanu w MNiSW.
Więcej…
 
Ukraińsko-Polskie Centrum współpracy edukacyjno-naukowej PDF Drukuj
Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „KPI” (Kijowski Instytut Politechniczny) i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” utworzą w Kijowie Ukraińsko-Polskie Centrum, którego głównym zadaniem będzie wspieranie szeroko rozumianej współpracy między polskimi i ukraińskimi uczelniami w dziedzinie edukacji i nauki. Umowa w sprawie powołania Centrum podpisana została 7 marca br. w Warszawie przez prof. Michaiła Zgurovskiego – rektora Politechniki Kijowskiej i Waldemara Siwińskiego – prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, w obecności wiceministrów edukacji i nauki Ukrainy i Polski: Oleksandra Grebielnika i Krzysztofa Stanowskiego.

Decyzja o powołaniu Centrum, na bazie NTUU „KPI”, jest konsekwencją znakomitych kontaktów rozwijających się od dwóch lat pomiędzy Politechniką Kijowską i Politechniką Warszawską oraz innymi polskimi uczelniami technicznymi. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” pełni w tych kontaktach aktywną rolę partnera zaufania uczelni obu krajów.
Więcej…
 
"Study in Poland" na Filipinach – targi EHEF PDF Drukuj
W dniach 23-24 lutego br. w Manili odbyły się kolejne z serii targów europejskiego szkolnictwa wyższego (EHEF) organizowanych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej - Programu Asia Link. W targach uczestniczyło ponad 50 wystawców z 17 krajów Unii Europejskiej reprezentujących zarówno wybrane instytucje szkolnictwa wyższego, jak i podmioty i organizacje zajmujące się szkolnictwem wyższym w krajach UE. Wśród 10 stoisk narodowych znalazło się świetnie zlokalizowane, sąsiadujące z głównym targowym stoiskiem Komisji Europejskiej, stoisko programu "Study in Poland" Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".
Więcej…
 
Chińczycy zachęcani do studiów za granicą PDF Drukuj

Program Study in Poland reprezentowany był na narodowym stoisku podczas międzynarodowych targów edukacyjnych CIEET w Pekinie w dniach 1-2 marca br. Oprócz udzielania informacji na temat możliwości studiowania w Polsce, podczas targów przeprowadzono szereg rozmów na temat szczegółowych rozwiązań, które pozwolą na utworzenie w Chinach stałego punktu informacyjno-doradczego dla potrzeb uczelni uczestniczących w programie Study in Poland.

Więcej…
 
Coraz więcej amerykańskich programów w Azji PDF Drukuj
Amerykańskie uczelnie ekonomiczne konsekwentnie przystosowują swoje programy do wyzwań edukacji globalnej. Chcą wyjść poza sztywne ramy dotychczasowych programów i sposobów nauczania, by rozszerzyć współpracę z uczelniami z Azji.
Więcej…