Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 10/2008


20 czerwca 2008 r.Oficjalny start platformy internetowej „Study in Poland”! PDF Drukuj

5 czerwca br. – podczas Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Koszalinie - uruchomiona została oficjalnie anglojęzyczna platforma internetowa www.studyinpoland.pl, mająca na celu promocję polskich uczelni za granicą, zachęcanie obcokrajowców do studiowania w Polsce oraz pomaganie im w wyborze kierunku studiów i uczelni. Portal uruchomili wspólnie: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, przewodniczący KRASP prof. Tadeusz Luty i prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński.

Więcej…
 
Pierwszy rekrutacyjny wyjazd do Chin PDF Drukuj

Już 22 czerwca przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” udają się pierwszy rekrutacyjny wyjazd do Chin. W trzech miastach Shandong – Weihai (2,5 mln mieszkańców), Yantai (6,5 mln mieszkańców) i Qingdao (7,4 mln mieszkańców) zostanie przeprowadzony proces rekrutacyjny podczas tzw. Admission Information Exhibitions for fresh Senior Middle School Graduates.

Więcej…
 
Wyjazd rekrutacyjny do „atomowych” miast na Ukrainie PDF Drukuj

W dniach 11-16 czerwca br. odbył się pierwszy – pilotażowy - tour rekrutacyjny programu „Study in Poland” na Ukrainie. Wyjazd był efektem ustaleń ze spotkania delegacji rektorów polskich uczelni z Klubem Merów Ukrainy, które odbyło się w Kijowie w grudniu 2007 r. Po tym spotkaniu przedstawiciele polskich uczelni zostali zaproszeni do odwiedzenia wielu miast Ukrainy, m. in. zaprosili nas merowie miast obsługujących ukraińskie elektrownie atomowe: Chmielnicką, Równieńską i Czarnobylską (w likwidacji). To do nich pojechał w pierwszej kolejności minibus rekrutacyjny „Perspektyw”.

Więcej…
 
O rankingach inaczej – raport HEFCE PDF Drukuj
HEFCE (Higher Education Funding Council for England) opublikował raport na temat popularnych rankingów szkół wyższych. Badanie przeprowadzono w oparciu o trzy brytyjskie rankingi: Sunday Times University Guide, The Times Good University Guide, The Guardian University Guide oraz Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University Institute of Higher Education) i THES-QS World University Rankings. Wyniki badania nie są optymistyczne.

Więcej…
 
Spotkanie konsultacyjne „Study in Poland” PDF Drukuj

11 czerwca odbyło się w Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w Warszawie spotkanie pełnomocników uczelni uczestniczących w programie Study in Poland. Poświęcone ono było podsumowaniu przedsięwzięć zrealizowanym w roku akademickim 2007/2008 oraz zamierzeniom na rok akademicki 2008/2009. Prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, Sekretarz Generalny KRASP przedstawił informacje na temat ostatniego Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Koszalinie, a Waldemar Siwiński, prezes Fundacji „Perspektywy” złożył szczegółowe sprawozdanie z działań Fundacji na rzecz programu Study in Poland. Uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami i zamierzeniami swoich uczelni w dziedzinie internacjonalizacji studiów.

Więcej…
 
USA / Studenci zagraniczni motorem sukcesów w nauce i technologii PDF Drukuj

Według raportu U.S. Competitiveness in Science and Technology opublikowanego przez RAND Corporation (www.rand.org) Stany Zjednoczone pozostają niekwestionowanym liderem w dziedzinach nauki i technologii na świecie, pomimo wzrastającej konkurencji państw azjatyckich. Autorzy raportu podkreślają, że czynnikiem który pomaga USA zachować palmę pierwszeństwa na rynku najnowszych technologii są właśnie, między innymi, najzdolniejsi studenci, którzy przyjeżdżają na uczelnie amerykańskie z całego świata.

Więcej…
 
Prof. Jerzy Malec: Czas na internacjonalizację! PDF Drukuj

Czas już najwyższy, by zacząć studia internacjonalizować, żeby chciało u nas studiować więcej młodzieży z zagranicy. Pod tym względem jesteśmy na szarym końcu – i to nie tylko w Europie. To przerażające, że w ciągu prawie 20 lat po przeobrażeniach ustrojowych Polska nie jest w stanie stworzyć sensownego systemu zachęt do studiowania w naszym kraju. W taki system muszą się włączyć instytucje rządowe, bo uczelnie nie są w stanie tego zrobić własnymi siłami. Pół roku lobbowałem w MSZ na rzecz wprowadzenia odpowiedniej polityki wizowej, ponieważ obecna wręcz odstręcza od przyjazdu do nas na studia, mam tu na myśli głównie studentów spoza Schengen, dla których otrzymanie wizy graniczy z cudem – mówi w wywiadzie dla „Perspektyw” prof. dr hab. Jerzy Malec, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), rektor Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego.

cały wywiad
 
Politechnika Warszawska: cudzoziemcy mile widziani PDF Drukuj

Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o ułatwieniu rekrutacji na studia w języku polskim dla kandydatów spoza Unii Europejskiej. Jest to akcja skierowana przede wszystkim do Polonii ze Wschodu, stanowiąca formę pomocy uczelni dla potencjalnych studentów z zagranicy. Po przejściu specjalnej procedury egzaminacyjnej, obejmującej dla kandydatów na studia I stopnia egzamin z matematyki i jednego z przedmiotów do wyboru spośród: fizyki, biologii, chemii, najlepsi będą mogli podjąć bezpłatną naukę na PW. Przysługiwać im będzie także prawo do korzystania z akademików na takich samych zasadach jak ich polscy koledzy.

Więcej…
 
Minister Barbara Kudrycka i KRZaSP w Perspektywach PDF Drukuj

16 czerwca br. w siedzibie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w Warszawie odbyło się spotkanie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) i rektorów akademickich uczelni niepublicznych z prof. Barbarą Kudrycką - ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie stało się doskonałą okazją do dyskusji nad kondycją i przyszłością szkolnictwa zawodowego, sposobami finansowania uczelni oraz strategią ich umiędzynarodowienia. Prof. Barbara Kudrycka podkreśliła ogromne znaczenie konsolidacji działań poszczególnych uczelni, podając jako znakomity pozytywny przykład inicjatywę uruchomienia platformy internetowej Study in Poland.

Więcej…
 
Doroczna konferencja ACA za rok w Warszawie! PDF Drukuj

Na zakończenie tegorocznej konferencji Academic Cooperation Association (ACA) z udziałem m in. komisarza ds. zatrudnienia UE Dawida Coyne oraz ministra oświaty i badań Estonii Tomisa Kulasa, która w dniach 15-17 czerwca br. odbyła się w Tallinie ogłoszono, że następna doroczna konferencja ACA odbędzie się w Warszawie w dniach 14-16 maja 2009 r. Wybór stolicy Polski na miejsce tej prestiżowej konferencji jest wyrazem uznania ze strony prestiżowej międzynarodowej organizacji edukacyjnej dla programu „Study in Poland” zainicjowanego przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która będzie współorganizatorem przyszłorocznej konferencji. Wiodącym tematem obrad w Warszawie będzie wpływ umiędzynarodowienia na innowacyjność uczelnii (Innovation throught internationalization).

Więcej…
 
Pierwszy wyjazd rekrutacyjny INDIE 2008 (Amristar, Jalandhar, Chandigarh, Ambala i Delhi) PDF Drukuj
W dniach 1-9 sierpnia 2008 r. delegacja polskich uczelni odwiedzi pięć miast w północnych Indiach: Jalandhar (2 mln mieszkańców), Amritsar (1,5 mln mieszkańców), Chandigarh (1 mln mieszkańców), Ambala (0,5 mln mieszkańców) i New Delhi (21 mln mieszkańców), w których zorganizowane zostaną prezentacje polskich szkół wyższych i odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia w Polsce. Wybór terminu wyjazdu rekrutacyjnego wynika z podjętych w ostatnich miesiącach intensywnych działań marketingowych na terenie Indii promujących polskie uczelnie uczestniczące w projekcie Study in Poland.
Więcej…