Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 12/2008
19 sierpnia 2008 r.


Opublikowano Ranking Szanghajski 2008 PDF Drukuj

Liu Nian Cai - twórca rankinguJedynie Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski znalazły się w Academic Ranking of World Universities 2008 – rankingu 500 najlepszych uczelni świata, publikowanego corocznie przez Shanghai Jiao Tong University. Polskie uniwersytety uplasowały się tradycyjnie w czwartej setce (miejsca 303 - 401). Najlepszą uczelnią świata został Harvard University, który palmę pierwszeństwa dzierży od momentu powstania rankingu.

Więcej…
 
Udany wyjazd rekrutacyjny do Indii PDF Drukuj

Niewiele wiedziałem o Polsce przed waszym przyjazdem – jedynie tyle, że znajduje się gdzieś w Europie. Ale dzięki spotkaniu z przedstawicielami uczelni z waszego kraju wiem, że to miejsce, gdzie warto pojechać na studia – mówi Jaswinder Singh, jeden z kilkudziesięciu kandydatów na studia z Jalandharu, dwumilionowego miasta położonego 300 km na północ od New Delhi.

Więcej…
 
Zapraszamy na Prezentacje Polskich Uczelni INDIE 2008 PDF Drukuj

Unia Europejska zapoczątkowała nowy program promocji europejskiego szkolnictwa w Azji: EU-Asia Higher Education Platform. Realizację tego programu powierzono konsorcjum kierowanemu przez European University Association (EUA) z udziałem DAAD i Nuffic. I tym razem europejscy organizatorzy powierzyli Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” funkcję koordynatora (National Coordinating Structure) polskiego uczestnictwa w tym programie.
Pierwszym elementem programu jest zorganizowanie w New Delhi w dniach 12-14 listopada br. dwudniowych targów edukacyjnych European Higher Education Fairs (EHEF).

Więcej…
 
Uniwersytet niemiecko-turecki PDF Drukuj
Niemcy i Turcja utworzą wspólny uniwersytet w Istambule w 2009 roku. Umowę dotyczącą tego przedsięwzięcia podpisali niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier, federalna minister edukacji Anette Schavan oraz turecki minister spraw zagranicznych Ali Babacan. Nowy uniwersytet ma ściśle współpracować z sektorami biznesowymi obydwu krajów.

Więcej…
 
Koło Gutenberga - zalecenia w sprawie klasyfikacji uczelni PDF Drukuj
Kwestia klasyfikacji uczelni wzbudza kontrowersje, których owocem są usilne prace nad udoskonaleniem istniejących rankingów i wprowadzeniem nowych. Głos w tej debacie zabrał nawet senat francuski, wpisując plan utworzenia rankingu europejskiego w strategię rozwoju. Poniżej przedstawiamy ciekawą propozycję „Koła Gutenberga” w kwestii rankingów.

Więcej…
 
Dobry biznes brytyjskich uczelni PDF Drukuj
W roku 2006/2007 uczelnie brytyjskie pozyskały 2,64 miliarda funtów z interakcji biznesu i środowiska naukowego, czyli o 17% więcej niż w roku ubiegłym, z czego zarobiły 670 milionów funtów, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej – wynika z badania Higher Education – Bussines and Community Interaction.
Więcej…
 
Francuski senat bierze się za rankingi PDF Drukuj
Władze Francji doceniły znaczenie rankingów szkół wyższych – francuski senat opracował raport na temat wyzwań stojących przed uczelniami oraz zaproponował utworzenie europejskiego systemu rankingowego jako alternatywy dla dominującego rankingu szanghajskiego. Autor raportu, Joël Bourdin, podkreśla, że ten najpopularniejszy obecnie ranking jedynie w niedoskonały sposób odzwierciedla rzeczywistość.
Więcej…
 
Korea Południowa uciekła Polsce PDF Drukuj
Jeszcze kilka lat temu Korea Południowa była na ostatnim miejscu wśród krajów OECD jeśli chodzi o liczbę zagranicznych studentów. W roku 2004 uruchomiony został rządowy program pod nazwą „Study Korea Project”, mający na celu zachęcenie zagranicznych studentów do przyjazdu na koreańskie uczelnie. Od tego czasu liczba zagranicznych studentów wzrosła trzykrotnie i wynosi obecnie 55 000. Ostatnie miejsce po Korei przejęła Polska i się na nim umacnia. Koreańskie ambicje sięgają dalej. W roku 2010 na koreańskich uczelniach studiować będzie 100 000 zagranicznych studentów.

Więcej…
 
Azja: sposób na studenta zagranicznego PDF Drukuj

300 000 i 500 000 studentów zagranicznych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż mają obecnie, chcą zdobyć odpowiednio Japonia i Chiny do roku 2020. Dzięki temu, że władze obu państw aktywnie włączają się w proces umiędzynaradawiania uczelni, wszystko wskazuje na to, że liczby te nie pozostaną jedynie pustymi ozdobnikami nagłówków gazet.

Więcej…
 
Łatwiej do Kanady - i odwrotnie PDF Drukuj
14 lipca 2008 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka ze strony polskiej i Minister Obywatelstwa i Imigracji Kanady, Diane Finley, podpisały Umowę o Wspieraniu Mobilności Młodych Obywateli. Umowa ta ma ułatwić młodym Polakom i Kanadyjczykom podjęcie nauki i pracy w drugim kraju przez okres do jednego roku.
Więcej…