Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Newsletter 14/2008
15 października 2008 r.


My w New Delhi PDF Drukuj
Jak już informowaliśmy, w New Delhi 12-15 listopada 2008 odbędą się kolejne międzynarodowe europejskie targi edukacyjne European Higher Education Fairs EHEF, na których obok wspólnego stoiska narodowego „Perspektywy - Study in Poland” będzie również sześć stoisk wykupionych przez polskie uczelnie. Do New Delhi wybiera się ponad 20 osób reprezentujących polskie szkolnictwo wyższe.
Więcej…
 
Polska Organizacja Turystyczna wspiera „Study in Poland” PDF Drukuj

Polska Organizacja Turystyczna, która promuje turystykę oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, zajmująca się - w ramach programu „Study in Poland” - promocją polskich uczelni za granicą postanowiły wzajemnie wspierać swoje działania dla skuteczniejszej promocji Polski jako kraju, w którym warto się uczyć i który warto zwiedzać. 9 października br. obie organizacje podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie międzynarodowej promocji polskiej turystyki i szkolnictwa wyższego

Więcej…
 
Witamy nowe uczelnie! PDF Drukuj

Z wielką radością informujemy, że dwie kolejne uczelnie akademickie przystąpiły do  „Study in Poland”. Są to Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz Uniwersytet Rzeszowski. Do programu dołączyła również  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Wraz z pozostałymi uczelniami już uczestniczącymi w programie będą promować swoją ofertę edukacyjną na świecie i zwiększać tempo internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego.

Więcej…
 
Uczelnie muszą się internacjonalizować PDF Drukuj

Prof. Waldemar Tłokiński, nowy przewodniczący KRZaSP, w wywiadzie udzielonym „Perspektywom” jasno przedstawia swoje stanowisko w kwestii umiędzynarodowienia edukacji. W kwestii tej władze KRZaSP i KRASP mówią jednym głosem: uczelnie nie mają wyjścia, muszą się internacjonalizować! Prof. Tłokiński namawia rząd do energicznych działań na rzecz umiędzynarodowienia studiów.

Działania w tym względzie powinny mieć charakter systemowy a nie chałupniczy – podkreśla. - Rząd powinien przyspieszyć starania na rzecz zinstytucjonalizowania aktywności w dziedzinie internacjonalizacji naszego szkolnictwa wyższego. Sprawa dotyczy nie tylko powstania narodowego biura czy agendy – finansowanej lub współfinansowanej ze środków publicznych – zajmującej się wymianą międzynarodową, na wzór British Council czy DAAD.

Więcej…
 
Przewodnicząca KRASP o umiędzynarodowieniu PDF Drukuj
Zapytana o politykę Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w zakresie umiędzynarodowienia polskich uczelni, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i zarazem nowa przewodnicząca KRASP odpowiada: - Już teraz na poziomie ogólnokrajowym współpracujemy z Fundacją Perspektywy przy programie „Study in Poland”. Będziemy tę działalność rozszerzać i zachęcać inne uczelnie, by włączały się w konsorcjum promujące wśród cudzoziemców ideę studiów w Polsce i budującego wspólną markę polskiego szkolnictwa wyższego.

Profesor Chałasińska-Macukow zwraca także uwagę na potrzebę wsparcia działań uczelni w zakresie umiędzynarodowienia studiów poprzez zaangażowanie środków publicznych na ten cel.
Więcej…
 
U.S. President’s Delegation to India PDF Drukuj
Amerykańskie uczelnie są bardzo zainteresowane rynkiem edukacyjnym w Indiach. Wraz z rozwojem ekonomicznym coraz więcej młodzieży stać na drogie studia za granicą. W ubiegłym roku liczba studentów z Indii na uczelniach w USA zwiększyła się o 10%. Dążąc do umocnienia tej tendencji dr Allan Goodman, wpływowa osobistość a jednocześnie prezydent największej amerykańskiej organizacji promującej międzynarodową wymianę studencką i akademicką Institute of International Education IIE organizuje w styczniu 2009 r. wyjazd do Indii delegacji składającej się z kilkunastu prezydentów (rektorów) liczących się amerykańskich uczelni – i stąd nazwa „U.S. Presidents’ Delegation to India”.
Więcej…
 
O mediach akademickich w Cluj-Napoca PDF Drukuj
W dniach 25-27 września w Cluj Napoca w Rumunii odbyła się międzynarodowa konferencja nt. roli mediów specjalizujących się w tematyce szkolnictwa wyższego i badań naukowych pt. „Enhancement of Knowledge on Higher Education and Its Dissemination: Imperative for Policy and Practice”. Organizatorami były: UNESCO-CEPES oraz Babes-Bolyai University. W sesji specjalnej pt.“How Media Reflects and Affects Develepments in Higher Education?” w roli panelistki wystąpiła Bianka Siwińska, redaktor naczelna miesięcznika “Perspektywy”.
Więcej…
 
Dziesięć lat Erasmusa PDF Drukuj
- Dzisiaj możemy już podsumować 10-lecie programu Erasmus, analizować statystyki, możemy przyglądać się jego efektom. Erasmus to nieoceniony wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce – mówił dr Paweł Poszytek, członek zarządu i dyrektor programu "Uczenie się przez całe życie" w FRSE, otwierając konferencję „Erasmus w Polsce – to już 10 lat!”. Program Erasmus spowodował, że błogi spokój, który panował w polskich szkołach wyższych, został zaburzony, a uczelnie zaczęły się zastanawiać jak być bardziej konkurencyjnymi - podkreśliła Beata Skibińska, koordynator programu Erasmus w FRSE.
Więcej…
 
Indonezyjczycy chcą kształcić kadrę akademicką w Polsce PDF Drukuj
W związku z planem ekspansji technologicznej rząd Indonezji planuje otworzyć w ciągu dwóch lat 20 nowych politechnik. Braki w kadrze wykładowców zamierza się uzupełnić wysyłając pokaźną grupę studentów na europejskie uczelnie techniczne na studia magisterskie i doktoranckie. Program „Study in Poland” zaproszony został do zaprezentowania polskiej oferty w zakresie takich kierunków i specjalności jak: post harvest technology, mining, mechanical engineering (maintance and repair technology), air conditioning, information technology.
Więcej…
 
Singapur miastem biznesu i międzynarodowej edukacji PDF Drukuj
Władze Singapuru chcą by ich miasto-państwo rozwijało się jako centrum przyciągające inwestycje i talent. Już teraz udaje im się doskonale - i to w obu kierunkach. Sukces gospodarczy Singapuru jest powszechnie znany. Również w dziedzinie szkolnictwa wyższego miejsce Singapuru jest wyjątkowe. Już obecnie studiuje tam 90 000 zagranicznych studentów ze 120 krajów. Stanowią oni 75% wszystkich studiujących. Ale ambicje władz Singapuru idą dalej – stworzyły plan, który ma sprawić, że liczba zagranicznych studentów wzrośnie do 150 000 do roku 2015.
Więcej…
 
Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby studiować po angielsku! PDF Drukuj

Salon Maturzystów Perspektywy 2008 - największa ogólnopolska edukacyjna kampania informacyjna, przeprowadzona we wrześniu przez „Perspektywy” wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną w 17 ośrodkach akademickich - została również wykorzystana do promocji programu „Study in Poland” wśród przyszłorocznych kandydatów na studentów. O możliwości studiowania w Polsce w języku angielskim informowały plakaty, ulotki i reklamy.

Więcej…
 
Polska edukacyjna jesień w Szanghaju PDF Drukuj
Miasto Warszawa, w ramach prowadzonego wspólnie z Konferencją Rektorów Uczelni Warszawskich i Fundacją Edukacyjną “Perspektywy” programu “Study in Warsaw”, promować będzie stołeczne uczelnie akademickie podczas prestiżowych międzynarodowych targów edukacyjnych China Education Expo 2008 w Szanghaju. Na targach, które odbywać się będą w dniach 25 i 26 października duże polskie stoisko będzie się składać z połączonych ze sobą dwóch części. Uczelnie należące do  „Study in Poland” będą wspólnie promować się pod szyldem programu a uczelnie stołeczne pod hasłem „Study in Warsaw”.
Więcej…
 
Kierunek: Ukraina PDF Drukuj
Kontynuujemy ofensywę na Ukrainie – zgodnie z priorytetami programu „Study in Poland”. Ukraińcy stanowią główną grupę wśród studentów obcokrajowców w Polsce (w roku akademickim 2006/2007 było ich 2470 na ogólną liczbę 13695 cudzoziemców), przy czym znakomita większość uczy się w języku polskim. Ale są też chętni do studiowania w Polsce w języku angielskim. Dlatego coraz więcej uczelni podejmuje zabiegi o studentów z ukraińskim paszportem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zaprasza zainteresowane uczelnie do udziału w Prezentacjach Polskich Uczelni KIJÓW – LWÓW 2008, które odbędą się w dniach 13-15 listopada br. w Kijowie oraz 17 listopada br. we Lwowie.
Więcej…