Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

26 listopada 2009 r.Wielki finał konkursu InterSTUDENT PDF Drukuj
Rozstrzygnięta została I edycja konkursu InterSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego studiującego w Polsce. Konkurs zorganizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gali finałowej konkursu, która odbyła się 7 listopada br. w Warszawie uczestniczyła wiceminister Grażyna Prawelska-Skrzypek. Obecni byl: Bartłomiej Banaszak, szef Parlamentu Studentów RP i Piotr Koza, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
Więcej…
 
Wręczono nagrody SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award 2009 PDF Drukuj

Rozstrzygnięto konkurs SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award dla młodych polskich naukowców (do lat 30.) osiągających sukcesy naukowe o znaczeniu międzynarodowym. Najlepsi z nich to: Martyna Kucharska z Politechniki Warszawskiej (nominowana w kategorii inżynieria materiałowa), Łukasz A. Małek z Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie (medycyna) oraz Maciej Misiorny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (fizyka i astronomia).

Więcej…
 
Najlepszych młodych polskich naukowców portret własny PDF Drukuj
Laureaci drugiej edycji konkursu SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award mają na swoim koncie więcej publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych niż lat. Zgodnie twierdzą, że czasy "nauki dla nauki" się skończyły i dbają o to, aby ich odkrycia były wykorzystywane w praktyce, bo wierzą, że dzięki nim świat stanie się lepszy. Na początku drogi naukowej nawet zdobycie biurka nastręczało im problemów, dziś każdy z nich, startując w konkursach o granty badawcze, zwycięsko rywalizuje z kolegami z innych krajów, którzy niejednokrotnie dysponują lepszym sprzętem badawczym.
Więcej…
 
Nowy termin Polsko-Ukraińskiego Forum Akademickiego w Kijowie PDF Drukuj
Serdecznie zapraszamy uczelnie zainteresowane nawiązaniem lub rozwinięciem współpracy z Ukrainą do udziału w Polsko-Ukraińskim Forum Akademickim, które odbędzie się 10-11 grudnia br. w Kijowie (pierwotnie Forum miało się odbyć w dniach 12-13 listopada br.). Polsko-Ukraińskie Forum Akademickie organizowane jest przez Politechnikę Kijowską (Kyiv Polytechnic Institut - KPI) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” działającą w ramach prowadzonego razem z KRASP programu „Study in Poland” – w ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Ambasadą RP w Kijowie.
Więcej…
 
Nominacja Benedykta XVI dla dr. Jana Sadlaka PDF Drukuj

19 września br. Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał akt o utworzeniu ciała oceniającego i promującego jakość akademickich instytucji pozostajacych w gestii Watykanu – Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualita e Facolta Ecclesiastiche (AVEPRO). To historyczne wydarzenie, jako że po raz pierwszy tego rodzaju instytucja będzie nadzorować jakość studiów i badania uniwersytetów oraz wydziałów eklezjastycznych. Dr Jan Sadlak, prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz prezes IREG Observatory on Academic Ranking and Excellance (stowarzyszenia światowych ekspertów rankingowych) jest jedną z ośmiu osób, które otrzymały nominację od Papieża Benedykta XVI do Rady Dyrektorów AVEPRO.

Więcej…
 
11 grudnia - Polsko-Japońskie Forum Naukowe w Tokio PDF Drukuj
Z okazji odbywających się konsultacji międzyrządowych w zakresie współpracy naukowo-technicznej, Ambasada RP w Tokio zaprasza w dniu 11 grudnia br. na Polsko-Japońskie Forum Naukowe. Wydarzenie to za zadanie ma promować współpracę pomiędzy polskimi i japońskimi uniwersytetami oraz instytutami badawczymi. Zaznaczyć warto, że fora takie odbywają się rzadko i są znakomitą okazją do rozwinięcia kontaktów z niezwykle atrakcyjnymi partnerami, jakimi są instytucje japońskie. Uwaga: istnieje jeszcze możliwość rejestracji!
Więcej…
 
Tajlandczycy chcą studiować w Polsce! PDF Drukuj
W ramach programu Unii Europejskiej EU-Asia Higher Education Platform, zorganizowane zostały w Bangkoku kolejne europejskie targi edukacyjne EHEF (European Higher Education Fair), w których polskie szkolnictwo wyższe tradycyjnie reprezentowane było przez Fundację Edukacyjną Perspektywy na narodowym stoisku przygotowanym pod hasłem "Study in Poland".
Więcej…
 
Ogłaszamy konkurs na Gadżet promocyjny "Study in Poland" PDF Drukuj

Polskie uczelnie potrzebują stałej, profesjonalnej promocji ich oferty za granicą - co w ramach programu "Study in Poland" od kilku lat wspólnie robimy. Potrzebują też jednak błysku, pomysłu, idei – genialnego skrótu myślowego, który utożsami ich specyfikę i ducha. Jednym słowem potrzebują znakomitego Gadżetu Promocyjnego, którego tematem byłoby hasło-idea: Study in Poland.

Więcej…
 
Zielona Księga UE nt. zwiększenia mobilności studentów PDF Drukuj
Kończą się konsultacje społeczne w sprawie umożliwienia młodym ludziom podejmowania studiów za granicą. Zostały one zainicjowane przez Komisję Europejską w Zielonej Księdze pt. Promowanie mobilności młodych ludzi w celach edukacyjnych. Opinie można przesyłać na piśmie lub za pomocą kwestionariusza internetowego do 15 grudnia 2009 r. Gorąco zachęcamy do włączenia się do konsultacji Zielonej Księgi!
Więcej…