Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Fakty i liczby
Liczby PDF Drukuj

Od czasu uruchomienia programu Study in Poland liczba studentów zagranicznych wcześniej w stanie stagnacji) wzrosła w Polsce z 8,5 tysiąca do 17 500 tysięcy w roku 2011 – czyli o  100%.

W programie Study in Poland uczestniczą 40 uczelni (w tym 39 akademickich i 1 uczelnia zawodowa)

W ramach programu Study in Poland w latach 2005-2011 odbyło się sumie 45 misji edukacyjnych, co daje średnią jednej misji w miesiącu.

Prezentacje Uczelni Polskich Study in Poland odbyły się do tej pory w 17 krajach świata.

Najwięcej misji odbyło się do Chin, na Ukrainę, do Francji, do Indii. Inne kraje to: Arabia Saudyjska, USA, Kanada, Kazachstan, Rosja, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Norwegia, Hiszpania, Włochy.

W latach 2005-2011 w ramach programu Study in Poland zorganizowanych zostało 5 konferencje nt. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (dwie krajowe, dwie międzynarodowe) i 4 szkolenia w tym zakresie. Wzięło w nich udział w sumie 700 osób.

W tej chwili odbywa się 6 edycja programu Study in Poland

 
Fakty PDF Drukuj

Program Study in Poland powstał w 2005 roku na mocy uchwały Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o uruchomieniu wspólnie z Fundacją Edukacyjną Perspektywy wieloletniego programu promocji polskiego szkolnictwa wyższego na świecie pod tą właśnie nazwą.

W 2007 roku platforma operacyjna programu została wzmocniona dokumentem Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego zawartym pomiędzy KRASP i Fundacja Edukacyjną Perspektywy w zakresie realizacji Study in Poland.

Przed uruchomieniem programu w 2005 odbywały się już pierwsze, pilotażowe misje edukacyjne: m.in. do Moskwy: 2002, 2003 i Paryża (styczeń 2005), w który wzięło w sumie udział 100 uczestników z 30 uczelni.

W 2008 roku program Study in Poland uhonorowany został nagrodą ProStudent za działanie na rzecz środowiska studenckiego w Polsce.