Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Kalendarium
Styczeń 2018


Misja edukacyjna oraz targi „Study in Poland”, Indie - Ahmadabad (stan Gujarat)
10 I

Finał Konkursu INTERSTUDENT 2018
19 I Przygotowanie jedenastej edycji informatora „Study in Poland – University Guide 2018/19” w języku angielskim
28-30 I Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, Gliwice
29 I Wydanie trzeciej edycji zbioru artykułów na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego "Czas Internacjonalizacji III: Zarządzanie Zmianą"
 
Luty 2018
9 II

Przygotowanie szóstej edycji informatora „Study in Poland – Информация о польских ВУЗах 2018/19” w języku rosyjskim
15-17 II

Targi edukacyjne Obrazovanije i Kariera, Białoruś – Mińsk
15 II
Seminarium dla białoruskich agencji rekrutacyjnych, Białoruś – Mińsk
22 II
„Recruiting Agents Forum POLAND 2018”. Miejsce: Warszawa
 
Marzec 2018


Targi edukacyjne International Education Exhibition, Mongolia – Ulan Bator


Targi edukacyjne Viszcza Osvita, Ukraina – Lwów
24 III
Seminarium dla tureckich agencji rekrutacyjnych nt. polskiego szkolnictwa wyższego i zasad certyfikacji w ramach programu "Study in Poland", Turcja – Stambuł
24-25 III
Targi edukacyjne IEFT, Turcja – Stambuł
 
Kwiecień 2018


Targi edukacyjne Osvita ta kar’era, Ukraina - Kijów


Targi edukacyjne Obrazovanije i Kariera, Kazachstan – Almaty
 
Maj 2018


Misja edukacyjna oraz targi „Study in Poland”, Uzbekistan-Tadżykistan - Taszkient, Samarkanda (Uzbekistan), Duszanbe (Tadżykistan)
 
Czerwiec 2018


Narada programowa „Study in Poland”