Marketing międzynarodowy
Spotkacie nas w Astanie, 23-25 listopada 2016 PDF Drukuj

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanych studiami w Polsce na stoisko „Study in Poland” podczas Targów „Education & Science” w  Astanie. Odbędą się one 23-25 listopada w Centrum Wystawienniczym "Korme", ulica Dostyk 3.

Na stoisku „Study in Poland” uzyskacie Państwo informacje na temat programów studiów w polskich uczelniach oraz opłat. Ponadto zapoznacie się z zasadami rekrutacji na studia oraz kwestiami związanymi z uzyskaniem wiz.

Podczas Targów będziecie mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami pięciu polskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Gdańskiej, Collegium Civitas oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Godziny otwarcia:

23 listopada: 11:00-18:00
24 - 25 listopada: 09:00-16:00

Serdecznie zapraszamy

 
Spotkacie nas na targach w Kijowie 17-19 listopada 2016

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów w Polsce, zwłaszcza uczniów najstarszych klas szkół średnich i ich rodziców, serdecznie zapraszamy na stoisko "Study in Poland" podczas targów ""Education and Career 2016”". Odbędą się one w Kijowie, w "Ukraińskim domie", ul. Kreszczatik 2, w dniach 17-19 listopada 2016.

Więcej…
 
Study in Poland – Информация о польских ВУЗах 2014/15 PDF Drukuj

Druga edycja informatora w języku rosyjskim (format A4, nakład 7 tys. egz.) będzie zawierać prezentacje uczelni adresowane do studentów z krajów byłej WNP (Rosja, Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan, Gruzja) zainteresowanych podjęciem w Polsce studiów prowadzonych w języku polskim.

Termin dostarczenia materiałów do wydania „Study in Poland – ИнформацияопольскихВУЗах 2014/15”5 grudnia 2013

 
University Guide 2014/2015 PDF Drukuj

Oczami studenta zagranicznego – wizerunek polskich uczelni

Atrakcyjny wizualnie, nowoczesny w formie, sprofilowany pod potrzeby studentów zagranicznych przewodnik po uczelniach „Study in Poland”. Zawiera jednostronicowe, pełne, sformatowane prezentacje uczelni programu oraz ich oferty anglo- i polskojęzycznej.
Dodatkowo wstęp przedstawiający krajobraz polskiego szkolnictwa wyższego oraz charakterystykę systemu.

Termin dostarczenia materiałów do wydania „University Guide 2014/2015” – 5 listopada 2013

 
Targi rekrutacyjne za granicą PDF Drukuj
Marketing miedzynarodowy Marketing miedzynarodowy
China Education Expo 2009 (Pekin) International Exhibition & Conference on Higher Education w Arabii Saudyjskiej 2011
Targi – są podstawowym i nieodzownym narzędziem promocyjnym. Dają możliwość bezpośredniego dotarcia z ofertą do jej odbiorców i spotkania z nimi face to face. W połączeniu z innymi formami promocji, w tym szczególnie mocną obecnością w Internecie przynoszą najlepsze efekty marketingowe. Oprócz czystego aspektu rekrutacyjnego, targi edukacyjne są niezastąpioną okazją poznawczą - do bezpośredniego zapoznania się z potrzebami potencjalnych studentów oraz do obserwacji aktywności promocyjnych światowej i regionalnej konkurencji.

Proponujemy udział w targach na wspólnym, narodowym stoisku pod hasłem „Study in Poland” o wielkości – w zależności od imprezy – od 9 m2 do 50 m2. Nadajemy mu estetyczne, spójne ramy graficzne, zachęcając jednocześnie, po uzgodnieniu, do eksponowania własnych materiałów wizualnych. Zazwyczaj, przy wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania istnieje możliwość wykupienie własnego, dodatkowego stoiska, pod osobnym szyldem, w zależności od chęci – przy stoisku narodowym. Czasem stoisko narodowe wraz z mniejszymi, indywidualnymi stoiskami stanowi Polski Pawilon, lub polską „wyspę”.
Głównymi materiałami dystrybuowanymi na stoisku są katalogi „Study in Poland”, ulotki informacyjne i specjalne, tematyczne wkładki do katalogów, przygotowywane na potrzeby konkretnego rynku i dostosowane językowo i koncepcyjnie do jego wymagań, co wysoce podnosi skuteczność aktywności promocyjnej. Uczelnie uczestniczące w targach dodatkowo dystrybuują materiały własne.

Stałą, profesjonalną obsługę stoiska w odpowiedniej wersji językowej zapewnia projekt „Study in Poland”.

Dodatkowymi formami promocji stosowanymi w ramach targów są w miarę możliwości: uroczyste otwarcie Stoiska Polskiego, na które zapraszani są miejscowi oficjele, przedstawiciele szkół, uczelni, placówek dyplomatycznych RP i innych instytucji oraz osobna, skoncentrowana prezentacja oferty szkolnictwa wyższego, na którą zapraszani są potencjalni kandydaci.

Udział w targach edukacyjnych łączony jest w trakcie „misji edukacyjnych” w danym kraju także z innymi formami promocji i nawiązywania sieci kontaktów: indywidualnymi prezentacjami polskich uczelni, spotkaniami rekrutacyjnymi, forami i seminariami akademickimi, spotkaniami z firmami i agencjami rekruterskimi, dniami polskimi, festiwalami nauki etc.

W roku akadem. 2011/12 proponujemy udział w targach na Ukrainie (listopad 2011, marzec 2012), w Chinach (październik 2011, marzec 2012), Rosji (listopad 2011), Kazachstanie (kwiecień 2012) i Arabii Saudyjskiej (kwiecień 2012).
Z nowych kierunków rekrutacyjnych zapraszamy do Brazylii (listopad 2011) i na Białoruś (luty 2012). więcej...
 
Prezentacje polskich uczelni PDF Drukuj
Marketing miedzynarodowy Prezentacje polskich uczelni
Dni Polskie na Ukrainie Wschodniej 2010
Charków, Donieck, Dniepropietrowsk 2010

Odbywają się zazwyczaj w formie mini-targów polskich uczelni przeprowadzanych w hotelach, na uczelniach lub w szkołach w danym kraju lub spotkań zbiorowych z potencjalnymi kandydatami – np. na sali audytoryjnej. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że całe zainteresowanie uczestników skupione jest wyłącznie na ofercie polskiej. Prezentacjom towarzyszy zazwyczaj sfokusowana kampania promocyjna: plakaty i billboardy, konferencje prasowe, kampanie w szkołach, ogłoszenia w prasie, spoty radiowe i serie mejlingów. Łączone z innymi formami obecności promocyjnej – targami, forami akademickimi, dniami polskimi – dają szczególnie spektakularne efekty rekrutacyjne.
W tym roku akadem. zapraszamy na Dni Polskich Uczelni na Ukrainie Południowej - duży objazd promocyjny na trasie: Odessa, Mikołajew, Chersoń, Symferopol  (marzec 2012). Opcją, w zależności od zainteresowania uczelni jest też Tour promocyjno-rekrutacyjny polskich uczelni po zachodniej Ukrainie (Łuck-Równe-Żytomierz-Winnica-Chmielnickij-Lwów) - kwiecień lub maj 2012 oraz II Dni Polskich Uczelni w Kazachstanie (Astana, Karaganda) więcej...

 
Spotkania akademickie PDF Drukuj
Spotkania akademickie Spotkania akademickie
Seminarium w Instytucie Polskim
w Paryżu 2011
Polsko-Ukraiński Okrągły Stół
w Charkowie 2010

Jednym z celów programu Study in Poland jest wspieranie internacjonalizacji polskich uczelni poprzez pogłębianie współpracy międzynarodowej na poziomie akademickim. Wpisuje się to w nurt tzw. marketingu pogłębionego. Faktyczna obecność na rynku zagranicznym wymaga bowiem rozbudowywania sieci kontaktów w świecie akademickim. Dzięki nim powstają rzeczywiste, trwałe platformy wspierające aktywności promocyjne: wymiana studencka, akademicka, joint degrees, programy typu sandwich, branch campusy etc.

Dlatego oprócz wydarzeń stircte promocyjno-rekrutacyjnych organizujemy także prestiżowe eventy, ukierunowne w zależności od potrzeb i zainteresowań uczelni skupionych w programie: fora akademickie, seminaria, wizyty studyjne, okrągłe stoły, czy też konferencje tematyczne. Są one okazją do nawiązywania współpracy, poznawania specyfiki rynku edukacyjnego oraz podkreślenia charakteru własnej na nim obecności. Przykładem takich działań mogą być: Polsko-francuskie seminarium akademickie Współpraca uczelni Polski i Francji w zakresie rozwoju wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych oraz mobilności pracowników naukowych i studentów (2011), seria Okrągłych stołów Polsko-Ukraińskich (Kijów, Charków, Donieck, Dniepropietrowsk) (2010-2011),  Poland-Japan Science Forum (2009), Dzień Polski w Harbinie i Polsko-Chińskie Semianarium Akademickie (2009), Sympozjum Uczelni z Polski i z Indii (2008) etc.
W roku nowej edycji programu "Study in Poland" odbędą się dwa Okrągłe Stoły Polsko-Ukraińskie - w Warszawie i Dniepropietrowsku więcej...

Przykładowe działania:

 
Targi networkingowe PDF Drukuj
„Study in Poland” bierze udział także w targach networkingowych, stworzonych dla instytucji zaangażowanych w internacjonalizację szkolnictwa wyższego na różnych poziomach – instytucjonalnym, narodowym, pannarodowym etc. Targom tym towarzyszą zazwyczaj konferencje tematycznie powiązane z procesem umiędzynarodowienia uczelni i jego praktycznymi aspektami.

Do najważniejszych imprez tego typu należą: NAFSA Annual Conference & Expo w USA, EAIE – European Association for International Education Annual Conference w Europie i APAIE Conference & Expo w krajach Azji i Pacfiku.

Dodatkową formą promocji projektu “Study in Poland” ma targach networkingowych jest wkład merytoryczny w program konferencyjny. Tak jak sesja Making Higher Education between the U.S. and Poland a Priority w ramach konferencji NAFSA w Los Angeles, czy międzynarodowym panel How media reflect and affect internationalization of Higher Education? w trakcie konferencji EAIE w Madrycie
Marketing miedzynarodowy
Marketing miedzynarodowy
NAFSA 2009, Los Angeles, USA
EAIE 2009, Madryt

 
Wydarzenia specjalne PDF Drukuj
Wydarzenia specjalne Wydarzenia specjalne
StudentEURO Ukraina 2010

Oprócz standardowych i „pogłębionych” form marketingu program „Study in Poland” angażuje się także w wydarzenia specjalne, rozszerzające formułę klasycznie pojmowanych form promocji. Takim wydarzeniem jest StudenEURO, czyli Polsko-Ukraiński Turniej Drużyn Akademickich w Piłce Nożnej 2010-2012.

Głównym organizatorem turnieju po stronie polskiej jest Akademicki Związek Sportowy, we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. Inicjatywa Turnieju Drużyn Akademickich w Piłce Nożnej wyszła ze środowiska szkół wyższych Polski i Ukrainy. – Jest to dla nas ważny element programu wspólnych przedsięwzięć polsko-ukraińskich realizowanych w ramach przygotowań do EURO 2012 – mówi prof. Marek Rocki, prezes Zarządu Głównego AZS, senator RP.

Równie mocno jak na promocji sportu wśród młodzieży nacisk położony jest tu na wzajemnej promocji osiągnięć naukowych i dydaktycznych uczelni oraz na integracji studentów. - Taki rozwój międzynarodowych kontaktów świetnie wpisuje się w nasz program promocji polskiej oferty akademickiej za granicą, a warto wiedzieć, że Ukraińcy stanowią główną grupę wśród studentów zagranicznych w Polsce. Futbolowa promocja polskich uczelni na Ukrainie, cieszących się tam znakomita marką, pokazała młodzieży inną, sportową twarz polskich uczelni. W tym roku Ukraińcy przekonają się w Polsce na własne oczy, jak wygląda życie studenckie w polskich uczelniach – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

 
Platformy internetowe „Study in Poland” PDF Drukuj
Wizytówka polskiego szkolnictwa wyższego na świat. Pierwszy kontakt dla studenta zagranicznego.

Platforma Study in Poland w języku angielskim

Jedyna pełna i zarazem najpopularniejsza strona www poświęcona w całości informacji nt. oferty polskich uczelni dla studentów zagranicznych. Zawiera wygodną i na bieżąco aktualizowaną wyszukiwarkę programów anglojęzycznych oraz pozostałej części oferty uczelni „Study in Poland”. Bardzo wysokie pozycjonowanie. Linki na nią prowadzą z oficjalnych stron już prawie połowy polskich placówek dyplomatycznych oraz z oficjalnych portali związanych z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego.
Zawiera specjalnie przygotowane prezentacje indywidualne uczelni „Study in Poland” wraz z linkami na ich strony domowe oraz specjalny przegląd programów medycznych i szkół języka i kultury polskiej.

UWAGA: Przygotowana zostanie (i wprowadzona od 2012 roku) zmodernizowana wersja serwisu, z nowymi funkcjonalnościami.

Adres: www.studyinpoland.pl

Platforma Study in Poland w języku rosyjskim

Oprócz strony anglojęzycznej, prezentującej ofertę polskich uczelni w ramach programu Study in Poland, powstała także strona rosyjskojęzyczna www.studyinpoland.pl/ukraina, która jest tłumaczeniem wersji anglojęzycznej.

Jej powstanie wiąże się z wyznaczeniem Kierunku Wschodniego jako priorytetu działań w ramach programu „Study in Poland”

Kandydaci na studia z Ukrainy, Rosji, Gruzji, Kazachstanu oraz innych krajów mają teraz możliwość zapoznać się ze szczególami oferty polskich szkół wyższych w możliwie najwygodniejszy sposób.

Adres: www.studyinpoland.pl/russian

Platforma Study in Poland w języku mandaryńskim (Chiny)

Wersja na rynek chiński strony głównej serwisu "Study in Poland", przygotowana w języku mandaryńskim. Można dotrzeć do niej z głównego serwisu Study in Poland, jak i poprzez wpisanie pełnego adresu strony. Zawiera skrócone prezentacje uczelni należących do programu wraz z linkami na ich strony domowe. Wyszukiwarka na stronie umożliwia szybkie i precyzyjne dotarcie do poszczególnych programów.

Adres: www.studyinpoland.pl/china 
Minimalna Ulotka Uniwersalna PDF Drukuj

ulotka uniwersalna

Krótko, zwięźle i na temat
Zawiera podstawowe informacje nt. anglojęzycznej oferty uczelni „Study in Poland” w formie przejrzystego i czytelnego graficznie zestawienia oraz najważniejsze dane teleadresowe. Za względu na minimalny format – przyjazna w transporcie i w dystrybucji w ramach targów edukacyjnych, a także w ramach przesyłek pakietów informacyjnych.
Uwaga: Najpopularniejszy materiał informacyjny programu „Study in Poland”

W zależności od potrzeb dysponujemy wersjami: anglojęzyczną, rosyjskojęzyczną, francuskojęzyczna i chińskojęzyczną i hiszpańskojęzyczną

 
Promocja i Informacja w Power Point PDF Drukuj
Oprócz rozbudowanej, atrakcyjnej wizualnie, Prezentacji Klasycznej oferty polskiego szkolnictwa wyższego - „Study  in Poland” (w kilku, profilowanych wariantach), przygotowujemy prezentacje Power Point celowo na potrzeby danego rynku i danej grupy odbiorców. Często są to prezentacje profilowane tematycznie dla grupy zainteresowanych uczelni, wydziałów bądź programów.

Wersje językowe: angielska, rosyjska, chińska, ukraińska, francuska, niemiecka
Promocja i informacja Promocja i informacja Promocja i informacja 
Katalogi sprofilowane – czyli wkładki do informatorów „Study in Poland” PDF Drukuj
Katalogi sprofilowane – czyli wkładki do informatorów „Study in Poland”
W zależności od potrzeb promocyjnych danego rynku i zamysłu marketingowego, przygotowujemy także doraźnie katalogi prezentujące ofertę polskich uczelni.

Wersje językowe: angielska, francuska, hiszpańska, chińska, rosyjska, ukraińska
Format: A4
Możliwość zaprezentowania materiałów promocyjnych uczelni w Katalogu: TAK (odpłatnie)
 
Film „Study in Poland!” do mediów społecznościowych PDF Drukuj

W erze dominacji przekazu audiowizualnego dobra promocja nie może obyć się bez dynamicznej, atrakcyjnej wizualnie Prezentacji Filmowej o idei studiowania w Polsce.

Czas trwania – 2 minuty
Możliwość zamówienia na potrzeby indywidualnej promocji uczelni – TAK

www.youtube.com/watch?v=_2QF1KWoVmI