Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Publikacje
Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2016" PDF Drukuj

Studenci zagraniczni w Polsce 2015

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu "Study in Poland" prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach.

 
Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2015" PDF Drukuj

Studenci zagraniczni w Polsce 2015

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu "Study in Poland" prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach.

 
Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2014" PDF Drukuj

Studenci zagraniczni w Polsce 2014

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu "Study in Poland" prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach.

 
Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2013" PDF Drukuj

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu "Study in Poland" prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach. UWAGA: Publikacja dostępna dla uczelni "Study in Poland" w kodowanej części strony konsorcyjnej "Study in Poland".

 
Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2011" PDF Drukuj

Studenci zagraniczni w Polsce 2011Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu Study in Poland prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach. UWAGA: Publikacja dostępna w kodowanej części strony dla przedstawicieli uczelni konsorcjum "Study in Poland".

 
Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2010" PDF Drukuj

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu Study in Poland prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach. UWAGA: Publikacja dostępna w kodowanej części strony dla przedstawicieli uczelni konsorcjum "Study in Poland". 
"Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni" PDF Drukuj

Książka pt. "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni" analizuje doświadczenia, stan obecny i przyszłość umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. Jej redaktorami są dr Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i dr Marek Zimnak ze Stowarzyszenia PRom. Została ona opublikowana przez wydawnictwo naukowe Elipsa w Warszawie. Książka zawiera artykuły 25 specjalistów, którzy rekrutacją i edukacją studentów obcokrajowców zajmują się w Polsce od lat. Ich wiedza i doświadczenie, wsparte refleksją o charakterze naukowym, prawnym i organizacyjnym,  złożyły się na zawartość tej pozycji.

Więcej…
 
Książka Les Universités en Europe Centrale, 20 ans après / Universities in Central Europe, 20 years after PDF Drukuj

Universities in Central EuropeVolume 1: Transformations et enjeux / Volume 1 : Transformations and stakes zestawia różnorodne: historyczne, socjologiczne i polityczne opinie, jak również analizy zmian instytucjonalnych uczelni w krajach, które są zaangażowane w podnoszenie poziomu edukacji i tworzenie społeczeństwa europejskiego. Konfrontacja systemów wyższego wykształcenia w Europie Centralnej z jej sąsiadami umożliwia wymusza stopniową ewolucję uniwersytetów. Wymusza również nowe podejście do edukacji jako do sfery usług publicznych. Książka jest zapisem dyskusji prowadzonej podczas konferencji na Uniwersytecie Mateja Bela w 2009 roku.

Artykuł dr Wojciecha Marchwicy przedstawia polskie osiągnięcia w unowocześnianiu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

pobierz .pdf

 
Dostępne PDF Drukuj

Bianka Siwińska: Education goes global! – Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego

Education goes global!

Pierwsza w Polsce publikacja, w której proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego został ujęty w perspektywie globalnej.

Publikacja autorstwa Bianki Siwińskiej jest pierwszą pozycją z  serii Biblioteczka Study in Poland, w której, w kolejnych odsłonach, prezentować będziemy opracowania związane z międzynarodowym marketingiem uczelni oraz innymi praktycznymi, politycznymi i strategicznymi aspektami internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w perspektywie zarówno polskiej, jak i globalnej.

Więcej…
 
Problems of Internationalization of HE in Poland PDF Drukuj

Problems of Internationalization of HE in Poland International Higher Education, Boston, USA

www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/Number55/p11_Siwinska.htm

The 2007 report by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Review of Tertiary Education in Poland", summarizes in rather unflattering words the state of internationalization of Polish higher education:

There is no national policy to stimulate activities directed towards internationalization . . . [and] no clarity about any legal instruments that might need to be put in place to foster the internationalization of the system. . . . At the same time, internationalization is very limited in scope.

 
An International Education Policy for Poland PDF Drukuj

An International Education Policy for Poland IIE Networker, New York, USA

To say that Poland is at the forefront of international higher education would be an overstatement. Unlike the U.S., where the President and the Senate declared support for student mobility, or the U.K., where Tony Blair announced his Prime Minister’s Initiative and the Minister of Education urged universities to work towards internationalization, no prominent Polish politician or public body has publicly addressed the matter.

www.perspektywy.org/pdfy/Networker.pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2