Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2011" Drukuj

Studenci zagraniczni w Polsce 2011Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu Study in Poland prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach. UWAGA: Publikacja dostępna w kodowanej części strony dla przedstawicieli uczelni konsorcjum "Study in Poland".