Światowy wymiar rankingów – konferencja IREG w Astanie Drukuj
 
 Otwarta została rejestracja na czwartą międzynarodową konferencję w sprawie rankingów uniwersytetów. 4th Conference of the International Ranking Expert Group (IREG-4) odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2009 r. w stolicy Kazachstanu Astanie.
Rankingi uczelni w ślad za procesem internacjonalizacji, który objął już rynek szkolnictwa wyższego, stały się zjawiskiem globalnym. Tymczasem istniejące międzynarodowe, a także krajowe rankingi wywołują wiele kontrowersji i to nie tylko w środowisku akademickim. Rankingi decydują często o wyborze uczelni przez studentów, a także pozostają nie bez wpływu na decyzje polityczne i alokację publicznych środków finansowych dla poszczególnych uniwersytetów.
 
Wybitni eksperci w dziedzinie rankingów m in. z Niemiec, USA, Chin, Polski, Kanady, Francji i wielu innych krajów radzić będą w Astanie nad tym, jak zapewnić rankingom większą wiarygodność i sprawić, by lepiej odzwierciedlały rzeczywiste wartości edukacyjne i badawcze uniwersytetów.

Konferencja IREG w Astanie dla uczestniczących w niej przedstawicieli uczelni będzie wyjątkową okazją by poznać „kuchnię” rankingów uniwersyteckich, ich znaczenie a zarazem dowiedzieć się na co w swojej uczelni warto zwrócić uwagę by umocnić lub poprawić swoje miejsce wśród innych uczelni.

Konferencja jest organizowana przez IREG/International Observatory on Academic Ranking and Excellence, Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu, Independent Kazakhstan Quality Assurance Agency in Education (IQAA.KZ) we współpracy z UNESCO-CEPES.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: www.ireg-observatory.org