"Education Goes Global" - do zamówienia przez Internet Drukuj
Przypominamy, że w końcu 2007 r. ukazała się pierwsza w Polsce publikacja, w której proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego został ujęty w perspektywie globalnej.
Publikacja autorstwa Bianki Siwińskiej jest pierwszą pozycją z nowej serii Biblioteczka Study in Poland, w której, w kolejnych odsłonach, prezentować będziemy opracowania związane z międzynarodowym marketingiem uczelni oraz innymi praktycznymi, politycznymi i strategicznymi aspektami internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w perspektywie zarówno polskiej, jak i globalnej.

 

Główną część publikacji stanowi analiza polityki internacjonalizacji szkolnictwa wyższego na przykładzie Niemiec. Autorka spędziła tam - na Humboldt Universität oraz Freie Universität - dwa lata w ramach stypendiów dziennikarskich i naukowych. Jej wiedza na temat internacjonalizacji szkolnictwa opiera się nie tylko na przekazach naukowych, seminariach tematycznych, czy konferencjach, ale przede wszystkim na kilkudziesięciu rozmowach -wywiadach przeprowadzonych w ostatnim roku z osobami reprezentującymi instytucje odpowiedzialne za obecny kształt procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Niemczech.

Autorka stara się określić charakter procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Niemczech, śledzić tendencje, a także, z bardzo już konkretnej perspektywy - sporządzić zestawienie dobrych rozwiązań instytucjonalnych, best practice, inspiracji w tym zakresie, które posłużyć mogą jako materiał poglądowy w procesie poszukiwania przez Polskę swojej drogi do skutecznej internacjonalizacji.

Na przykładzie Niemiec i, węziej już potraktowanych w rozdziałach kontekstowych, innych krajów - jak Wielka Brytania, Australia, a także kraje azjatyckie - Chiny i Malezja, autorka stara się zanalizować czynniki prowadzące do ważnych przełomów owocujących zdynamizowaniem procesu internacjonalizacji edukacji, a także zdiagnozować moment, kiedy staje się ona jednym z priorytetów w polityce całego państwa. Kiedy z poziomu troski wyłącznie poszczególnych uczelni staje się obiektem skoordynowanej polityki na poziomie państwa.

 

Publikacja jest pierwszą pozycją z nowej serii Biblioteczka Study in Poland, w której, w kolejnych odsłonach, prezentować będziemy opracowania związane z międzynarodowym marketingiem uczelni oraz innymi praktycznymi, politycznymi i strategicznymi aspektami internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w perspektywie zarówno polskiej, jak i globalnej.

Notka o autorce:
Bianka Siwińska - doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka fundacji "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" na Humboldt Universität w Berlinie (2003-2004) oraz Fundacji Friedricha Berta i Europäische Journalisten Fellowship na Freie Universität (2006-2007). Od 2004 z-ca redaktor naczelnej miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy", od 2007 redaktor naczelna "Perspektyw"

Bianka Siwińska: "Education Goes Global - Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego" wyd. Fundacja Edukacyjna Perspektywy 29.90 zł.
formularz zamówienia na książkę