Jubileuszowa (i rekordowa) konferencja NAFSA w Waszyngtonie Drukuj

NAFSAW 60-tej dorocznej konferencji północno-amerykańskiego stowarzyszenia osób zajmujących się umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego NAFSA (www.nafsa.org) uczestniczyła rekordowa liczba 9300 osób - przedstawicieli uczelni i organizacji edukacyjnych z USA i 114 państw z całego świata. Przewodnie motto jubileuszowej konferencji nakreśliła pani Marlene Johnson, dyrektor generalny NAFSA, która witając uczestników podkreśliła, że edukacja stanowi jeden z najważniejszych składników polityki zagranicznej.

To największe na świecie wydarzenie w dziedzinie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego składało się kilka elementów: sesji plenarnych, ponad 200 specjalistycznych odczytów, seminariów i warsztatów oraz targów edukacyjne. O tym, jaką rangę przypisuje się w Stanach Zjednoczonych do rozwoju międzynarodowej wymiany studenckiej i akademickiej najlepiej świadczy fakt, że w ramach konferencji odbyła się publiczna debata na ten temat z udziałem głównych doradców do spraw międzynarodowych prezydenckich kandydatów. Baraka Obamę reprezentował Denis McDonough, Hillary Clinton reprezentowała Mara Rudman, a Johna McCain - Randy Scheunemann.

Co to jest NAFSA?

Po zakończeniu II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych zostało wielu zagranicznych studentów, którzy na skutek zmian politycznych nie mogli wrócić do swoich krajów. By im pomoc, w 1948 roku powołane zostało do życia stowarzyszenie doradców do spraw studentów zagranicznych - National Association of Foreign Student Advisers. Początkowo była to inicjatywa wspierana przez uczelnie, ale szybko zyskała ona wsparcie ze strony władz. Międzynarodowa wymiana studencka nabrała szczególnego znaczenia za czasów rządów prezydenta Johna Kennedy’ego. W 1961 roku weszła w życie ustawa Fulbright-Hays Act, która znacznie rozszerzyła i zwiększyła finansowanie międzynarodowej wymiany studenckiej.

W czasach międzynarodowych kryzysów, które odbijały się na wymianie studenckiej (Chiny po 1949 roku, konflikt w Wietnamie, zmiany w Iranie) NASA podejmowała kroki mające pomóc studentom pozbawionym opieki swoich krajów lub możliwości powrotu. Kiedy w latach 80-tych władze amerykańskie wprowadziły bardzo restrykcyjne przepisy wizowe, NAFSA zorganizowała kampanię, która doprowadziła do złagodzenia tych przepisów w stosunku do studentów wybierających się na amerykańskie uczelnie.

Na początku lat 90-tych, kiedy liczba zagranicznych studentów osiągnęła 400.000, a coraz więcej amerykańskich studentów wyjeżdżało studiować za granicę, NAFSA - licząca 6400 członków działających na 1800 uczelniach - odgrywała znaczącą rolę w promowaniu międzynarodowej edukacji i wymiany. Kierownictwo NAFSA wystąpiło z inicjatywą stworzenia spójnej amerykańskiej polityki w zakresie międzynarodowej edukacji. Pod inicjatywa tą podpisał się prezydent Bill Clinton, który wydał w tej sprawie specjalne memorandum.

Tragedia 11 września 2001 roku uświadomiła Ameryce, że aby zapobiec powtórzeniu się podobnego dramatu, sami Amerykanie muszą lepiej znać i rozumieć otaczający ich świat. Posiadająca ponad 10.000 członków NAFSA uczestniczy aktywnie w kształtowaniu amerykańskiej polityki edukacyjnej w jej międzynarodowym wymiarze. Obecnie NAFSA i jej członkowie aktywnie włączyli się w kampanię przekonywania członków Senatu do przyjęcia ustawy Paul Simon Study Abroad Foundation Act, która została już przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Ustawa ta ma zapewnić podstawy finansowe dla wyjazdu na studia za granicę miliona młodych Amerykanów rocznie!

NAFSA zaangażowana jest również we wspieranie innych inicjatyw ustawodawczych mających na celu utrzymanie konkurencyjności amerykańskich uczelni na zmieniającym się szybko globalnym rynku edukacyjnym.

Senator Paul Simon Study Abroad Foundation Act
czyli 1.000.000 amerykańskich studentów za granicą

Głównym tematem tegorocznej konferencji NAFSA była sprawa potrzeby przeforsowania w Senacie przyjętej już przez Izbę Reprezentantów ustawy nazwanej od nazwiska jej inicjatora Senator Paul Simon Study Abroad Foundation Act. Zamierzeniem tej ustawy jest zapewnienie Amerykanom możliwości uzyskania międzynarodowego wykształcenia i poznania odmiennych kultur. Znajdujący się obecnie w Senacie projekt ustawy zakłada, że w ciągu dziesięciu lat liczba amerykańskich studentów na zagranicznych uczelniach wzrośnie do miliona. Ta inicjatywa ustawodawcza, mocno wspierana przez NAFSA, to nie tylko system rządowego finansowania i stypendiów dla tych studentów, których nie stać na studia za granicą - chodzi tu także o ważne przesłanie, że dla zapewnienia Stanom Zjednoczonym bezpieczeństwa narodowego i konkurencyjności umiędzynarodowienie edukacji jest koniecznością.

Amerykański program Study Abroad będzie bez wątpienia wielkim przedsięwzięciem. Do jego sukcesu nie wystarczy dobra organizacja i finansowanie po amerykańskiej stronie. Niezbędne jest także zapewnienie współpracy ze strony zagranicznych uczelni, które będą chciały i mogły przyjąć tak znaczną liczbę studentów z USA. Dlatego przed rokiem Institute of International Education (IIE) przeprowadził badanie ankietowe o zasięgu światowym, którego zadaniem było dokonanie wstępnej inwentaryzacji uczelni gotowych uczestniczyć w programie. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, będąca członkiem IIE, rozesłała ankietę do wszystkich polskich uczelni. Cieszymy się z szerokiego oddźwięku na naszą prośbę, dzięki czemu Polska znalazła się - obok Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii - wśród tych państw Europy, które nadesłały najwięcej pozytywnych odpowiedzi. Fakt ten, w przypadku wejścia w życie ustawy Senatora Paula Simona, nie pozostanie bez wpływu na to, ilu amerykańskich studentów wybierze Polskę jako miejsce na odbycie studiów lub stażu za granicą.

Warto zwrócić uwagę, że działania NAFSA nie ograniczają się do lobbowania za ustawą przez władze NAFSA. Zorganizowana została także, amerykańskim wzorem, szeroka kampania pisania listów i e-maili popierających ustawę i wysyłanych bezpośrednio do członków Senatu. Los ustawy może rozstrzygnąć się już w najbliższych tygodniach. – Czas jest tu kluczowym czynnikiem – powiedziała Ursula Oaks z NAFSA w wywiadzie przeprowadzonym przez red. Biankę Siwińską. – Jeżeli nie uda nam się zdążyć z głosowaniem przed upływem kadencji, ustawa będzie musiała przechodzić cały proces legislacyjny od początku.

Polski udział w konferencji NAFSA

W konferencji w Waszyngtonie uczestniczyło około 20 przedstawicieli polskich uczelni. Swoich przedstawicieli wysłały między innymi:
Uniwersytet Gdański (prof. Andrzej Ceynowa), Uniwersytet Warszawski (Kamil Melcer i Agata Kulesza), Uniwersytet Wrocławski (prof. Krzysztof Nawotka i Ewa Solecka-Drew), Akademia Górniczo-Hutnicza (Marta Foryś), Politechnika Krakowska (Katarzyna Baron), Politechnika Koszalińska (prof. Tomasz Krzyżyński i prof. Krzysztof Wawryn), Uniwersytet Łódzki (prof. Wojciech Katner), Akademia Ekonomiczna w Katowicach (prof. Florian Kuźnik, prof. Jan Wojtyła i Barbara Centkowska), Szkoła Główna Handlowa (Grzegorz Augustyniak), Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku (prof. Waldemar Tłokiński i prof. Mariusz Krawczyński), KRASP (Katarzyna Frankowicz), MNiSW (Beata Mikołajek-Zielińska). Fundację „Perspektywy” reprezentowali: Waldemar Siwiński, Kazimierz Bilanow i red. Bianka Siwińska.

Po raz pierwszy w części targowej konferencji polskie uczelnie promowane były na dużym stoisku pod hasłem „Study in Poland” zorganizowanym wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był też polski kącik na stoisku Grupy Wyszehradzkiej (zorganizowany przez Fundację Fulbrighta).

Znaczącej pomocy w przygotowaniu polskiego udziału w konferencji NAFSA udzieliła Ambasada RP w Waszyngtonie, a szczególnie nasz radca naukowy, prof. Andrzej Rabczenko i wspierająca go pani Grażyna Żebrowska. W Ambasadzie zorganizowane zostało także okolicznościowe przyjęcie dla polskich uczestników i ich zagranicznych partnerów. Była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z przedstawicielami amerykańskich i europejskich uczelni.
Bianka Siwińska

Więcej informacji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.