Posiedzenie Komitetu Sterującego programu "Study in Poland" Drukuj
28 sierpnia w siedzibie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego programu „Study in Poland”, w którym uczestniczyli: prof. Andrzej Kraśniewski (sekretarz generalny KRASP),Waldemar Siwiński (prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”), Małgorzata Wejsis-Gołębiak (przedstawicielka MSZ), Beata Skibińska (przedstawicielka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek (wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej), dr Kazimierz Bilanow (koordynator programu "study in Poland").
Uczestnicy zapoznali się z działaniami jakie w ramach programu „Study in Poland” podejmowane były w roku akademickim 2007/2008 oraz omówił zaproponowane przez Prezesa Fundacji zamierzenia na rok akademicki 2008/2009.

Komitet w szczególności zwrócił uwagę na potrzebę:
- przygotowania solidnego opracowania o studentach zagranicznych w Polsce (które powinno być sfinansowane przez MNiSW)
- ustalenie wspólnie przez KRASP, FRSE i Perspektywy jednego wzorca zapytań kierowanych do uczelni odnośnie studentów zagranicznych i wymiany międzynarodowej,
- nadania szczególnej rangi międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez ACA i Perspektywy w Warszawie w maju 2009,
- szerszego włączenia spraw dotyczących umiędzynarowienia polskiego szkolnictwa wyższego w działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Organizacji Turystycznej