Study in Poland

Narada konsultacyjna 2018
uczelni uczestniczących w programie Study in Poland

Zabrze, 25-26 czerwca 2018


Organizator: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
Uczelnia-Gospodarz: Politechnika Śląska
Partner: Miasto Zabrze
Adres: Park Hotel Diament Zabrze, 3 Maja 122A, 41-800 ZabrzeZ optymizmem w przyszłość

Nowe rynki edukacyjne i związane z nimi wyzwania, współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, zmiany i nowe możliwości w programie Erasmus po 2020 roku, szkolenia nt. internacjonalizacji potrzebne środowisku akademickiemu, utrudnienia w procesie rekrutacji cudzoziemców, plany na przyszłość… Te i inne tematy były w agendzie Narady konsultacyjnej uczelni „Study in Poland” w Zabrzu.

26 czerwca 2018 r. odbyła się coroczna narada konsultacyjna uczelni biorących udział w programie „Study in Poland”. Tym razem byliśmy w Zabrzu - na zaproszenie Małgorzaty Mańka-Szulik, prezydent tego miasta, a także gospodarza tegorocznej narady - prof. Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej. Otwarcia narady - i poprzedzającego ją posiedzenia Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP - dokonał prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej wraz z prof. Markiem Tukiendorfem, przewodniczącym Komisji KRASP, rektorem Politechniki Opolskiej, Waldemarem Siwińskim, prezesem Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i prof. Janem Burdukiewiczem, prorektorem ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Na początku spotkania dokonano tradycyjnego podsumowania edycji programu „Study in Poland” za rok 2017/18 (uczestniczyło w nim 56 podmiotów: uczelni oraz programów promocji miast) i omówiono aktualne działania międzynarodowe KRASP.

Julia Łysik, koordynatorka programu "Study in Poland" z ramienia Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zaprezentowała działania podjęte w ramach programu w mijającym roku akademickim 2017/18. Program "Study in Poland był obecny m.in. na targach edukacyjnych w Kijowie, Moskwie, Stambule, Mińsku, Lwowie, Seulu i w Charkowie. Zorganizowane zostały imponujące misje edukacyjne do Uzbekistanu (Taszkient, Samarkanda, Buchara) i Indii (Ahmedabad, Vadodara, Cochin). Jak co roku przygotowane zostały wydawnictwa promocyjne i informacyjne, w tym raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” oraz informatory w językach angielskim i rosyjskim. W Gliwicach odbyła się konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", a jej tradycyjna Gala, oprócz finału konkursu na najlepszego studenta zagranicznego „Interstudent” wzbogaciła się o finał pierwszej edycji konkursu "Gwiazdy umiędzynarodowienia", adresowanego do środowiska akademickiego w Polsce. Aktywnie prowadzone były w mijającym roku akademickim działania promocyjne "Study in Poland" w serwisie internetowym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim, oraz w newsletterze i poprzez aplikacje mobilne.

W dalszej części wydarzenia, wraz z danymi statystycznymi zostały przedstawione nowe perspektywiczne rynki promocji polskiego szkolnictwa wyższego. Prof. Jan Burdukiewicz, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego - lidera pod względem rekrutacji studentów z Uzbekistanu w Polsce w roku akademickim 2017/18 - zaprezentował perspektywy i możliwości rynku edukacyjnego w Uzbekistanie, kraju z młodym społeczeństwem, który coraz bardziej otwiera się na edukację zagraniczną.

Temat perspektywicznych rynków kontynuował prezes Fundacji Perspektywy Waldemar Siwiński, przedstawiając propozycje rozwiązań dotyczących rynku edukacyjnego w Indiach. Prezentacje posłużyły wstępem do dyskusji o problemach wizowych, z którymi na co dzień boryka się większość uczelni. Przedstawiciele instytucji opowiedzieli o swoich doświadczeniach, a także o zgłaszanych przez kandydatów problemach, z którymi mają do czynienia w polskich placówkach dyplomatycznych - szczególnie w Indiach. Problem jest o tyle poważny, że uczelnie polskie, cały czas rozbudowujące ofertę kształcenia dla obcokrajowców, czują, że przegrywają walkę o studentów właśnie ze względów formalnych.

Po przerwie, uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się o nowych planach i projektach, a także możliwościach uzyskania finansowania w ramach programu Erasmus. Ofertę programu po roku 2020 przedstawił dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nie zabrakło także planów na przyszłość. Od prof. Michała Zasady, prorektora ds. współpracy międzynarodowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uczestnicy dowiedzieli się o założeniach kolejnej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która odbędzie się na SGGW w dniach 17-18 stycznia 2019.

Joanna Domagała, koordynatorka "Akademii Internacjonalizacji", przedstawiła propozycję oferty szkoleń na kolejny rok akademicki, a w ramach omawiania propozycji działań programu "Study in Poland" w roku 2018/19 mogliśmy przedyskutować najważniejsze pozycje planu oferty: zasady współpracy z agentami rekrutacyjnymi, kalendarium wyjazdów oraz misji edukacyjnych. Dr Bianka Siwińska przedstawiła programów promocji studiów IT podczas "Women in Tech Summit" 27-28 listopada 2018.

Niezwykłym elementem narady był zjazd jej uczestników do zabytkowej kopalni "Guido" - na zaproszenia Prezydent Miasta Zabrze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Narady za aktywny udział w wydarzeniu, uwagi, ciekawe wątki dyskusyjne, dzielenie się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy.

Zespół Study in Poland


PROGRAM RAMOWY

(wg stanu na 20 czerwca 2018)

25 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK


Godziny popołudniowe - Przyjazd uczestników Narady do hotelu Park Hotel Diament Zabrze

15:00 - 18:00 - Wydarzenie towarzyszące
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (by invitation)
miejsce: Park Hotel Diament Zabrze

17:30 - Spotkanie uczestników przed wejściem do kopalni Guido, Zabrze, ul. 3 Maja 93
(odległej 400 m od hotelu) - Dotyczy uczestników chcących wziąć udział w zwiedzaniu

17:30 - 17:50 - Zorganizowany zjazd do kopalni w grupach

17:50 - 19:15 - Zwiedzanie kopalni Guido

18:45 - Spotkanie uczestników przed wejściem do kopalni Guido oraz zorganizowany zjazd
- Dotyczy uczestników biorących udział tylko w uroczystej kolacji

19:30 - 22:00 - Uroczysta kolacja w sali bankietowej w kopalni Guido, na poziomie 320 m pod ziemią.

26 CZERWCA, WTOREK

09:00-09:30 - Rejestracja uczestników, poranna kawa
miejsce: Park Hotel Diament Zabrze

09:30 - Otwarcie Narady

 • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - rektor Politechniki Śląskiej
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

09:45 - Działania międzynarodowe KRASP - prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

10:00 - Działalność "Study in Poland" w roku akademickim 2017/18 - Julia Łysik, koordynatorka programu "Study in Poland"

10:20 - Misje edukacyjne "Study in Poland" na rynki priorytetowe

 • UZBEKISTAN 2018 - Perspektywy i możliwości rynku Uzbekistanu - prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, prorektor ds Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
 • INDIE 2018 - Wyzwania i nowe rozwiązania dla uczelni polskich na rynku indyjskim - Waldemar Siwiński

11:00 - Przerwa kawowa

11:15 - Programy edukacyjne, finansowane z Unii Europejskiej - nowe możliwości - dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

11:30 - Konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", prof. dr hab. Michał Zasada, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:45 - "Czas umiędzynarodowienia 3" – prezentacja założeń nowej publikacji o problemach umiędzynarodowieniu polskich uczelni - dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

12:00 - "Akademia Internacjonalizacji" - plany na rok akademicki 2018/19 - Joanna Domagała, koordynatorka "Akademii Internacjonalizacji"

12:15 - Propozycje działań „Study in Poland” w latach 2018/19:

 • Lista zaufanych agencji rekrutacyjnych
 • Warsaw Agents’ Forum (listopad 2018)
 • Kalendarium Wyjazdowe (2018-2019)
 • Planowane Misje edukacjne
 • Punkty stałe: Konferencje, wydawnictwa, aplikacja
 • Women in Tech Summit - promocja programów studiów IT w Polsce

13:30 - Studenci ukraińscy w Polsce pod lupą socjologów - Daryna Sokolova, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

13:40 - "Gwiazdy mówią" – Prezentacja własnych doświadczeń oraz dobre praktyki światowe na przykładzie NAFSA - Ewa Kiszka, kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą GUMed, laureatka nagrody „Gwiazdy umiędzynarodowienia 2018”

13:50 - Zakończenie obrad

14:00 - Lunch


Galeria

Poprzednie edycje