Konferencja Jesienna "Study in Poland" 2007
Praktyczne aspekty umiędzynarodowienia uczelni

Warszawa, 28-29 listopada 2007 r.

Program obrad

28 listopada (środa)


od 10:30 rejestracja - kawa i ciastka

12:00 - 12:10 - Otwarcie obrad

12:10 - 12:40 - prof. Andrzej Kraśniewski, sekretarz generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP): "Raport OECD - zalecenia dla polskiego szkolnictwa wyższego"

12:40 - 13:00 - Bianka Siwińska, red. naczelna Miesięcznika Edukacyjnego "Perspektywy": "Z zaleceń Raportu OECD - jak to robią Czesi?"

13:00 - 13:30 - Daria Kowalska, Dyrektor Biura Promocji oraz Marcin Matyja, Specjalista ds. Promocji Programów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego: "Jak przygotować uczelnię do właściwego przyjmowania studentów zagranicznych - best practice na przykładzie WSPiZ im. L. Koźmińskiego".

13:30 - 14:00 przerwa na kawę i kanapki

14:00 - 14:30 - Anna Kamińska, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ): "Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Chinach - w kontekście Wystawy światowej EXPO 2010"

14:30 - 15:15 - dr Marek Zimnak, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, prezes zarządu Stowarzyszenia PR i Rzeczników Polskich Uczelni: "Nowe narzędzia internetowe w promocji polskich uczelni za granicą - nadzieje na kształcenie obcokrajowców".

15:15 - 16:00 - Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", członek International Ranking Experts Group (IREG): "Światowe rankingi uczelni - najnowsze wyniki, trendy rozwoju, znaczenie rankingów dla budowy Word Class Universities i nawiązywania kontaktów międzynarodowych"

16:00 - 16:30 - dyskusja

Czas na zakwaterowanie w hotelu

19:00 kolacja w restauracji "CK Oberża", ul. Chmielna 28 (sala na II piętrze)


29 listopada (czwartek)


9:30 - 10:00 - Grzegorz Nowacki, Departament Konsularny i Polonii MSZ: "Wpływ Porozumienia z Schengen na procedury przyznawania wiz zagranicznym kandydatom na studia w Polsce".

10:00 - 11:30 - Debata panelowa "Polskie doświadczenia w międzynarodowej promocji wielkich miast poprzez prezentację ich potencjału akademickiego"

Wprowadzenie do debaty: Paweł Romaszkan, dyrektor Biura Promocji Urzędu miasta Wrocławia (współtwórca programów "Study in Wrocław", "Teper Wrocław")

Uczestnicy panelu: Włodzimierz Groblewski, dyrektor Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu miasta Poznania, Mirosław Sielatycki, zastępca dyrektora Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, Włodzimierz Terpiłowski, dyrektor Referatu Promocji Urzędu miasta Gdańska

11:30 - 12:00 przerwa na kawę

12:00 - 12:30 - dr Liliana Szczuka-Dorna, Politechnika Poznańska, pełnomocnik rektora ds. kształcenia w języku angielskim: "Sprawdzanie znajomości języka angielskiego u zagranicznych studentów"

12:30 - 13:00 - dr Kazimierz Bilanow, koordynator programów międzynarodowych Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy": "Plan przedsięwzięć w ramach programu Study in Poland w 2008 roku"

13:00 - 13:30 Wydarzenie specjalne - prezentacja pierwszej książki z serii Biblioteczki Study in Poland: Bianka Siwińska, "Education goes global - Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego", Warszawa 2007

13:30 - 14:00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

14:00 - napoje i kanapki

Miejsce obrad: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy",
Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 (róg Parkingowej), Sala Konferencyjna, V piętro


Dodatkowe informacje: dr Kazimierz Bilanow, tel. 022 628 58 62, fax 022 629 16 17, k.bilanow@perspektywy.pl