Szkoła Wiosenna Study in Poland

Konferencja Study in Poland Studenci Zagraniczni 2009 organizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach Szkoły Wiosennej zgromadziła ponad 100 uczestników z całej Polski. Debaty w tym zacnym gronie zdecydowanie wybiegały w przyszłość – o tym, że uczelnie należy internacjonalizować, nie trzeba było nikogo przekonywać, wiedzą, w jaki sposób robić to najlepiej, dzielili się eksperci.

Wśród uczestników konferencji byli rektorzy, prorektorzy ds. międzynarodowych i promocji oraz dyrektorzy i kierownicy tych działów. Przybyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz gość zagraniczny: Louise Watts, dyrektor ds. programów międzynarodowych CampusFrance.

Obrady zostały otwarte przez prof. dr hab. Karola Musioła, rektora UJ, prof. dr hab. Antoniego Tajdusia, rektora AGH i Waldemara Siwińskiego, prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Jednocześnie informujemy, że prezentacje poszczególnych prelegentów dostępne są na stronie: program

Więcej informacji: d.drabik@perspektywy.pl

Zapraszamy za rok!