Study in Poland

Narada konsultacyjna 2023
uczelni uczestniczących w programie Study in Poland

WARSZAWA, 12 LIPCA 2023


Organizator: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
Uczelnia-Gospodarz: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adres: al. Niepodległości 128, WarszawaZAPROSZENIE

Szanowni Państwo Rektorzy,
Prorektorzy ds. Współpracy Międzynarodowej,
Koordynatorzy programu "Study in Poland"

Serdecznie zapraszamy

na doroczną Naradę konsultacyjną uczelni "Study in Poland", która odbędzie się 12 lipca w Warszawie, w godzinach 10:00-14:30. Gospodarzem spotkania – organizowanego tradycyjnie przez Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – jest Szkoła Główna Handlowa.

Celem narady jest podsumowanie realizacji programu „Study in Poland” w mijającym roku akademickim, przyjęcie zasad i planu działań w roku akad. 2023/24, a także omówienie priorytetów na kolejne lata – zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych rynków rekrutacyjnych. Podczas Narady zaprezentowane zostaną najnowsze dane o studentach zagranicznych w Polsce, co będzie podstawą do wspólnego zdefiniowania priorytetowych kierunków promocji i aktywności międzynarodowej w nadchodzących latach.

Do udziału w Naradzie zaprosiliśmy również ambasadorów/przedstawicieli państw charakteryzujących się największą dynamiką przyrostu liczby studentów zagranicznych w Polskich uczelniach, a także szefów głównych instytucji wspierających umiędzynarodowienie.

Wśród potwierdzonych mówców narady znajdują się:

Szczegółowy program znajduje się w sekcji poniżej. Miejsce obrad: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego), budynek C (pomiędzy stacjami metro „Pole Mokotowskie” i „Racławicka”).

Tradycyjnie, sugerujemy udział w naradzie Rektora i/lub Prorektora odpowiadającego za międzynarodową promocję i współpracę uczelni, pełnomocnika ds. programu „Study in Poland” oraz dyrektorów lub przedstawicieli pionów promocji i współpracy międzynarodowej.

Zaproszenie ma charakter otwarty – kierowane jest w pierwszym rzędzie do uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”, ale także do innych uczelni akademickich, członków KRASP, które są zainteresowane dołączeniem do programu w roku akademickim 2023/24. Koszty przyjazdu pokrywają uczelnie pokrywają w swoim zakresie.

Formularz rejestracji uczestników znajdą Państwo poniżej.

Termin zgłoszeń: do 10 lipca 2023, godz. 15:00

Z poważaniem

Waldemar Siwiński
Założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
- wraz z Zespołem „Study in Poland”

Dodatkowe informacje:
Julia Łysik, Koordynatorka programu "Study in Poland"
j.lysik@perspektywy.pl

22 821 90 27


PROGRAM RAMOWY

NARADY KONSULTACYJNEJ „STUDY IN POLAND”

12 LIPCA 2023


Miejsce:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, bud. C, al. Niepodległości 128, róg Madalińskiego (pomiędzy stacjami metro: „Pole Mokotowskie” i „Racławicka”)


09:30-10:00 - Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00-10:10 - Otwarcie Narady

SESJA I – OBLICZA UMIEDZYNARODOWIENIA

10:10-10:20 „Strategia umiędzynarodowienia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”,

10:20-10:30 „Budowanie międzynarodowego wymiaru polskiego szkolnictwa wyższego – sojusze strategiczne KRASP”,

10:30-10:40 „Polskie uczelnie w konsorcjach Uniwersytetów Europejskich – wyzw. 2023/24”

10:40-10:50 „Umiędzynarodowienie 2023 - wg najnowszych danych OPI, raport wstępny”

10:50-11:00 „Główne kierunki działań NAWA w roku 2023/24”

SESJA II – PERSPEKTYWICZNE RYNKI REKRUTACYJNE cz. 1

11:00-11:25 Kierunek UZBEKISTAN - osiągnięcia 2022/23 i plany 2023/24
Moderator: Waldemar Siwiński, Fundacja Edukacyjna Perspektywy
Zaproszeni mówcy:

11:25-11:45 Kierunek AFRYKA – jeszcze pytania, czy już odpowiedzi?
Moderator: prof. Patrycja Matusz, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszeni mówcy:

11:45-12:15 Coffe break

SESJA III – PERSPEKTYWICZNE RYNKI REKRUTACYJNE cz. 2

12:15-12:35 Kierunek KAZACHSTAN – priorytet 2024?
Moderator: prof. Rafał Witkowski, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zaproszeni mówcy:

12:35-12:50 Kierunek AZERBEJDŻAN - ryzyka i szanse
Moderator: prof. Rafał Witkowski, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zaproszeni mówcy:

12:50-13:00 Kierunek TURCJA - doświadczenia i propozycje działań
Moderator: prof. Bogusława Drelich-Skulska, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zaproszeni mówcy:

13:00-13:10 Kierunek AZJA PŁD.-WSCH. – czy mamy tam czego szukać?

13:10-13:30 Kierunek UKRAINA – obowiązek, szansa, czy problem?
Moderator: prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszeni mówcy:

SESJA IV – DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

13:30-13:45 Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2024” – założenia programowe

13:45-13:50 Perspektywy WOMEN in TECH Summit 2024 – Zaproszenie do Poland IT Hub

13:50-14:00 Proponowany kalendarz działań „Study in Poland” w roku 2023/24

14:00-14:10 Informacje i komunikaty

14:10-14:15 Podsumowanie Narady

14:15-15:00 Wrap-up lunch


Sekretariat Narady:


Julia Łysik, koordynatorka „Study in Poland”

504 311 425, j.lysik@perspektywy.pl


Andrzej Jaszczuk, dyrektor Biura Rektora SGH

22 564 7821, br@sgh.waw.plLogotypy 2023

REJESTRACJA

Udział jest bezpłatny
* - wymagane pola

Dane instytucji

Osoba zgłaszająca uczestników

Zgłaszam udział następujących osób

Osoba 1

Osoba 2


Poprzednie edycje