Mówcy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2019

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2019
Warszawa, 17-18 stycznia 2019

Uczelnia w Mediach Społecznościowych

Gość Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin

Doktor nauk politycznych, absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Cambridge. W latach 1994–2005 redaktor naczelny miesięcznika „Znak”. W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której rektorem był do roku 2011. Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Minister sprawiedliwości w latach 2011-2013.

Mówcy

Margułan Baimukhan

Margułan Baimukhan

Ambasador Kazachstanu w Polsce. Studiował handel zagraniczny i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył też MBA na Uniwersytecie w Vancouver. Od 1999 r. pracuje w dyplomacji kazachskiej. W latach 2001 – 2005 i 2007 – 2013 pracował w Ambasadzie Kazachstanu w Polsce. Od 28 czerwca 2017 r. jest ambasadorem Kazachstanu w RP.

Ilona Berowska

Ilona Berowska

Business Support Manager w Cambridge Assessment Admissions Testing. Z wykształcenia anglistka, absolwentka Anglia Ruskin University w Cambridge (Postgraduate Diploma in Applied Linguistics and TESOL). Od 2009 r. mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie przez kilka lat pracowała jako nauczycielka języka angielskiego (EFL). Od 2015 r. pracuje w Cambridge Assessment (departament University of Cambridge), gdzie zajmuje się licznymi projektami międzynarodowymi w zespole specjalizującym się w opracowywaniu testów rekrutacyjnych dla uczelni wyższych i organizacji rządowych na całym świecie (Admissions Testing).

Wiesław Bielawski

Wiesław Bielawski

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w kadencji 2016-2020. Absolwent Wydziału Rolniczego SGGW (1974), biochemikiem i enzymologiem.W latach 1999-2002 i 2002-2005 był Prodziekanem, zaś w latach 2008-2012 i 2012-2016 Prorektorem.Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 r. w Katedrze Biochemii na podstawie pracy zatytułowanej „Drogi asymilacji prowadzące do powstania aminokwasów u siewek żyta”.W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – biochemii roślin na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Izoenzymy syntetazy glutaminowej z siewek pszenżyta na przykładzie odmiany Malno”.

Sylwia Bilska

Sylwia Bilska

Ma ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach C-Level w marketingu, sprzedaży i strategii w obszarze dóbr konsumenckich, branży eCommerce oraz usług B2B i B2C, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Tworzyła strategie rozwoju i odpowiadała za rezultaty marek takich jak AVON, Philip Morris, Oriflame czy Ad Agencies. Jako Dyrektor Marketingu PayU na Europę Środkowo-Wschodnią, Sylwia Bilska budowała wartość spółki i marki PayU z Grupy Naspers, jednej z 10 największych firm eCommerce na świecie. W ostatnich miesiącach przeprowadziła globalny proces rebrandingu PayU w 16 krajach. Wice Prezes Zarządu Polskiej Izby Informatyzacji i Telekomuniacji (PIIT). Od 2012 aktywnie wspiera programy mentoringowe dla kobiet i start-upów. W 2016 otrzymała tytuł Digital Champion nadany przez Forum of Digital Business Leaders a w 2017 wyróżniona jako Charismatic Leader przez WhyStory Magazine.

Anton Blazheyev

Anton Blazheyev

Pracownik Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej. Koordynator programu "W drodze - wolontariat na rzecz Uchodźców", działającym przy Centrum Wolontariatu w Lublinie. Działa na rzecz adaptacji i integracji studentów-obcokrajowców na Politechnice Lubelskiej i w Lublinie.

Jarosław Bosy

Jarosław Bosy

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Specjalista z zakresu geodezji satelitarnej, inicjator i koordynator projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym. Profesor zwyczajny w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Autor lub współautor ok. 80 oryginalnych prac twórczych, z których większość jest opublikowana w języku angielskim w czasopismach wyróżnionych w JCR. Był na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii, Włoszech i Australii. Był członkiem panelu Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). Jest ekspertem oceniającym i monitorującym projekty badawcze w ramach H2020 i wielokrotnym członkiem paneli NCN. Członek Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), wiceprzewodniczący Komitetu Geodezji PAN.

Jolanta Bubel

Jolanta Bubel

Pełni funkcję CEO w Student Depot – to pierwszy operator nowoczesnych domów studenckich w Polsce zarządzający ofertą 2042 miejsc w 5 domach studenckich. W latach 2002-2016 Jolanta Bubel pełniła rolę Dyrektora Operacyjnego w Learning Systems Poland, a w latach 1998-2001 odpowiadała za sprzedaż i obsługę klienta w EF Education, prowadzące szkolenia językowe oraz wymiany międzynarodowe w ramach programów Au Pair, Academic Year Abroad i innych. Jolanta Bubel ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz zdobyła tytuł EMBA na University of Quebec at Montreal.

Wanda Buk

Wanda Buk

Wanda Buk od 11 stycznia 2016 r. pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządzała instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji.

Krzysztof Diks

Krzysztof Diks

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Profesor nauk matematycznych, specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów. Profesor i b. dyrektor Instytutu Informatyki UW. Członek Komitetu Informatyki PAN. Popularyzator informatyki, wychowawca kilkudziesięciu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych. Opiekun i nauczyciel mistrzów świata w programowaniu zespołowym w latach 2003 i 2007. Współorganizator Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym w Warszawie (2012). Od 1993 członek, a od 1999 przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej.

Joanna Domagała

Joanna Domagała

Z-ca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na UAM. Od 2015 jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE). Od 2017 koordynatorka Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Naukowo zajmuje się dramatem irlandzkim oraz studiami postkolonialnymi.

Michał Dżoga

Michał Dżoga

Director of Corporate Affairs at Intel Corporation, responsible for strategy of innovation programs Intel EMEA. His responsibilities include contacts with governments, maintaining relations with international non-governmental organizations, as well as the support of the company in Brussels. Previously, he worked in the advisory of the President of the Polish Republic in the field of educational projects related to new technologies. In 2004-2007 as an advisor to the President of Telecom, responsible for corporate matters. Then he founded Polish largest corporate foundation - Orange Foundation. Then he held the position of head of the Department of Risk Management at Deloitte, where he created advisory team for corporate affairs, working with international clients in business strategy on external relations.

Wiktoria Herun

Wiktoria Herun

Absolwentka dziennikarstwa (UMCS) i Zarządzania (Politechnika Lubelska). Pracownica Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Od 2011 r. koordynatorka programu Study in Lublin, w zakresie współpracy ze środowiskiem akademickim dotyczacym zachęcania cudzoziemców do studiowania w Lublinie. Działa na rzecz integracji studentów zagranicznych ze społecznością lokalną oraz wdrażanie absolwentów na lubelski rynek pracy.

Andrzej Jakubaszek

Andrzej Jakubaszek

Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców
Komenda Główna Straży Granicznej

Adam W. Jelonek

Adam W. Jelonek

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. internacjonalizacji. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW, 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, 2005. Profesor nauk humanistycznych, od 2012. Pracownik Instytutu Socjologii UW, 1993-2006 i Instytutu Studiów Politycznych PAN, 1999-2005. Członek-założyciel kwartalnika "Krytyka Polityczna". Od 2007 kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut. W latach 2007-09 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Regionalnych UJ. Członek Rady Programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010-14 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Malezji, Brunei i na Filipinach.

Eliza Kania

Eliza Kania

Odpowiedzialna za współpracę Miasta Poznania ze środowiskiem akademickim i naukowym, w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Doktor nauk politycznych, starszy wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, współtwórczyni i koordynatorka międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych. Pracuje w wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

Anna Kiryjow-Radzka

Anna Kiryjow-Radzka

Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.
Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją komunikacja społeczna. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z retoryki na PAN. Od 15 lat zajmuje się promocją i reklamą. Uczestniczyła i współprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji zakresu PR, komunikacji, social media, marketingu, retoryki i socjologii. Od 5 lat pracuje na SGGW, gdzie kieruje Zespołem Nowych Mediów. Prowadzi ćwiczenia, konwersatoria i wykłady z retoryki i erystyki, komunikacji interpersonalnej, nowych mediów i współczesnych wyzwań socjologii.

Stanisław Kistryn

Stanisław Kistryn

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nauk fizycznych, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz; testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych; badanie mechanizmów reakcji jądrowych; zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia); układy modularnej elektroniki pomiarowej oraz logiki programowalnej we współczesnych eksperymentach fizyki jądrowej. Jest współautorem 112 prac w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej i współrealizatorem 17 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Ewa Kiszka

Ewa Kiszka

Z wykształcenia finansista i menedżer. Kieruje Działem ds. Umiędzynarodowienia Uczelni w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom. Jest członkiem organizacji EAIE (od 2000 roku), Rady IROs Forum (przewodnicząca w 2012 roku), Stowarzyszenia PRom. Koordynowała działania w ramach inicjatywy „Study in Pomorskie”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia (w tym różnic międzykulturowych), marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych. Laureatka konkursu „Gwiazdy Internacjonalizacji” zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Zwyciężyła w kategorii Gwiazda Marketingu – Marketing Star. Zapalony podróżnik.

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim, Przewodniczący Rady NAWA. Studia doktorskie odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim, University of Bristol, a potem w University of Oxford. Staże podoktorskie w City University of New York oraz Universite de Geneve. Koordynator Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme.

Autor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów. Redaktor naczelny pisma Polish Journal of Philosophy. Laureat wielu nagród i stypendiów, między innymi Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Tygodnika "Polityka".

Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji, w tym w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ok. 100 projektów od 5PR do H2020). Ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska. Inicjator cyklu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami dla sfery B+R w Polsce (2004-2013). Członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Marek Kwiek

Marek Kwiek

Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką UAM w Poznaniu. Prowadzi międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w Europie i europejskiej polityki naukowej. Doradca Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego. Kierownik lub partner w pięćdziesięciu projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego. Przez pięć lat kierował projektem badawczym Maestro (NCN), w 2015 został laureatem w Programie Mistrz (subsydium profesorskie) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Jego najnowsza monografia "Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity" ukazała się w wydawnictwie Routledge (London and New York, 2019). W 2018 został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.

Daniel Lala

Daniel Lala

Daniel Lala jest od 1996r związany z Grupą ASSECO, wcześniej PROKOM. Studiował na Politechnice Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Rozpoczął karierę zawodową w firmie COMBIDATA Poland w 1996r jako inżynier systemowy Microsoft / Trener. W okresie od 1996r. do czerwca 2012 pełnił kolejno funkcje Kierownika Projektów Informatycznych, Dyrektora Pionu Projektowania Systemów Informatycznych, Dyrektora Pionu Rozwoju, Dyrektora Zarządzającego, Wiceprezesa Zarządu. W 2012r objął funkcję Prezesa Zarządu COMBIDATA Poland i pełnił ją do stycznia 2016r., do momentu połączenia ze spółką Asseco Data Systems. Daniel Lala pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MULTITRADE S.A. Obecnie Daniel Lala jest wiceprezesem Asseco Data Systems S.A. odpowiedzialnym za Pion Szkoleń, Pion Usług Doradczych oraz Pion Systemów Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Liliana Lato

Liliana Lato

Kierowniczka Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. W UŁ pracuje od 2010 roku. W latach 2017-2018 przewodnicząca International Relations Offices Forum, sieci 20 biur współpracy z zagranicą publicznych uczelni. Angażuje się chętnie w realizację zadań, które mają na celu zwiększenie liczby studentów i projektów zagranicznych w UŁ. Jej hobby to wyszukiwanie pomysłów na uatrakcyjnienie oferty uczelni dla potencjalnego kandydata oraz znajdowanie odpowiednich narzędzi do ich implementacji. Jest jedną z pomysłodawczyń uczelnianego projektu Uniwersytet Różnorodny, który opiera się na wartościach społecznej odpowiedzialności uczelni.

Jerzy Lis

Jerzy Lis

Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny AGH. Pełnił m.in. funkcje dziekana i prodziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz przez dwie kadencje prorektora AGH ds. współpracy i rozwoju. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej i technologii chemicznej ze specjalnością materiałów ceramicznych. Autor 18 patentów i wniosków patentowych. Członkiem prestiżowej the World Academy of Ceramics. Za swą działalność naukowo-wynalazczą uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz tytułem „Złotego Inżyniera” NOT.

Radosław Łyko

Radosław Łyko

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia ESN Polska (Erasmus Student Network Polska). Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, ze specjalnością Ekonomia Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie student SUM kierunku Zarządzanie Międzynarodowe, na tej samej uczelni. Członek Erasmus Student Network od 2015 roku, w Organizacji pełnił funkcje m.in.: Koordynatora ds. Fundraisingu i Przewodniczącego Zarządu sekcji ESN Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, „Country Delegate” podczas Annual General Meeting Costa Brava 2018 (najważniejszy zjazd statutowy ESN International) oraz, od lipca b.r., Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia ESN Polska. W Organizacji zajmuje się m.in. koordynowaniem pracy Zarządu oraz poziomu ogólnopolskiego, nadzorowaniem wykonania strategii oraz reprezentowaniem Stowarzyszenia wobec partnerów instytucjonalnych.

Julia Łysik

Julia Łysik

Absolwentka lingwistyki stosowanej i komunikacji międzykulturowej (j. angielski i francuski) Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Niżnym Nowogrodzie (Rosja), a także studiów podyplomowych „Zarządzanie i Marketing” na Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia” na Politechnice Warszawskiej. Temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego zgłębia od 2011 roku, a od 2013 roku jest związana z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, gdzie koordynuje liczne projekty międzynarodowe. Od 2016 roku jest także koordynatorką programu „Study in Poland”.

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. Jako prorektor ds. współpracy międzynarodowej ALK koordynuje procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych.

Sławomir Marek Misiak

Sławomir Marek Misiak

I Radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Departament Konsularny Wydział Ruchu Osobowego. Ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Był na rocznym stypendium badawczym na Uniwersytecie Pandio w Atenach. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych od roku 2000: pracował w ambasadach RP w Pradze, Atenach, Baku, a także w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu jako kierownik Wydziału Ruchu Osobowego. Od października 2018 I radca w Departamencie Konsularnym MSZ , Wydział Ruchu Osobowego.

Marcin Moniuszko

Marcin Moniuszko

Wiceprzewodniczący białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, członek zarządu sekcji immunologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska. W 1999 ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku, od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych. Wcześniej, bezpośrednio po studiach odbył liczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w National Institutes of Health (Bethesda, USA). Od 2012 pełni funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Od 2016 jest prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Rafał Mostowy

Rafał Mostowy

Senior Researcher, Uniwersytet w Oksfordzie. Honorary Research Fellow, Imperial College Londyn. Współzałożyciel i członek Rady Fundacji Polonium – organizacji zrzeszającej Polonię naukową na całym świecie. Studiował fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Kopenhaskim, a następnie rozpoczął studia doktoranckie z biologii na Politechnice w Zurychu. W 2012 wyjechał na stypendium podoktorskie na Imperial College w Londynie badać zmiany ewolucyjne w populacjach paciorkowców z gatunku Streptococcus pneumoniae. W badaniach używa symulacji komputerowych oraz metod statystycznych do analizy danych klinicznych i mikrobiologicznych.

Jadwiga Mrozowska

Jadwiga Mrozowska

Jadwiga Mrozowska, główny specjalista w Wydziale Spraw Pozaeuropejskich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Programem COST jako Koordynator Krajowy zajmuje się od września 2016 r. a od grudnia 2017r. reprezentuje Polskę w Komitecie Wysokich Przedstawicieli COST.

Barbara Nowacka

Barbara Nowacka

Z wykształcenia jest informatyczką, ukończyła też studia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA. Od 6 lat jest Kanclerką Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prowadzi również szeroką działalność społeczno-polityczną. Jest współzałożycielką i wiceprezeską Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, szefową think-tanku "Plan Zmian", współpracuje z Kongresem Kobiet. Interesuje się polityka równościową i wziększaniem udziału kobiet w życiu publicznym.

Dariusz Ostrowski

Dariusz Ostrowski

Wiceprezes Zarządu, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa, zarządzania finansami i gospodarki lokalnej (Uniwesytet Wrocławski), komunikacji społecznej (Central Connecticut State University), zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania jednostką administracji publicznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), a także zarządzania jakością (Politechnika Wrocławska) i rozwoju regionalnego (Uniwersytet Warszawski). Od 1990 do 2000 r. był komendantem Dolnoślaskiej Chorągwi ZHP.

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Doktorantka w Politechniki Łódzkiej. W pracy badawczej zajmuje się biomateriałami włóknistymi do zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Uczestniczka kilku projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Aktualnie realizuje międzynarodowy grant Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji oraz grant Preludium (NCN). Odbyła staże naukowe w Niemczech i Japonii. Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych, w tym międzynarodowe, pełniła m.in. funkcję Przewodniczącej Europejskiej Rady Młodych Naukowców z siedzibą w Brukseli (EURODOC) oraz funkcję Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, a obecnie jest członkinią Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz członkinią Rady Młodych Naukowców. Laureatka kilku nagród i stypendiów o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Współzałożycielka nagradzanej w Polsce i w Europie spółki technologicznej oferującej rozwiązania tekstroniczne.

Marek Pawełczyk

Marek Pawełczyk

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Związany z Politechniką Śląską od 1999 roku. W 2016 roku wybrany na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z 70 krajów. Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe, był także członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. Członek Komitetu Automatyki i Robotyki oraz Komitetu Akustyki PAN. Jest także członkiem trzech komitetów naukowych w International Federation of Automatic Control, pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Autor lub współautor 175 publikacji naukowych, 3 monografii w języku angielskim, 5 zgłoszeń patentowych.

Paweł Poszytek

Paweł Poszytek

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W latach 1998 - 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji.

Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning oraz programu European Language Label. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej: "Ucz się języków. Język to podstawa".

Grzegorz Pytkowski

Grzegorz Pytkowski

Prezes międzynarodowej firmy Accelerated Learning International Poland, pełnomocnik i doradca zarządu Asseco ds. edukacji. Twórca i wieloletni szef firmy GP Bis, którą wydawnictwo WBJ Book of Lists sklasyfikowało w roku 2005 na pierwszej pozycji w rankingu firm Facility Management w Polsce, a także były Prezes Zarządu Pirelli RE Polska oraz ColdwellBanker Polska. Doświadczony w budowaniu biznesów, rozwoju organizacji i zarządzaniu. Animator licznych projektów z zakresu nowoczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Zaangażowany w wiele projektów unijnych w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego i osobistego.

Agnieszka Rybińska

Agnieszka Rybińska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz College of Europe (Brugia/Natolin). Od 1998 roku związana z wdrażaniem programów pomocowych w Polsce (Fundacja FIRE, Fundacja Batorego, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W latach 2005-2010 wiceprezes PARP. Od wielu lat ekspert związany z ewaluacją interwencji publicznych. W latach 2011-2017 współpracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Od 2017 roku koordynator, a następnie Dyrektor Biura Analityczno-Badawczego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zofia Sawicka

Zofia Sawicka

Zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W 2016 pracowała w MNiSW nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA. Doktorat z ekonomii uzyskała w 2012 na Wydziale Zarządzania UW, za rozprawę „Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski”. Pracowała tam jako adiunkt w Zakładzie Zarządzania Publicznego. Stypendystka programów mobilnościowych finansowanych przez Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (Ratyzbona, Niemcy 2006-2007) oraz Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (Ludwig-Maximilian Universität, Monachium, Niemcy 2000/2001). W latach 2008 – 2011 realizowała grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Nauki.

Olena Shapovalova

Olena Shapovalova

Dyrektor Ukraińskiego Państwowego Centrum Edukacji Międzynarodowej przy Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Ukończyła studia doktoranckie z historii na Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina, gdzie później pracowała jako dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Wykładowca wizytujący w St. Catharine's College na Uniwersytecie w Cambridge, profesor wizytujący w Ministerstwie Turystyki i Gospodarki Republiki Indonezji, pracowała także przy realizacji projektówh na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych. Jest obecnie profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina w Charkowie.

Bianka Siwińska

Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i innych. Ekspertka Banku Światowego w Azji Centralnej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo. Autorka książek Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnicywa wyższego w Polsce i w Niemczech oraz Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, red. nowej publikacji: "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni".

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa - m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach - był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym "Bajtka", pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. Kierował Polską Agencją Prasową (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Ludwik Szakiel

Ludwik Szakiel

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Urodził się na Łotwie w 1969. Ma 15.letnie doświadczenie pracy w samorządzie w obszarze współpracy zagranicznej, zarządzania projektami oraz marketingu terytorialnego. Kierował promocją Starogardu Gdańskiego: wideoklip „Legenda Deyny” otrzymał nagrodę główną na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Reklamy "Złote Orły". W ramach UMWP odpowiada za promocję gospodarczą. Koordynator regionalnego przedsięwzięcia „Study in Pomorskie”, z-ca przewodniczącego regionalnego zespołu ds. polityki migracyjnej.

Jan Szmidt

Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Elektroniki PW. W latach 1985-2002 kierował zespołem dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów "Przyrządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył praktykę w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie, a w 1990 roku - w Carnegie Mellon University (USA). Zrealizował ponad 60 prac badawczych we współpracy z zespołami polskich ośrodków naukowych (m.in. ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, AGH), a także zagranicznych (m.in. Imperial College Londyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University). Autor i współautor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Autor lub współautor 14 zgłoszeń patentowych. Członek 25 rad naukowych, obecnie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (od 2014), Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa (2015-19). W latach 2008-12 dziekan wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Juliusz Szymczak-Gałkowski

Juliusz Szymczak-Gałkowski

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Vadym Tkachuk

Vadym Tkachuk

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, International Activity and Development at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBIP). Candidate of economic sciences, associate professor, member of the European Association of Agricultural Economists and the World system of exchanging agricultural experience “Grow Abroad”.

Marek Tukiendorf

Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej od 2012. Profesor nauk technicznych od 2009. Zainteresowania naukowe: modelowanie procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych, a w szczególności przeciwdziałanie segregacji towarzyszącej takim procesom. Autor ponad 200 publikacji, ekspertyz i opracowań. Rozwinął na PO unikatowy wśród uczelni technicznych program kooperacji z partnerami azjatyckimi. Założyciel pierwszego w Polsce Centrum „One Road, One Belt - Nowy Jedwabny Szlak Kolejowy”. Członek Klastra Merge-Excellence przy Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, Niemcy. Inicjator współpracy z wieloma uczelniami na świecie, w tym Illinois State University, USA. Od 2012 koordynator do spraw międzynarodowych Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Ekspert i doradca marszałka województwa opolskiego i prezydenta Opola. Uhonorowany Złotym i Platynowym Laurem Opolskiej i Śląskiej Izby Gospodarczej.

Jakub Turowski

Jakub Turowski

Aby wspierać rozwój internetu i rozwiązań cyfrowych w Polsce, Jakub odpowiada za budowę relacji pomiędzy Facebookiem a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi szerokim spektrum tematów związanych z Internetem. Jakub ma za sobą ponad 14 letnie doświadczenie w pracy związanej z regulacjami i gospodarką cyfrową. Przed dołączeniem do Facebooka, Jakub odpowiadał za rozwój i zarządzenie działem Public Policy and Regulatory Affairs u operatora kablowego UPC Polska. Podczas swojej kariery, Jakub miał możliwość współpracy z kluczowymi interesariuszami i decydentami w Polsce i Brukseli promując wartość dodaną, którą Internet i cyfrowa gospodarka oferują dla polskiego społeczeństwa. Międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki cyfrowej Jakub zdobył między innymi w Brukseli, pracując przez 4 lata dla Belgacomu nad agendą cyfrową i regulacjami europejskimi. Jakub również pracował w firmie konsultingowej PwC i jest absolwentem icHEC Brussels Management School. Jakub jest wiceprzewodniczącym Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan i współzałożycielem Thinktankcyfrowy.pl.

Sławomir Wiak

Sławomir Wiak

Rektor Politechniki Łódzkiej. Profesor nauk technicznych, specjalizuje się w elektrotechnice, modelowaniu komputerowym i systemach informatycznych. Absolwent PŁ, z którą związał całe swoje życie zawodowe. Był na stażach naukowych w Wlk. Brytanii, we Włoszech i innych krajach. 2007-2008 dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ, 2008-2012 dziekan Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, 2012-2016 prorektor, a od 2016 rektor PŁ. Pasjonuje się zastosowaniami informatyki i jej promocją.

Łukasz Więckowski

Łukasz Więckowski

Client Solutions Manager CEE, Facebook, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat związany z branżą marketingu internetowego. Wyspecjalizowany w obszarach: social, search, programmatic. Doświadczenie zdobywał w strukturach największej grupy mediowej w Polsce (GroupM). Obecnie, w Facebooku pracuje z markami z kategorii: Finanse, Telekomunikacja, Beauty.

Mateusz Wyszyński

Mateusz Wyszyński

Client Solutions Manager CPG, Facebook, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W branży marketingowej pracuje od pięciu lat; przez cztery tworzył komunikację takich marek, jak Old Spice, Blend-a-Med, Pampers, Head&Shoulders, Toyota i Lexus. W tym czasie został laureatem konkursu dla młodych talentów marketingowych - Young Cannes Lions. Od roku pracuje w Facebooku opiekując się markami z kategorii FMCG w Polsce i Rosji.

Michał Zasada

Michał Zasada

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracując w SGGW był m.in. dziekanem Wydziału Leśnego (2008-12), prodziekanem ds. dydaktyki (2005-08), prodziekanem ds. nauki (2012-16), profesorem nadzwyczajnym w Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu (od 2010) i jej kierownikiem, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (2008-12). W latach 2009-11 członek Naukowego Zespołu Doradczego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. W kadencji 2011-15 członek i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Leśnych PAN, a od 2016 członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN (2016-20). Od 2012 członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. Od 2013 audytor finansowy Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI). Był członkiem rad programowych czasopism Folia Forestalia Polonica, Open Forest Science Journal oraz Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (2008–2012). Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Współpraca partnerska

Partner technologiczny