Study in Poland

Narada konsultacyjna 2017
uczelni uczestniczących w programie Study in Poland

Opole, 4 lipca 2017


Organizator: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
Uczelnia-Gospodarz: Politechnika Opolska
Adres: Centrum Nauki i Biznesu, ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole
Relacja z narady


Sprawozdanie z działań programu w roku akademickim 2016/17, plany na kolejny rok, działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i perspektywiczne rynki dla polskich uczelni - to główne tematy dorocznej narady konsultacyjnej uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”, która odbyła się 4 lipca br. w Centrum Nauka-Biznes Politechniki Opolskiej. Wzięło w niej udział ponad 60 osób reprezentujących uczelnie, a także goście, wśród nich: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola i Łukasz Wojdyga, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, pełnomocnik ds. NAWA. Naradę prowadzili wspólnie: prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

- Spotykamy się tradycyjnie, aby porozmawiać o tym, co się wydarzyło w minionym roku i co się zdarzy w kolejnych latach działania programu „Study in Poland” – powiedział Waldemar Siwiński otwierając naradę. – Chcemy też omówić tak ważną kwestię jak powstanie NAWA, dokonać analizy rynków i określić nasze priorytety na przyszłość.

Prezydent Arkadiusz Wiśniewski podkreślił, że Opole – choć powszechnie kojarzone głównie z festiwalem – to miasto akademickie, przede wszystkim w wymiarze badawczym. – Szanujemy akademicką markę Opola i z satysfakcją odnotowujemy pojawianie się w naszym mieście kolejnych firm, które korzystają z potencjału badawczego i dydaktycznego opolskich uczelni – powiedział prezydent.

Na ten aspekt zwrócił także uwagę prof. Tukiendorf,. – Albo będziemy potrzebni przemysłowi, albo będziemy „produkować” na półki biblioteczne – stwierdził rektor PO, ekspert ds. naukowych kontaktów z Chinami, współprzewodniczący konsorcjum One Belt One Road. Profesor Marek Tukiendorf zaprezentował działania międzynarodowe Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i plany w tej dziedzinie na kolejne lata.

Julia Łysik z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zaprezentowała działania podjęte w ramach programu „Study in Poland” w roku akademickim 2016/17. Program „Study in Poland był obecny m.in. na targach edukacyjnych w Kijowie, Moskwie, Mińsku, Astanie, Ułan Bator, Lwowie oraz w Omanie (Maskat). Odbył się także wyjazd do Charkowa i Połtawy. Daryna Sokolova zrelacjonowała przebieg bezprecedensowego wydarzenia w dziejach akademickich relacji naszego kraju i Ukrainy – Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności, które obyły się w Kijowie w dniach 6-7 kwietnia.

Czy realne jest, aby w roku 2020 na polskich uczelniach studiowało 120 tysięcy studentów zagranicznych? Waldemar Siwiński przedstawił szczegółowy raport o studentach zagranicznych na polskich uczelniach, których jest już ponad 65 tysięcy. Ponad połowa z nich to Ukraińcy, zatem jednym z najważniejszych wyzwań jest zidentyfikowanie i opanowanie nowych rynków, a także stworzenie systemu rekrutacji, który pozwoli przyciągać do Polski młodych ludzi mających rzeczywiste predyspozycje do studiowania, wzbogacających swoją obecnością polskie środowisko akademickie. Jak stwierdził Waldemar Siwiński, „przebojem” ostatniego okresu są Indie – kraj o wielkim potencjale w tej dziedzinie, ale warto także przykładać dużą wagę do rekrutowania studentów z Chin, Kazachstanu, Rosji.

Szczególnie ożywioną dyskusję i wiele pytań wywołało wystąpienie Łukasza Wojdygi – pełnomocnika ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. NAWA, który przedstawił plany działania agencji, która najprawdopodobniej rozpocznie pracę już 1 października tego roku.

– Misją NAWA jest wzmacnianie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – zapowiedział dyrektor Wojdyga. – Agencja będzie pełniła funkcje pomocnicze i usługowe w stosunku do uczelni: najkrócej mówiąc, my będziemy „dawali wędkę”, a uczelnie będą „łowić”. NAWA będzie realizować 23 programy w czterech obszarach: Speed up Academic Career – rozwój indywidualnej kariery naukowej, Run International Education – umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej polskich uczelni, Participate in Academic Community – wsparcie organizacyjne umiędzynarodowienia, Poland – my first choice – przekrojowe programy stypendialne dla obcokrajowców. W zakresie działania agencji są także programy promocji języka polskiego.

Jednym z ważnych zadań tej instytucji będzie reintegracja wybitnych polskich naukowców pracujących za granicą (komponent „Polskie powroty”). W centrum zainteresowania agencji znajdą się także doktoranci, którzy mogą liczyć na wsparcie w mobilności zarówno długo- jak i krótkookresowej (np. wyjazd na kwerendę w zagranicznej bibliotece). Systematycznego, skoordynowanego działania wymagają także relacje z zagranicznymi absolwentami naszych uczelni, które w Polsce wciąż jeszcze „raczkują”.

Podczas panelu „Promocja i rekrutacja międzynarodowa - nowe priorytety: Indie, Chiny, Kazachstan i Azja Środkowa” jego uczestnicy: Tadeusz Chomicki, b. ambasador RP w Chinach, prof. Marek Tukiendorf, Ewa Kiszka z GUMed i Marta Szajnowska-Ksit z PW omówili dynamikę przyjazdów studentów zagranicznych z krajów tego obszaru i możliwości rozszerzenia współpracy. Dyskutowano m.in. o uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych wyjazdów na studia (poziom zamożności społeczeństwa, liczba krajowych uczelni), bezpieczeństwie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi. Zaprezentowano także przykłady dobrych praktyk polskich szkół wyższych.

Dr Bianka Siwińska, koordynatorka programu „Study in Poland” przedstawiła założenia konkursu „Gwiazdy Internacjonalizacji”, w którym nagradzane będą osoby tworzące umiędzynarodowienie polskich szkół wyższych. Siwińska zapowiedziała także trzecią część publikacji „Czas internacjonalizacji”, która będzie miała swoją premierę podczas kolejnej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, zaplanowanej na 28-30 stycznia 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Na Politechnikę Śląską zaprosił uczestników narady prof. Marek Pawełczyk, prorektor PŚl., przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018, który przedstawił też jej założenia i program.


PROGRAM z prezentacjami


10:30-11:00 – Rejestracja uczestników, poranna kawa

11:00Otwarcie narady

 • prof. dr hab. Marek Tukiendorf - rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP - prezentacja
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" - prezentacja

11:10Działania międzynarodowe KRASPprof. dr hab. Marek Tukiendorf - prezentacja

11:20Sprawozdanie z działalności "Study in Poland" w roku akademickim 2016/17

 • Julia Łysik, project manager "Study in Poland" - prezentacje
 • Daryna Sokolova, "Study in Poland" - prezentacja
 • 11:30Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) – projekty, zasady działania, rekrutacja do programów - prezentacja

  • Łukasz Wojdyga, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, Pełnomocnik MNiSW ds. NAWA

  12:00Promocja i rekrutacja międzynarodowa - nowe priorytety: Indie, Chiny, Kazachstan i Azja Środkowa - panel dyskusyjny

  Prowadzący: Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

  Uczestnicy:

  • Tadeusz Chomicki - b. ambasador RP w Chinach - prezentacja
  • Marek Tukiendorf - rektor Politechniki Opolskiej
  • Ewa Kiszka - Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Marta Szajnowska-Ksit - Politechnika Warszawska

  Dyskusja

  13:00"Czas umiędzynarodowienia 3" - nowa publikacja o problemach umiędzynarodowieniu polskich uczelni: założenia i plan przygotowań

  • dr Bianka Siwińska, koordynatorka „Study in Poland” - prezentacja

  13:10Prezentacja założeń konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", 29-30 stycznia 2018, Politechnika Śląska - prezentacja

  • prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej

  13:20Plan działania w ramach programu "Study in Poland" w roku akad. 2017/18 i w latach następnych

  13:40Lunch

  14:30Zakończenie obrad

  Dodatkowe informacje:
  Julia Łysik, 22 628 58 62 wew. 15, j.lysik@perspektywy.pl


  MIEJSCE


  NAJBLIŻSZE HOTELE

  • www.szarawilla.pl
  • www.hotelkamienica.com.pl
  • Parking: Plac Kopernika (płatny strefa A)
   Od poniedziałku 03.07.2017 jest wyłączony z użytku
   Można parkować wzdłuż ulic Waryńskiego i Oleskiej - w bliskim sąsiedztwie miejsca Narady.

  Wszystkie te hotele znajdują się w ścisłym centrum. Pieszo do miejsca obrad około 5 minut.


  Galeria


  Autor zdjęć: Sławoj Dubiel

  Pełna galeria z narady


  Dodatkowe informacje:
  Julia Łysik, tel. 22 628 58 62, w.15, j.lysik@perspektywy.pl


  Poprzednie edycje