Gala 2021 - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2021

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2021
Wrocław, 26-27 kwietnia 2021

INTERSTUDENT 2021 ● GWIAZDY 2021

Podczas uroczystej Gali Konferencji zostaną uroczyście uhonorowani laureaci:

  • XI edycji Konkursu INTERSTUDENT 2021 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
  • IV edycji Nagrody Środowiskowej GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA / INTERNATIONALISATION STARS 2021

Misją Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars 2021” jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Gala Nagrody odbędzie się podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

W tym trudnym dla nas wszystkich roku chcemy wyłonić prawdziwych liderów w każdej kategorii, którzy nie tylko sprostali wyzwaniom czasów ale i potrafili zainspirować swoje środowiska do pozytywnych zmian.

Strona nagrody: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Na zdjęciu: Gala III edycji Nagrody podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020".


To już 11 edycja konkursu Interstudent, w którym nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy – jak co roku – ludzi ambitnych, dobrych studentów, ale przede wszystkim aktywnych, zaangażowanych, budujących mosty między kulturami. I co roku, dzięki współpracy z uczelniami, znajdujemy wielu znakomitych kandydatów.

W tym roku będziemy mieli szczególne zadanie: chcemy pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach.

Strona konkursu: www.studyinpoland.pl/interstudent

Na zdjęciu: finał konkursu podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020".