Organizatorzy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2023

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2023
Białystok, 9-10 lutego 2023

Organizatorzy

Rada Programowa

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący Rady,
 • prof. dr hab. Adam J. Krętowski – rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - rektor AGH, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, organizator poprzedniej konferencji
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - rektor Akademii Leona Koźmińskiego
 • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK - dyrektor Ośrodka Analiz Strategicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ - dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka,
 • Waldemar Siwiński – założyciel Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Komitet Organizacyjny

 • prof. dr hab. Marcin Moniuszko - prorektor ds. nauki i rozwoju UMB
 • prof. dr hab. Adrian Chabowski – prorektor ds. kształcenia UMB
 • Hanna Sarosiek - kierownik Biura Promocji i Rekrutacji UMB
 • Marcin Tomkiel - rzecznik prasowy UMB
 • dr Tomasz Maliszewski - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UMB
 • dr Bianka Siwińska – prezeska Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
 • Julia Łysik – koordynatorka programu „Study in Poland”
 • Magdalena Chróstna – konkurs INTERSTUDENT 2023 oraz Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023