Organizatorzy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2022

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2022
Wrocław, 31 marca - 1 kwietnia 2022

Organizatorzy

Rada Programowa

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący Rady,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - rektor AGH, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP,
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego
 • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Visiting Professor at the University of Toronto
 • dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ - dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, organizatorka poprzedniej konferencji
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło - prorektor ds. nauki,
 • dr Dorota Sikora - dyrektor Działu Promocji,
 • Paulina Boroń-Kacperek - dyrektor Biura Rekrutacji UPWr,
 • Krzysztof Kafarski - dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą UPWr,
 • dr Bianka Siwińska - dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy",
 • Julia Łysik – koordynatorka programu „Study in Poland”
 • Magdalena Chróstna – konkurs INTERSTUDENT 2022 oraz Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022