INTERSTUDENT 2022 - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2022

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2022
Wrocław, 31 marca - 1 kwietnia 2022

INTERSTUDENT 2022

Karen Nyakato Kyabega z Tanzanii - studentka UW (pierwsza z lewej), Maksym Shcherbyuk z Ukrainy - student UŚ, Peliyagodage Chathura Dinerth Perera ze Sri Lanki -doktorant z  UPWr i Yiyu Chen z Chi -studentka UJ zostali laureatami 12. edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2022. Mimo pandemii organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń, a wybór laureatów był trudny. 

Konkurs INTERSTUDENT organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), od dwunastu lat służy wyłonieniu najlepszych studentów zagranicznych kształcących się na polskich uczelniach. Kapituła wskazuje laureatów spośród obcokrajowców studiujących w języku polskim lub obcym na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich na uczelniach publicznych i niepublicznych.

Szukamy młodych ludzi z całego świata, którzy swoją działalnością budują mosty między kulturami, wzbogacając nie tylko polskie uczelnie, ale także całe swoje otoczenie – mówi dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. – To oni są ambasadorami naszych szkół wyższych i Polski na całym świecie. W czasach pandemii ich obecność i aktywność jest szczególnie cenna. Tym bardziej cieszę się, że mimo trudnej sytuacji otrzymaliśmy ponad 80 zgłoszeń i praktycznie wszyscy kandydaci byli fantastyczni, a kapituła miała wielki problem z wybraniem laureatów!

Podczas posiedzenia 10 stycznia Kapituła Konkursu w składzie: prof. Jerzy Lis, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor AGH, przewodniczący Kapituły, prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Jarosław Olszewski, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, oraz dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami postanowiła przyznać tytuły laureatów Konkursu INTERSTUDENT 2022 następującym studentom zagranicznym:

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Specjalną za niezwykłe zaangażowanie
w działalność społeczną. Jej laureatką została Yiyu Chen z Chin, studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wręczenie nagród w konkursie INTERSTUDENT 2022 odbędzie się podczas najbliższej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022", której gospodarzem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.