Historia - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2022

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2022
Wrocław, 31 marca - 1 kwietnia 2022

Poprzednie konferencje

Konferencje:

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2021", Wrocław - Online 26-27 kwietnia 2021

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2020", Łódź 27-28 stycznia 2020

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2019", Warszawa 17-18 stycznia 2019

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2018", Gliwice 29-30 stycznia 2018

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2017", Kraków 27-28 lutego 2017

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2016", Gdańsk 21-22 stycznia 2016

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2015", Lublin 22-23 stycznia 2015

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2014", Poznań 17-18 stycznia 2014

"Studenci zagraniczni w Polsce 2013", Warszawa 17-18 stycznia 2013

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2011, Łódź 25-27 lutego 2011

ACA Annual Conference 2009 - Innovation through internationalisation, Warszawa, 13-15 maja 2009

Szkoła Wiosenna „Study in Poland 2009”, Kraków, 20-21 kwietnia 2009

Poland International Education Conference WARSAW 2008, Warszawa, 16-18 kwietnia 2008

Konferencja jesienna „Study in Poland 2007 – Praktyczne aspekty umiędzynarodowienia uczelni”, Warszawa, 28-29 listopada 2007

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2007”, Łódź, 22-24 lutego 2007