Po konferencji - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2020

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2020
Łódź, 27-28 stycznia 2020

Główne wyzwanie: Utrzymać tempo umiędzynarodowienia!

Ta konferencja została zorganizowana, ponieważ wszyscy chcemy się natchnąć nowymi ideami dotyczącymi umiędzynarodowienia, a wierzymy, że Łódź i uczelnia-gospodarz tego wydarzenia, czyli Politechnika Łódzka, może nam w tym pomóc – mówił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, otwierając XIII konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”. Prezes Siwiński zaznaczył też, że głównym celem, jaki organizatorzy postawili przed łódzką konferencją, jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak utrzymać tempo wzrostu liczby studentów zagranicznych w Polsce.

Witając uczestników konferencji prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej podkreślił, że na uczelni stale rośnie liczba zagranicznych studentów, a kolejnym impulsem służącym jej popularyzacji będą studenckie igrzyska sportowe EUSA, które odbędą się w Łodzi za dwa lata. – Jesteśmy na ścieżce szybkiego wzrostu – podkreślił prof. Wiak.

XIII konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2020” przyciągnęła ponad 300 uczestników i ponad 50 mówców zaangażowanych w umiędzynarodowienie polskich uczelni. Ogromne zainteresowanie wydarzeniem nie dziwi – dziś internacjonalizacja szkolnictwa wyższego to główny problem, przed jakim stoi polska nauka, motor jej rozwoju. Jak zauważył w swoim wystąpieniu prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP: – Dziś nie ma już nauki polskiej, niemieckiej, europejskiej… Jest tylko jedna nauka, nauka globalna. Musimy się jednoczyć i łączyć siły.

Konferencja w Łodzi to pięć sesji plenarnych (w tym „Polska jako międzynarodowy HUB naukowy i edukacyjny w zakresie IT”); cztery sesje równoległe (w tym „Szkoły doktorskie – szansą na umiędzynarodowienie polskiej nauki?”) i szkolenie „Protokół dyplomatyczny w uczelniach i akademicki savoir-vivre”.

Konferencja to trudne pytania stawiane gościom specjalnym wydarzenia – Annie Budzanowskiej, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Markowi Zagórskiemu, ministrowi cyfryzacji czy Tomaszowi Cytrynowiczowi, dyrektorowi Biura Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. To wiele ciekawych rozmów kuluarowych, wspólnych wniosków (w tym powtarzający się postulat zmiany regulacji wizowych i wprowadzenia ułatwień dla chcących studiować w Polsce obcokrajowców), wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz kontaktów nawiązanych w czasie przerw kawowych.

Były to trzy bardzo intensywne dni strategicznego namysłu nad  umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego. Ale program tego wydarzenia byłby niepełny, gdyby nie znalazło się w nim miejsce na dwa kluczowe dla środowiska osób zajmujących się umiędzynarodowieniem uczelni punkty. Chodzi o Galę Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020” (przyznana została w tym roku w siedmiu kategoriach) oraz Galę Konkursu „Interstudent 2020”. Obie nagrody zostały ogłoszone i wręczone podczas uroczystej kolacji w Hotelu Ambasador Premium.

Otwierając Galę wieńczącej pierwszy dzień obrad prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, zaznaczył: – Ta konferencja, ale i przyznawane tu nagrody dla Gwiazd Umiędzynarodowienia, to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ dzięki niemu możemy pokazać politykom, że dokonujemy rzeczy wielkich. Przecież wszyscy ci, którym umiędzynarodowienie polskich uczelni leży na sercu, działają nie tylko w interesie tychże uczelni, ale i całego kraju, przyczyniając się bezpośrednio do promowania Polski.

Podczas Gali ogłoszono wyniki konkursu Interstudent 2020. – W konkursie tym, świętującym swoje 10-lecie, wyróżniliśmy dotąd ponad 50 wspaniałych osób: tych, którzy wnoszą szczególną wartość do naszej społeczności – mówiła dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. – Dziękujemy im za to, że będąc ambasadorami polskiej nauki i naszego kraju, stanowią ważne ogniwo rozwoju polskich szkół wyższych i naszych społeczności.

Statuetki w konkursie Interstudent 2020 odebrali: Lien Chau Ton Nu z Wietnamu, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (studia licencjackie), Huiling Zhang z Chin, Uniwersytet Jagielloński (studia magisterskie), Godlove Suila Kuaban z Kamerunu, Politechnika Śląska (studia doktoranckie), Mikhail Urmich z Uzbekistanu, Politechnika Warszawska (nagroda specjalna za aktywność społeczną i integrację zawodową) oraz Yauheniya Barkun z Białorusi, Politechnika Białostocka (za aktywność i zaangażowanie społeczne). Nagrody dla studentów ufundowali: LOT, Politechnika Łódzka i Student Depot.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie Nagród „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020”. Odebrali je: dr inż. Dorota Piotrowska z Politechniki Łódzkiej (Gwiazda Zarządzania)Marcin Witkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Gwiazda Marketingu)Wiktoria Herun z Urzędu Miasta Lublin (Wschodząca Gwiazda)prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Gwiazda Nauczania)prof. dr hab. Grzegorz Mazurek z Akademii Leona Koźmińskiego (Gwiazda Badań)prof. dr hab. Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Gwiazda Dyplomacji). Nagrody (w postaci wyjazdów na prestiżowe konferencje) ufundowały: FRSE, NAWA, LOT i IREG Observatory.

Przyznano też (pośmiertnie) nagrodę specjalną (Distinguished Star) prof. dr. hab. inż. Markowi Tukiendorfowi, b. rektorowi Politechniki Opolskiej i b. przewodniczącemu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Statuetkę i dyplom odebrała wdowa, Pani Joanna Tukiendorf.

Zamykając konferencję prezes Siwiński zaznaczył: – Cieszę się, że właśnie tutaj, na uczelni, która już na początku lat 90. uruchomiła studia po angielsku w ramach „International Faculty of Engineering”, a potem także po francusku, nie tylko odpowiedzieliśmy sobie na kilka ważnych pytań, ale także postawiliśmy kolejne… Być może na te nowe kwestie odpowiedzi przyniesie przyszłoroczna konferencja, organizowana wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, na którą zapraszamy już dziś!

Zespół „Study in Poland”

 

 

Patronat

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego