Gala - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2020

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2020
Łódź, 27-28 stycznia 2020

INTERSTUDENT 2020 ● GWIAZDY 2020

Podczas uroczystej Gali Konferencji, która odbędzie się 27 stycznia 2020 roku w Łodzi - z udziałem władz edukacyjnych kraju i członków Prezydium KRASP - zostaną uroczyście uhonorowani laureaci:

  • X edycji Konkursu INTERSTUDENT 2020 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
  • III edycji Nagrody Środowiskowej GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA / INTERNATIONALISATION STARS 2020

Konkurs INTERSTUDENT wyróżnia najlepszych studentów zagranicznych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz bardzo dobre wyniki w nauce i udział w ciekawych projektach badawczych. Zwycięzcy konkursu są "ambasadorami" uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Medialne nagłośnienie sylwetek laureatów daje Uczelni znakomitą możliwość prezentacji swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Strona konkursu: www.studyinpoland.pl/interstudent

Na zdjęciu: finał konkursu podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019 w Warszawie.


Misją Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars 2019 jest nagrodzenie osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. Nagrodę przyznaje Kapitułę składająca się z reprezentantów instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia - pod patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i przewodniczącego KRASP prof. Jana Szmidta. Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", realizująca wspólnie z KRASP program "Study in Poland".

Strona nagrody: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Na zdjęciu: Gala II edycji Nagrody podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019" w Warszawie.

Patronat

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego