Program - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2020

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2020
Łódź, 27-28 stycznia 2020

Program Ramowy

Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2020"
26-28 stycznia 2020

Organizatorzy:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Politechnika Łódzka
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Miejsce
Zatoka Sportu PŁ, Łódź, Aleja Politechniki 10
Wg stanu na 23.01.2020

NIEDZIELA, 26 stycznia 2020

14:30 - 18:00

Wydarzenie towarzyszące

Szkolenie „Protokół dyplomatyczny w uczelniach i akademicki savoir-vivre”
(szkolenie specjalne w ramach Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland" – tylko dla uczestników konferencji)

Prowadząca: Bogumiła Więcław, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Miejsce: Hotel Ambasador Premium, 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145

14:00-14:40 - Rejestracja gości

14:40 - 16:00 - Część pierwsza – dyplomacja w pigułce

A. Protokół dyplomatyczny (Bogumiła Więcław)

 • pojęcie protokołu dyplomatycznego, ceremoniału, etykiety, savoir-vivre
 • rola i zadania protokołu dyplomatycznego

B. Ogólne zasady - ustalanie pierwszeństwa (Bogumiła Więcław)

 • precedencja państwowa, dyplomatyczna, biznesowa
 • prawa strona – lewa strona
 • na ulicy, w samochodzie, na maszcie
 • spotkania, konferencje, rozmowy, negocjacje
 • umowy - zasada alternatu

16.00 – 16.20 przerwa kawowa

16:20 - 18:00 - Część druga – akademicki savoir vivre

C. Nawiązywanie kontaktów (Bogumiła Więcław)

 • powitanie i pożegnania
 • uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę
 • przedstawianie się
 • przyjmowanie interesantów w urzędzie
 • formy kurtuazyjne w rozmowie
 • small talk: tematy wskazane i niewskazane

D. Ubiór i wizerunek (Bogumiła Więcław)

 • ogólne zasady ubierania się
 • co oznacza „być dobrze ubranym”
 • strój do pracy
 • ubiory w życiu oficjalnym
 • ubiór niestosowny – podstawowe uchybienia pań i panów

Rejestracja na szkolenie

15:30-18:00

Wydarzenie towarzyszące

Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (by invitation

Przewodniczy: prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, przewodniczący Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej KRASP, b. rektor Politechniki Łódzkiej

Miejsce: Hotel Ambasador Premium, 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145

19:00 - 21:00

Welcome Reception

Miejsce: Hotel Ambasador Premium, 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145

PONIEDZIAŁEK, 27 stycznia 2020

Miejsce obrad: Zatoka Sportu PŁ, Łódź, Aleja Politechniki 10

Transfer z Hotelu Ambasador Premium do Zatoki Sportu PŁ
8:00 (50 osób); 8:30 (60 osób); 8:50 (50 osób)

08:30-09:30
Rejestracja uczestników konferencji
09:00

Briefing prasowy - z udziałem organizatorów konferencji

09:30-09:50

Uroczyste otwarcie konferencji

 • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej
 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
9:50-11:15

SESJA PLENARNA I – DYSKUSJA PANELOWA

Polska jako międzynarodowy HUB naukowy i edukacyjny w zakresie IT

Podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która odbyła się w styczniu na SGGW, dyskutowana była potrzeba wykreowania w Polsce nowych (poza medycyną) "eksportowych" specjalności edukacyjnych. W szczególności wskazano na informatykę, w której polscy uczeni i studenci mają międzynarodowe osiągnięcia, będące solidną bazą do budowy międzynarodowego brandu naszych studiów w zakresie IT i Computer Sciences oraz przyciągnięcia na nie dużych grup utalentowanych studentów zza granicy. Podczas sesji – z udziałem kluczowych interesariuszy: przedstawicieli uczelni, resortu cyfryzacji, samorządu i organizacji pozarządowych wspierających edukację w zakresie STEM - zaprezentowane zostaną inicjatywy już podjęte w naszym kraju w tym zakresie, a także przedyskutowane zostaną działania niezbędne do wykreowania Polski jako międzynarodowego „IT Hub”.

Prowadząca: dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", inicjatorka i dyrektorka "Perspektywy Women in Tech Summit"

Zaproszeni mówcy:

 • Marek Zagórski, minister cyfryzacji
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej
 • Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Iwona Brzózka-Złotnicka, szefowa Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog
 • Marcin Jahn, Account Manager, Oracle University

Dyskusja

11:15-11:45

coffe break

11:45-13:00

SESJA PLENARNA II

Kierunek: uczelnie europejskie – szanse i wyzwania dla polskiego szkolnictwa wyższego

Ogłoszona przez prezydenta Emmanuela Macrona w 2017 roku inicjatywa powołania Uniwersytetów Europejskich spotykała się z szerokim zainteresowaniem całego środowiska akademickiego Europy. Komisja Europejska odpowiedziała na to wyzwanie uruchomieniem nowego strumienia finansowania w ramach Programu Erasmus+. W pierwszym konkursie o status Uniwersytetu Europejskiego aplikowały aż 54 konsorcja, spośród których wybrano 17 Uniwersytetów Europejskich reprezentujących 114 uczelni z 24 krajów europejskich. W kolejnym konkursie planowany jest wybór kolejnych kilkudziesięciu konsorcjów. Podczas sesji zostanie podjęta dyskusja dotycząca możliwych scenariuszy rozwoju Uniwersytetów Europejskich oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń jakie niesie ta inicjatywa dla polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadząca: dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ , dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Josep Maria Garrell, Rector, Ramon Llull University, Barcelona (Spain)
 • Olga Wessels, Head of ECIU Brusels Office, European Consortium of Innovative Universities (Belgium)
 • Christophe Paoli, attaché ds. współpracy naukowej, Ambasada Francji w Polsce

Dyskusja

13:00-14:00

lunch

14:00–15:30

SESJE RÓWNOLEGŁE

Sesja A.
Szkoły doktorskie - szansą na umiędzynarodowienie polskiej nauki?
(sesja we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów)

Opis sesji: Podczas sesji eksperci podejmą dyskusję nad tematyką umiędzynarodowienia polskiej nauki w kontekście wprowadzenia przez Ustawę 2.0 szkół doktorskich. Eksperci podzielą się również z uczestnikami najlepszymi praktykami dotyczącymi umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia młodych adeptów nauki.

Prowadząca: Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, p.o. dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, przewodnicząca KRD w kadencji 2018, przewodnicząca Eurodoc w kadencji 2016-2017"

Mówcy:

 • Bartłomiej Banaszak, dyrektor Departamentu Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Agnieszka Stefaniak-Hrycko, wicedyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW, kierownik Szkoły Doktorskiej, Politechnika Warszawska
 • Aleksy Borówka, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, UWr.

Dyskusja


Sesja B.
E-marketing – wsparcie dla umiędzynarodowienia. Wyzwania zarządcze, narzędzia i dobre praktyki

Opis sesji: Nowoczesna działalność marketingowa uczelni oparta o Internet i technologie IT staje się jednym z kluczowych obszarów działań kierowanych zarówno do kandydatów, studentów ale też interesariuszy ze świata nauki i środowiska społeczno – gospodarczego. Dynamicznie rozwijające się obszary e-marketingu, takie jak social media marketing, content marketing, mobile marketing czy influencer marketing powodują, że konieczne staje się stałe rozwijanie kompetencji zarówno pracowników akademickich kształcących studentów, jak również menedżerów i specjalistów zajmujących się wykorzystaniem technologii internetowych w realizacji zadań stojących przed każdą uczelnią. Podczas sesji zostaną przedstawione najnowsze trendy w e-marketingu, a także zaprezentowane przykłady udanych kampanii marketingowych i rekrutacyjnych na runku międzynarodowym.

Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego

Mówcy:

 • dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Katarzyna Zdulska, kierownik Działu Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Grzegorz Hajduk, Uniwersytet Rzeszowski

Dyskusja


Sesja C.
Umiędzynarodowienie „Nauk o zarządzaniu i jakości” – dobre praktyki i inspiracje na sukces uczelni polskich.

Opis sesji: W trakcie sesji zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki umiędzynarodowienia programu studiów „Zarządzanie” oraz kierunków pokrewnych, które bezpośrednio związane są z dyscypliną „Nauki o zarządzaniu i jakości”. Uczelnie, które osiągnęły sukces w tym obszarze podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie przygotowywania ciekawej oferty kształcenia dla klasycznych semestrów mobilnościowych, tworzenia innowacyjnych projektów w programie Erasmus+, negocjowania i podpisywania umów o podwójnym dyplomie, realizacji wysokiej jakości form kształcenia podyplomowego (studia MBA) oraz kreowania innych form mobilności krótkoterminowych. Zwieńczeniem sesji będzie dyskusja nad powołaniem nowej inicjatywy zrzeszającej różne uczelnie polskie, której celem będzie promowanie kierunku Zarządzanie na arenie międzynarodowej jako swoistego trademarku polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka

Mówcy:

 • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości, była prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Member of Faculty at the European Institute for Advanced Studies in Management
 • dr Izabela Bergel, były pełnomocnik Rektora ds. programów podwójnego dyplomu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Sibińska, dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA, Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ – dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej
 • prof. Wojciech Dyduch, przewodniczący Kolegium Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dyskusja


Sesja D.
Obcy na kampusie? - Studenci obcokrajowcy w polskim środowisku akademickim
(sesja we współpracy ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”)

Opis sesji: Podczas sesji eksperci podzielą się z uczestnikami najlepszymi praktykami dotyczącymi kwestii związanych z dynamicznymi procesami adaptacji studentów z zagranicy - nie tylko do nauki akademickiej, ale także do akulturacji rozumianej jako mechanizm przejścia kulturowego. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak ułatwić studentom z zagranicy sprawne funkcjonowanie w nowym środowisku społecznym, jak oswoić ich z wzorami kultury typowymi dla dominującej społeczności i jak pomóc w nabywaniu niezbędnych kompetencji kulturowych, dzięki którym studia w innym kraju to czas wszechstronnego rozwoju – intelektualnego, społecznego i kulturowego.

Prowadząca: Anna Kiryjow-Radzka, prezeska Stowarzyszenia „PRom”

Mówcy:

 • Katarzyna Aleksy, kierownik pionu programów dla instytucji, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA): Wnioski płynące z rozpoznania własnych potrzeb uczelni w zakresie przygotowania się na spotkanie z „obcym” oraz kierunki podejmowanych działań zaradczych - na podstawie projektów zgłaszanych do programu „Welcome to Poland”
 • Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy
 • Katarzyna Specjalska, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Karolina Andrzejewska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr Paweł Maranowski, prorektor ds. studenckich w Collegium Civitas

Dyskusja

15:30-15:45

coffe break

15:45-16:00

Wystąpienie promocyjne – Student Depot

Najnowsze trendy w zakwaterowaniu studenckim w Polsce

Jedną z barier rozwoju umiędzynarodowienia jest przestarzała baza mieszkaniowa proponowana studentom zza granicy. Firma Student Depot, mająca doświadczenie w budowie nowoczesnych domów studenckich (m.in. zrealizowała takie inwestycje w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu) pomaga tę barierę pokonać.

 • Jolanta Bubel, członek Zarządu, Student Depot
16:00-16:15

Wystąpienie promocyjne – Asseco Data System

Wsparcie rozwoju studentów przy pomocy narzędzi IT - case study Akademickie Biuro Karier w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

 • Sebastian Kawałko, doradca Zarządu Asseco Data Systems: - Rozwiązania wspierające proces rekrutacji studentów zagranicznych
 • Anna Rękawek, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
16:15–17:40

SESJA PLENARNA III

Oblicza umiędzynarodowienia – partnerzy w centrum uwagi

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki nie jest możliwe bez współpracy szerokiego grona partnerów – w tym instytucji rządowych, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz partnerów społecznych i firm działających na międzynarodowym rynku wiedzy i edukacji. Podczas sesji zostaną zaprezentowane działania oraz zamierzenia instytucji i organizacji wspierających procesy internacjonalizacji polskich uczelni, w tym MNiSW, Urzędu ds. Cudzoziemców, Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce oraz Polskich Linii Lotniczych LOT.

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Zaproszeni mówcy:

 • prof. dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Tomasz Cytrynowicz, dyrektor Biura Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • Michał Fijoł, wiceprezes do spraw handlowych, Polskie Linie Lotnicze LOT
 • prof. Marek Pawełczyk, przewodniczący Kapituły „Ambasador Kongresów Polskich”, prorektor Politechniki Śląskiej
 • Paula Fanderowska, prezes Zarządu, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce

Dyskusja

17:40

Podsumowanie pierwszego dnia obrad

17:45

Transfer uczestników z Zatoki Sportu do hotelu Ambasador Premium
17:40 (50 osób + 60 osób); 18:15 (60 osób)

19:00 - 23:00

Uroczysta kolacja (z udziałem członków Prezydium KRASP) połączona z Galą:

 • X edycji Konkursu INTERSTUDENT 2020 - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
 • III edycji Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020"

Oprawa muzyczna: BIG BAND Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Miejsce: Hotel Ambasador Premium, 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145

WTOREK, 28 stycznia 2020

Miejsce obrad: Zatoka Sportu, PŁ, Łódź, Aleja Politechniki 10

Transfer z Hotelu Ambasador Premium do Zatoki Sportu PŁ
8:15 (50 osób); 8:50 (60 osób); 09:00 (50 osób)

09:30-11:00

SESJA PLENARNA IV

Z perspektywy NAWA – „best practices” w zakresie umiędzynarodowienia nauki

Prowadzący: Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zaproszeni mówcy:

 • prof. Katarzyna Pisarska, stypendystka programu NAWA im. Bekkera
 • prof. Andrzej Kruk, dziekan wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. Andrzej Horzela, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, kierownik Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, koordynator programu NAWA - PROM
 • prof. dr hab. Izabela Grabowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dyskusja

11:00 - 11:15

Wystąpienie promocyjne

 • Jacek Popko, ELT Marketing and Custom Solutions Director, Pearson Central & Eastern Europe
11:15 - 11:45

coffe break

11:45 - 12:15

dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12:15-13:45

SESJA PLENARNA V

Umiędzynarodowienie w praktyce - problemy, sprawozdania, komunikaty

Podczas sesji zostaną zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Zaproszeni:

 • Grażyna Żebrowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW
 • Dorota Maciejowska, przewodnicząca Rady IRO’s Forum, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ
 • Joanna Domagała, koordynatorka Akademii Internacjonalizacji „Study in Poland”
 • Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland”
 • Malwina Górecka, kierownik Zespołu Promocji Polskiego Szkolnictwa Wyższego za Granicą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: - Działania NAWA na rzecz umiędzynarodowienia - plany na 2020 rok
 • Dominik Leżański, przewodniczący Parlamentu Studentów RP
13:45-13:55

Wystąpienie specjalne

Zaproszenie na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2021"

 • Prof. dr hab Jarosław Bosy, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
13:55-14:15

Sesja końcowa

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

 • prof. Sławomir Wiak
 • Waldemar Siwiński
14:15-15:30

Farewell lunch

Transfer uczestników z Zatoki Sportu do hotelu Ambasador Premium
15:10 (50 osób + 60 osób); 16:00 (60 osób)

Patronat

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego