Organizatorzy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2020

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2020
Łódź, 27-28 stycznia 2020

Organizatorzy

Politechnika Łódzka

Politechnika
Łódzka


Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna
Perspektywy

Rada Programowa

  • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor PW, przewodniczący KRASP, przewodniczący Rady,
  • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak - rektor Politechniki Łódzkiej,
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki - rektor PŁ w latach 2008-2016, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP,
  • prof. dr hab. Wiesław Bielawski - rektor SGGW, organizator poprzedniej konferencji,
  • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Komitet Organizacyjny

  • dr hab. inż. Witold Pawłowski - prorektor ds. studenckich, przewodniczący Komitetu
  • dr inż. Dorota Piotrowska - dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej,
  • dr Bianka Siwińska - dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy",
  • Julia Łysik – koordynatorka programu „Study in Poland”
  • Magdalena Chróstna – konkurs INTERSTUDENT 2020

Patronat

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego