Seminarium - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2020

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2020
Łódź, 27-28 stycznia 2020

Protokół dyplomatyczny w uczelniach
i akademicki savoir-vivre
program szkoleniowy

wydarzenie towarzyszące konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2019"

Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego nabiera rozpędu! Podpisujemy międzynarodowe umowy, otwieramy europejskie konferencje i światowe kongresy, gościmy ambasadorów i szefów międzynarodowych koncernów. Przyjmujemy w swoich uczelniach rektorów i naukowców z innych krajów, dokonujemy cudów akademickiej dyplomacji, aby zmontować korzystne dla nas międzynarodowe konsorcja akademickie; sami też wyjeżdżamy coraz częściej za granicę. Dyplomatyczny protokół i akademicki savoir vivre stają się umiejętnościami, bez których nie zdobędzie się międzynarodowego prestiżu. Trzeba się tego nauczyć!

Podczas szkolenia „Protokół dyplomatyczny w uczelniach i akademicki savoir-vivre” – organizowanego w przeddzień Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2020 omówione zostaną najważniejsze zasady, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego i skutecznego reprezentowania uczelni na arenie międzynarodowej. Uczestnicy poznają reguły rządzące życiem dyplomatycznym, dzięki czemu łatwiej będą mogli dostosować jego zasady do sytuacji, w jakich się znajdą. Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie witać się i przedstawiać, jak być „dobrze ubranym”, zachować w oficjalnych uroczystościach a także jakich błędów unikać oraz jak z popełnionymi błędami sobie radzić...

Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli władz uczelni, dyrektorów biur rektora, kierownictwo i pracowników działów zajmujących się współpracą międzynarodową i PR’em, a także wszystkich, którzy akademicką dyplomację chcą mieć opanowaną do perfekcji.

Szkolenie prowadzi Pani Bogumiła Więcław, wieloletnia ekspertka protokołu dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Uwaga: Udział w szkoleniu dostępny jest jedynie dla uczestników konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020” oraz dla przedstawicieli uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”. Obowiązuje rejestracja (bezpłatna)

Termin: 26 stycznia 2019, godz. 14:30
Miejsce: Łódź, hotel „Ambasador”


Program

14:00-14:40 - Rejestracja gości

14:40 - 16:00 - Część pierwsza – dyplomacja w pigułce

A. Protokół dyplomatyczny (Bogumiła Więcław)

 • pojęcie protokołu dyplomatycznego, ceremoniału, etykiety, savoir-vivre
 • rola i zadania protokołu dyplomatycznego

B. Ogólne zasady - ustalanie pierwszeństwa (Bogumiła Więcław)

 • precedencja państwowa, dyplomatyczna, biznesowa
 • prawa strona – lewa strona
 • na ulicy, w samochodzie, na maszcie
 • spotkania, konferencje, rozmowy, negocjacje
 • umowy - zasada alternatu

16.00 – 16.20 przerwa kawowa

16:20 - 18:00 - Część druga – akademicki savoir vivre

C. Nawiązywanie kontaktów (Bogumiła Więcław)

 • powitanie i pożegnania
 • uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę
 • przedstawianie się
 • przyjmowanie interesantów w urzędzie
 • formy kurtuazyjne w rozmowie
 • small talk: tematy wskazane i niewskazane

D. Ubiór i wizerunek (Bogumiła Więcław)

 • ogólne zasady ubierania się
 • co oznacza „być dobrze ubranym”
 • strój do pracy
 • ubiory w życiu oficjalnym
 • ubiór niestosowny – podstawowe uchybienia pań i panów


Bogumiła Więcław

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmowała różne stanowiska, które były związane z pracą w Protokole Dyplomatycznym, m.in. była Naczelnikiem Wydziału Przywilejów i Immunitetów Dyplomatycznych, Zastępcą Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Pracowała także w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Finlandii, USA, Australii. Prowadzi szkolenia z protokołu dyplomatycznego dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w Akademii Dyplomatycznej MSZ, Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), Europejskiej Akademii Dyplomacji i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia PR). Prowadzi zajęcia z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre’ u oraz ich zastosowania w Polsce i w środowisku międzynarodowym, współpracując z wieloma firmami.


Rejestracja

Rejestracja na szkolenie została zakończona.